Medlemsskab

Pris for medlemskab af
Ikast Slægts- og lokalhistorisk forening:

 
Enkeltpersoner:              100 kr. pr. år
Par:                                 150 kr. pr. år
Firmaer/institutioner:     150 kr. pr. år

 

Indmeldelse:

Nye medlemmer kan efter aftale i forbindelse med foreningens møder/arrangementer gratis afhente bogen:

Det var dengang ... - i Ikast.

 

Nyhedsmail

De af foreningens medlemmer, der ønsker at modtage nyhedsmails, kan sende deres navn og mailadresse til  ch@ikast-gym.dk   

De vil herefter modtage en mail, når der sker noget i foreningen eller på arkivet. Nyhedsmailen kan altid afmeldes igen.

Foreningen og Arkivet afholder ofte andre arrangementer end de, der står i  programmet.

Pludselige ændringer i programmet, fx aflysninger på grund af sygdom, vejrlig el.lign. meddeles også via mail.

 

Rabatordninger mv. for medlemmer

De fleste af foreningens arrangementer er helt eller delvist gratis for medlemmer.

Læs nærmere i programmet vedr. de enkelte arrangementer.

I forbindelse med bogudgivelser mv. kan der være særlige rabatordninger for medlemmer.