Fyns Stiftstidende  
skrev den 1. November 1922 om en Gårdejer fra Ikast, der havde købt
..... en Ford-Automobil, der skal betales med 60 Stk. 30 Pd.s Pattegrise .....
Læs hele historien her
------

Hvem ved, hvad 60 stk. 15 kg. pattegrise vil svare til i dag?? Kan du hjælpe!!

IfS
Nu kan du læse referatet af IfS generalforsamling 1946 her

Scandinavia Production Group
og Aage Schulz

er nogle navne mange i Træ- og Møbelindustrien i Ikast er kommet i kontakt med. Deres historie kan nu læses under Træindustrien:

........ Der blev etableret kontakt med en række underleverandører. De to absolut største var BM Møbelindustri A/S og Laurids Pedersen, Ikast A/S, der begge ligger i Ikast, samt Sjørslev Trævarefabrik ApS, der overtages af Laurids Pedersen i 1996. De kom tilsammen op på at levere 70-75% af SPG´s køb fra underleverandører.
Af andre leverandører kan nævnes PEA Møbler, Ikast, der aldrig blev en stor leverandør, men stod for en mindre serie i højere kvalitet ......

Læs hele historien her

Hvis du kan hjælpe med flere oplysninger om SPG eller underleverandørerne hører vi gerne fra dig.

Olaf Overgaard Ovesens
Humoristiske uldjyder

Lokalhistorisk Arkiv i Ikast har af Olaf Overgaard Ovesens familie fået overdraget samlingen af de originale træfigurer.
I alt 64 figurer og 13 relieffer.


De bliver vist på:
Arkivet, Grønnegade 25, Ikast, fra
fredag 4. marts 2022,
hvor der også afholdes en lille uformel fernisering kl. 14.00-16.00.
Alle er velkommen.

Udstillingen kan ses i Ikast frem til
fredag 25. marts 2022,
hvorefter den tager på turné til andre arkiver rundt i landet.

Foreningens 40 års jubilæum aflyst.

Under henvisning til det fortsat høje smittetryk, har foreningens bestyrelse har valgt at udsætte det planlagte jubilæumsarrangement lørdag den 22.1.2022 til et senere tidspunkt.

Aftægtskontrakt 1881

Hvordan var en aftægtskontrakt formuleret?
..........
2.
Jeg eller Stedets Ejer leverer aarlig til Aftægtskonen paa hendes Bopæl: 1½ Td. Rug, 1 Td. Byg, 1½ Td gode Spisekartofler, 1 Pund Humle, 3 Pund grøn Sæbe og 3 Snese friske Hønseæg, som leveres med Halvdelen hvert Aars 1ste Oktober og 1 April, endvidere 18 Pund frisk Smør med 1½ Pund den 1ste i hver Maaned, 4 Pund Kaffebønner, 4 Pund Cikorie og 4 Pund Kandis med ¼ til hver 1 Januar, 1 April, 1 Juli og 1 Oktober, 2 Lpund nyslagtet Flæsk af Forbørsten hver 1 December, ½ Skp. Mellemsalt hver 1 Decembeer, 8 pund god Ost med 2 Pund hvert Fjerdingaar og kontant 20 Kroner med Halvdelen hver 1 Mai og 1 November.

Samtlige Ydelser leveres i gode, rene og sunde Handelsvarer – Kornet velrenset og tørt efter rigtig Maal og Vægt. ...............

Læs hele aftægtskontrakten her

En frygtelig Letsindighed.
Er flyttet til ny side:  Ikasthistorie/
Hvad andre skrev om Ikast.


Ikast Lokalhistorisk Arkiv er tilgængelig for selvbetjening:

Mandag, tirsdag, torsdag
og fredag kl. 10 - 17

Onsdag kl. 12 - 17
Lørdag kl. 10 - 13.

Har du spørgsmål, brug for hjælp eller ønsker at se arkivalier, som er registreret i arkiv.dk, kan du altid lave en aftale med arkivleder Carsten Jensen, som træffes på arkivet efter aftale.

Se mere under Arkiv                         

Læsegruppe 
slægtsforskning, gotisk skrift m.v.
M
ødes:
mandage kl. 14.00 til ca. kl. 16.30
på Ikast Lokalhistorisk arkiv.
Kontakt: Elin Hedemark mail: elinhedemark@gmail.com
Kom og vær med.

Vandtårnet

Ikast vandtårn er beliggende midt i Ikast centrum. Det blev bygget i 1948 og forsynede Ikast by med vand indtil 1987.

Tårnet rummer et lille vandværksmuseum.

Det koster 50 kr. i entré at besøge tårnet.  Henvend jer hos Ikast Bibliotek vedr. lån af nøgle til tårnet.