Klik på titlen for at læse artiklen.
Arnold Petersen
Frank Artved
Barn på Højris og Remme
J. P. N. Thygesen o. 1899
Bjergfolkene i Isenbjerg
Svend Grundtvig: Danske Folkesagn
1839-83 bind 1
Brugsforening i Ikast 
Herning Folkeblad 23. Januar 1900
De gæve uldjyders historie
Erik Hansen
Den spanske Syge
Ester Bukhave
Dinna Toft Nielsen 
Dinnas billeder. Tekst: Frank Artved
Et julebrev fra 1948
Bernhard Larsen
Fattighuse og fattiggård i Ikast sogn
Ester Bukhave
Gasværk i Ikast
Erik Hansen
Højris Haves historie
Erik Hansen

Højrisparken 50 år
Gården Højris og nogle af de gårde,
       der lagde jord til Højrisparken
Frank Artved

Ikast Golf Klub - før det blev golfklub
Frank Artved
Ikasthallen 50 år
Erik Hansen
Ikasthallen
Afskrifter af manuskripter vedr.
opførelsen af Ikast Hallen

Ikast Haandværker- og Borgerforening
 Erik Hansen

Ikast sogneråds arbejde 1918
Erik Hansen

Ikast sogneråds arbejde 1929 - 1946
Sognerådsformand J. P. Jacobsen

Lejekontrakt på mergelgrav i Tulstrup
Ester Bukhave

Maries tanker
Else Larsen
Myremalmsbyggeri
Freddy Boysen
R.A.F i kamp mod IFS
Erik Hansen

Rotteplagen i Ikast
Erik Hansen

Skelhøj Plantage

Midtjyllands Avis 15.11.1973

Skolehistorier
Preben Nørlund Jensen, Ikast
Spinderokken
Forfatter ukendt

Stockcar-løbene overværet af
8000 tilskuere
Herning Folkeblad 1965

Thildes pølsevogn
Frank Artved

Tiden efter besættelsen 
Erik Hansen

Toldvæsnet i Ikast
Erik Hansen

Tre blink med lyset 
Henry Garner Jensen

Tulstrup Skole
Jens Jørgen Skjærbæk og
Jørgen Riis Johansen
Uldjyske historier
Preben Nørlund Jensen, Ikast
Ulve i MIdtjylland
Søren Møller og Frank Artved
Vandtårnet 30 år som museum
Ikast Avis/Hanne Gjesse
Verner Pølsemand
Kaj Rasmussen

BEMÆRK:
Alt materiale der offentliggøres på disse sider er underlagt ophavsret.

Det betyder, at hverken artikeler, tegninger eller billeder må kopieres uden aftale med rettighedshaveren.

Korte uddrag af artiklerne kan dog benyttes med tydelig kildeangivelse. 

Indsendelse af artikler til
optagelse på hjemmesiden.

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening modtager gerne artikler til offentliggørelse på hjemmesiden fra dens medlemmer eller andre med lokalhistorisk interesse.

Artikler og billeder sendes pr. mail til foreningens web-master Frank Artved mail: f.artved@mail.dk
Artiklen skal vedhæftes som færdig redigeret word-fil og billeder skal vedhæftes som JPEG filer.

Artiklen skal være relevant for Ikast slægts- og lokalhistorisk forening og dens medlemmer og skal være rimelig kortfattet, maks ca. 3 A4 sider.

Indsenderen af materialet skal have ophavsretten til både tekst og billeder. Der må ikke være tale om materiale, der blot er kopieret fra internettet.

Materiale skal opfylde disse få krav, for at blive optaget.