Kilder til Ikasts historie:

 

Jens Thygesen. Kilder om køb og salg af ejendomme, pengeudlån mm.
Indsamlet og redigeret af Hanne Gjesse

Læs mere

Jens Thygesen - Kilder.  Fortsat

Læs mere

Foreninger i Ikast kommune i Ringkjøbing Amt (Ikast St.)                                (Efter Henst. Fra Centralb. Udarbejdet af Ikast Bibl. 1. juli 1948)

Læs mere

Kortfattet Uddrag af Protokol over Ikast Sogneforstanderskabs forhandlinger fra 1866 til 1884. (Udarbejdet af Sygekassekass. Bernh. Larsen, Ikast, i Marts 1938)

Læs mere