Program


Møderne afholdes på Ikast bibliotek, Grønnegade 25, Ikast, med mindre andet er anført.

Medlemmer har gratis adgang.
For ikke medlemmer er prisen kr. 50,00 pr. arrangement inklusive kaffe.

Læs nærmere om tid og sted på hjemmesiden, på arkivets og bibliotekets opslagstavler eller i nyhedsmails. 

Aftenåbent i
Ikast lokalhistorisk arkiv


Arkivet er åbent om aftenen 2-3 gange i løbet af sæsonen.

Her vil være medlemmer af bestyrelsen og andre til stede, som kan hjælpe med arkivalier, vejledning etc.

Der vil ofte blive præsenteret et specielt emne, arkivalietype, billeder etc.

Gratis.