Medlemsskab

Pris for medlemskab af
Ikast Slægts- og lokalhistorisk forening:

 
Enkeltpersoner:              100 kr. pr. år
Par:                                 150 kr. pr. år
Firmaer/institutioner:     150 kr. pr. år

 

Indmeldelse:

Nye medlemmer kan efter aftale i forbindelse med foreningens møder/arrangementer gratis afhente bogen:

Det var dengang ... - i Ikast.

 

Nyhedsmail

De af foreningens medlemmer, der ønsker at modtage nyhedsmails, kan sende deres navn og mailadresse til  ch@ikast-gym.dk   

De vil herefter modtage en mail, når der sker noget i foreningen eller på arkivet. Nyhedsmailen kan altid afmeldes igen.

Vi afholder – ofte med meget kort varsel - langt flere arrangementer (f. eks. udstillinger, mini-introer til forskellige emner inden for slægtsforskning og lokalhistorie, juletræspyntning) end der står i det trykte program.

Der bliver ikke annonceret med disse arrangementer i dagspressen, kun på www.ikasthistorie.dk, på opslag i arkivet og via medlemsmail.

Pludselige ændringer i programmet, f. eks. aflysninger på grund af sygdom, vejrlig etc., meddeles også via mail.

 

Rabatordninger mv. for medlemmer

De fleste af foreningens arrangementer er helt eller delvist gratis for medlemmer.

Læs nærmere herom på mødeoversigten eller i programmet vedr. de enkelte arrangementer.

I forbindelse med bogudgivelser mv. kan der være særlige rabatordninger for medlemmer.