Kilder til Ikasts historie:

 

En aftægtskontrakt fra 1881  
fra Søren Svendsen i Vådde til sin mor, Ane Olesen.

Læs mere

Deklaration fra 1883 vedr. omlægning af 2den Klasses Regulativvejen 
”Isen – Fonnesbæk – Bjødstrup Vejen No. 14”. 

Læs mere

En række kilder om da østrigerne var i Ikast under 2. slesvigske krig i 1864. Indsamlet og redigeret af Ester Bukhave

Læs mere

Jens Thygesen. Kilder om køb og salg af ejendomme, pengeudlån mm.
Indsamlet og redigeret af Hanne Gjesse

Læs mere

Jens Thygesen - Kilder.  Fortsat

Læs mere

Foreninger i Ikast kommune i Ringkjøbing Amt (Ikast St.)                                (Efter Henst. Fra Centralb. Udarbejdet af Ikast Bibl. 1. juli 1948)

Læs mere

Kortfattet Uddrag af Protokol over Ikast Sogneforstanderskabs forhandlinger fra 1866 til 1884. (Udarbejdet af Sygekassekass. Bernh. Larsen, Ikast, i Marts 1938)

Læs mere 

Fra Hammerum Herreds skøde- og panteprotokol den 29. Juli 1865:                    Alle de Høveie, som Troels Jensen har og bruger, nemlig 5, navnlig Ildsig Vei, Aalgaard Skiftevei, Brede Engvei, Smedekrogvei.... med Undtagelse af Skidenkrogvei.............

Læs mere

Beskrivelse af Højris ved auktionen efter Herredsfoged Casper Møllers død. Kongelig allernaadigst privilegerte Riber Stifts Adresse-Avis

Læs mere
Fledførings-Contract. Oprettet imellem underskrevne Mette Pedersdatter, enke efter afgangne Jørgen Jensen af Siighuuse i Tulstrup Bye, Ikast Sogn og Selveiergaardmand Peder Jensen Harridschou af Nederhold i Ikast Sogn.
Transkriberet af Ester Bukhave
Læs mere