Klik på de enkelte overskrifter for at læse dem:
 
Barn på Højris og Remme
J. P. N. Thygesen o. 1899
Bjergfolkene i Isenbjerg
Svend Grundtvig: Danske Folkesagn
1839-83 bind 1
De gæve uldjyders historie
Erik Hansen
Et julebrev fra 1948
Bernhard Larsen
Familien Garner
Else Larsen
Gasværk i Ikast
Erik Hansen
Højris Haves historie
Erik Hansen
Ikasthallen 50 år
Erik Hansen
Ikasthallen
Afskrifter af manuskripter vedr.
opførelsen af Ikast Hallen

Ikast Haandværker- og Borgerforening
Erik Hansen

Ikast sogneråds arbejde 1918
Erik Hansen

Ikast sogneråds arbejde 1929 - 1946
Sognerådsformand J. P. Jacobsen

Maries tanker
Else Larsen
Mennesker der kom i mit barndomshjem
Else Larsen
Myremalmsbyggeri
Freddy Boysen
R.A.F i kamp mod IFS
Erik Hansen

Rotteplagen i Ikast
Erik Hansen

Skelhøj Plantage

Midtjyllands Avis 15.11.1973

Skolehistorier
Preben Nørlund Jensen, Ikast
Spinderokken
Forfatter ukendt

Tre blink med lyset 
Henry Garner Jensen

Tulstrup Skole
Jens Jørgen Skjærbæk og
Jørgen Riis Johansen
Uldjyske historier
Preben Nørlund Jensen, Ikast
Ulve i MIdtjylland
Søren Møller og Frank Artved
Vandtårnet 30 år som museum
Ikast Avis/Hanne Gjesse
Verner Pølsemand
Kaj Rasmussen

Straffelejren i Hjøllund

I 1942 anlagde tyskerne et stort ammunitionslager i Hjøllund, nord for vejen til Vrads og Them. Syd for blev der rejst en række barakker til personalet.

Efter befrielsen blev anlægget overtaget af RAF, og man sørgede for at få al ammunitionen sprængt. Efterfølgende blev personalebarakkerne fra 1946 til 1948 anvendt som fængsel for de såkaldte ”politiske fanger” d.v.s. landssvigere.

Efter at have stået tomt blev en mindre gruppe almindelige kriminelle i perioden 1951-52 anbragt med henblik på at få brudt alle bygningerne ned.

Læs hele den usædvanlige historie her.

Benyt gerne materialet:
Alt materiale på foreningens hjemmeside må gerne benyttes med tydelig kildeangivelse til www.ikasthistorie.dk og forfatteren.

Billeder, tegninger og kort kan rekvires på arkivet efter nærmere aftale. 

 

Materiale til foreningen hjemmeside:

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening modtager meget gerne artikler om Ikast-området til offentliggørelse på hjemmesiden. 
Det fremsendte materiale bliver samtidig registreret på www.arkiv.dk.

Tekst og billedemateriale sendes pr. mail til: ikastarkiv@ikast-brande.dk
Artiklen skal være relevant for Ikast slægts- og lokalhistorisk forenings medlemmer og fylde max 2-3 A4 sider.

Det er vigtigt, at indsenderen af materialet har ophavsretten til både tekst og billeder - og er villig til at give det videre til foreningen og arkivet.
Materiale vil herefter blive optaget på hjemmesiden, hvis det skønnes relevant.