Klik på titlen for at læse artiklen.
Barn på Højris og Remme
J. P. N. Thygesen o. 1899
Bjergfolkene i Isenbjerg
Svend Grundtvig: Danske Folkesagn
1839-83 bind 1
De gæve uldjyders historie
Erik Hansen
Et julebrev fra 1948
Bernhard Larsen
Familien Garner
Else Larsen
Gasværk i Ikast
Erik Hansen
Højris Haves historie
Erik Hansen
Ikasthallen 50 år
Erik Hansen
Ikasthallen
Afskrifter af manuskripter vedr.
opførelsen af Ikast Hallen

Ikast Haandværker- og Borgerforening
 Erik Hansen

Ikast sogneråds arbejde 1918
Erik Hansen

Ikast sogneråds arbejde 1929 - 1946
Sognerådsformand J. P. Jacobsen

Maries tanker
Else Larsen
Mennesker der kom i mit barndomshjem
Else Larsen
Myremalmsbyggeri
Freddy Boysen
R.A.F i kamp mod IFS
Erik Hansen

Rotteplagen i Ikast
Erik Hansen

Skelhøj Plantage

Midtjyllands Avis 15.11.1973

Skolehistorier
Preben Nørlund Jensen, Ikast
Spinderokken
Forfatter ukendt

Tre blink med lyset 
Henry Garner Jensen

Tulstrup Skole
Jens Jørgen Skjærbæk og
Jørgen Riis Johansen
Uldjyske historier
Preben Nørlund Jensen, Ikast
Ulve i MIdtjylland
Søren Møller og Frank Artved
Vandtårnet 30 år som museum
Ikast Avis/Hanne Gjesse
Verner Pølsemand
Kaj Rasmussen

BEMÆRK:
Alt materiale der offentliggøres på disse sider er underlagt ophavsret.

Det betyder, at hverken artikeler, tegninger eller billeder må kopieres uden aftale med rettighedshaveren.

Korte uddrag af artiklerne kan dog benyttes med tydelig kildeangivelse. 

Indsendelse af artikler til
optagelse på hjemmesiden.

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening modtager gerne artikler til offentliggørelse på hjemmesiden fra dens medlemmer eller andre med lokalhistorisk interesse.

Artikler og billeder sendes pr. mail til foreningens web-master
pt. vakant.
Artiklen skal vedhæftes som færdig redigeret word-fil og billeder skal vedhæftes som JPEG filer.

Artiklen skal være relevant for Ikast slægts- og lokalhistorisk forening og dens medlemmer og skal være rimelig kortfattet, maks ca. 3 A4 sider.

Indsenderen af materialet skal have ophavsretten til både tekst og billeder. Der må ikke være tale om materiale, der blot er kopieret fra internettet.

Materiale skal opfylde disse få krav, for at blive optaget.