Bogsalg på Ikast Lokalhistoriske Arkiv

Ikast slægts- og lokalhistorisk forenings bøger kan købes ved foreningens møder og ved afhentning på Ikast lokalhistoriske arkiv.

 

Når Ikast lokalhistoriske arkiv ikke er betjent, kan du selv finde bøgerne på Arkivet og betale via mobiepay eller hos bibliotekets medarbejdere.

Barn i Ikast.
Erindringer fra 1920erne til 1960erne.
Redigeret af Erik Hansen

Barndommen står for mange som en gylden tid, hvor man forberedte sig på voksenlivet. Men barndommen kunne være meget forskellig afhængig af den geografiske og sociale baggrund, man voksese op i.

I bogen "Barn i Ikast" bliver læseren præsenteret for 10 barndomserindringer fra mennesker med meget forskellige baggrunde, som har haft deres barndom i Ikast kommune. Erindringerne strækker sig fra o. 1920 til o. 1960 og giver et billede af forholdene i og omkring Ikast i den nævnte periode.

Pris 125 kr.

Ikast Sogn 
af Bernhard Larsen

Ikast Lokalhistorisk Arkiv har ‘fundet’ nogle eksemplarer af Bernhard Larsens legendariske bog  
‘Ikast Sogn’ fra 1967, der bl.a. fortæller om alle gårdene i Ikast Sogn. Bogen er på 412 sider.

Pris: 125 kr.

Bernhard Larsen skrev i sit forord:

 Jeg vil gerne takke kommunalbestyrelsen og Ikast Bank, fordi det er blevet økonomisk muligt
at få denne bog udgivet og i så smukt udstyr som tilfældet er blevet.
Gennem 30 til 40 år har jeg brugt en del af min fritid til at samle stof i Rigsarkivet  - matriklerne ... og folketællinge ...  samt ved at gennemgå kirkebøgerne ... i Landsarkivet i Viborg.
En særlig tak til folketingsmedlem, sognerådsformand O. Vestergaard Poulsen for hans enestående interesse og imødekommenhed og til den kendte forfatter Salomon J. Frifelt, Ølgod; for det store arbejde med at læse manuskript og for den varme anbefaling, han gav bogen med på vejen.

Hverdagskunsten på villaveje i Ikast
af Carsten Jensen

’Hverdagskunsten på villaveje i Ikast’ er en 50 års samtidshistorie om Højrisparken i Ikast.

Her skabte Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard, Sven Dalsgaard, Egon Fischer og Erik Dietman monumental kunst på villaveje i starten af 70’erne. Det er Bjørn Nørgaards og Per Kirkebys første udendørs permanente skulpturer.

Poul Gernes skulle have været med, men har i dag kun gadeskiltet stående. Peter Louis-Jensen blev overhalet af Egon Fischer. Og Peter Bonnén kom med i en senere udstykning.

Pris 248 kr.

Læs mere her

Til gavn og fremgang - for Ikast. 
af Erik Hansen
Udgivet af Ikast slægts- og lokalhistorisk forening og Ikast lokalhistorisk arkiv, 2015.

I bogen fortælles om de aktiviteter, Ikast Håndværker- og Borgerforening tog del i fra 1918-1993. Da foreningen var meget aktiv m.h.t. byens ve og vel, vil bogen ikke kun være om den pågældende forening, men det bliver reelt en historie om Ikasts udvikling fra en lille landsby til noget langt større.
Pris: 50 kr.

Det var dengang … -  i Ikast
Udgivet af Ikast slægts- og lokalhistorisk forening og Ikast lokalhistorisk arkiv, 2006.

20 artikler vedr. Ikasts historie i især 1900tallet.
Pris: 50 kr.

Ved at tegne et medlemskab af Ikast slægts- og lokalhistorisk forening kan nye medlemmer afhente et eksemplar af bogen gratis i forbindelse med foreningens møder/aktiviteter.

 

Tekstileventyret i Ikast. 
Fabrikshistorie i tekst og billeder.
af Vagn Lauersen.

Udgivet af Ikast slægts- og lokalhistorisk forening, 2009.

Utallige er de tekstilvirksomheder, der gennem tiden er opstået i Ikast. Her er en række af disse kortlagt og beskrevet.
Pris: 50 kr.

Du svømmer på Gretes bane 
af Erik Hansen

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening har udgivet et jubilæumshæfte på 40 sider med titlen ”Du svømmer på Gretes bane”. Anledningen til udgivelsen er, at der gennem 50 år har været morgensvømning i Ikast. 

Hæftet giver først en beskrivelse af svømmebadenes udvikling i Ikast fra 1933-2017.

Hoveddelen beskæftiger sig med morgensvømningen og dens betydning for de o. 80 morgen-svømmere, der dagligt springer i bassinet. Det er en livsstil, men også et eksempel på et utroligt netværk af sociale kontakter. 

Hæftet kan købes som de øvrige bøger samt i Svømmecentret.

Pris 25 kr.

Egnsbøger 

Der er supertilbud på Egnsbøger:
20 kr. pr. styk - 5 styk kun 50 kr. 
Det opdateres, hvilke årgange der er til salg.