Formandsberetning den 8. marts 2018

Om det forløbne år vil jeg generelt sige, at det er gået tilfredsstillende. Som jeg vil komme ind på senere har vi synliggjort os ved en række forskellige tiltag, således at vi i hvert fald ikke er en forening, som forholder os passivt. Vi arbejder faktisk for sagen.

Ser vi på årets program, startede vi i september med en udflugt til det, der hedder Historiens Hus i Herning. Der blev kørt i egne biler; der var pænt fremmøde, og en del at se på – desværre var lokalarkivet ikke tilgængeligt.

Sidste år blev der på generalforsamlingen diskuteret, hvad vi skulle bruge noget af vores formue til. Derfor besluttede bestyrelsen, at vi vil forsøge hvert år at få en udefra kommende foredragsholder, som koster lidt mere end et par flasker rødvin. Oktober–mødet blev derfor arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitet i Herning. Museumsinspektør Per Lunde Lauritsen fortalte om rakkere og natmandsfolk i Danmark. Vi havde fuldt hus, så det må siges at have været en succes, som vi vil forsøge at følge op på her i år. Vi har råd til at ofre penge på nogle udefrakommende.

På 2 mødeaftener i november gennemgik Ester Bukhave mulighederne for, at man via nettet kan undersøge ejendomshistorie. Det drejede sig om matrikelnumre, matrikelkort, realregistre og skøde- og panteprotokoller. Det var aftener, som især tilgodeså slægtsforskerne, som også mødte op.

Traditionen tro blev der i december afholdt julehygge i samarbejde med Familie og Samfund i Tulstrup-Faurholt. Ud over det sædvanlige traktement, det amerikanske lotteri og julehistorien fortalte Preben Lund Andersen og Jens Skjærbæk om deres skoletid i Tulstrup i 1950erne. Der var fint fremmøde.

For et år siden startede Ester Bukhave og Frank Artved et projekt, som går ud på at samle materiale vedrørende trævareindustrien i Ikast-området. På mødet i januar var der inviteret til statusmøde for det hidtidige arbejde.

Aftenen blev indledt af Eigil Nielsen, som fortalte om sin tilknytning til ”TRÆLIVET” i Ikast. Efterfølgende gjorde Ester og Frank rede for den konkrete situation i deres projekt, ligesom de havde en række efterlysninger til yderligere udbygning af deres materiale. Der deltog omkring 50 mennesker i denne interessante træaften. Ikast har jo altså været noget mere end en tekstil- og trikotage by. Jeg vil gerne ønske Ester og Frank held og lykke med projektet, som faktisk er banebrydende for Ikast – og en stor mundfuld.

Torsdag den 15. februar blev der åbnet op for arkivet om aftenen, men der var især fokus på et tiltag/eksperiment, som foreningen vil give sig ud i den nærmeste fremtid. Med dette for øje kom formanden under overskriften ”Barn og Ung i Ikast” med et oplæg om, hvordan man kan tage fat på at skrive erindringer. Tanken er, at vi skal have lokale Ikast-borgere, født og opvokset i Ikast, til at fortælle om deres barndom/ungdom. Hvis materialet kan bære det, er det planen, at foreningen engang måske kan udgive en række af disse erindringer. Der mødte godt 20 mennesker frem, som virkede interesserede. Der var i hvert fald en masse snak ved bordene. Om et par måneder vil vi indkalde til et nyt møde for at se, om de er kommet i gang.

Som konklusion på mødesæsonen vil jeg sige, at vi i bestyrelsen synes, at sæsonen er godkendt. Vi har haft pænt besøg – ikke de helt store tilløbsstykker med over 100 mennesker, som vi næsten heller ikke kan klare.

Andre aktiviteter

Bestyrelsen deltager i en række frivillige aktiviteter, som er vigtige for en forening som vores.

Det er ikke, fordi slægtsforskertræf om lørdagen er voldsomt besøgt, men vi holder fast i det takket være ikke mindst Hanne Gjesse. Der kommer mellem 5 og 10 deltagere, som hygger sig og hjælper hinanden. Det er et godt tilbud, som nogen gør brug af med stort udbytte.

Efterhånden har der også udviklet sig en god tradition om mandagen, hvor en gruppe samles for at øve sig i den gotiske skriftlæsning. Til dette projekt, som jo er meget vigtigt for slægtsforskerne, er Hardy Jensen tovholder. Tak til Hardy for denne aktivitet, som jo faktisk er meget vigtig for slægtsforskerne. Begge ovennævnte aktiviteter er gratis.  

På selve arkivet er der gang i to større arkiveringsprojekter, som jo altså er ret tidskrævende arbejde. Jens Sandal har i et godt stykke tid været beskæftiget med at få styr på en meget stor aflevering fra IFS. Der bliver ved med at komme ting ind. Tak til Jens for hans arbejdsomhed.

I 2017 blev Vestre skole lukket, og i den forbindelse har vi på arkivet fået en del materiale, som Søren Møller og jeg har arbejdet med de sidste par måneder. Der er især tale om et stort billedmateriale. Vi har dog også fået et par klenodier. Specielt den gamle skoleklokke, som i mange år blev brugt til at kalde eleverne ind, men som oprindeligt stammer fra Ikast Station – formentligt tilbage fra 1877.

Hanne Gjesse sidder et par gange om ugen og klipper og klistrer på arkivet, så vi hele tiden får udbygget vores udklipssamling, som faktisk er ret efterspurgt, hvis der er jubilæer eller andet. I hvert fald er en sådan udklipssamling på lang sigt guld værd. Hanne Gjesse har i samarbejde med Søren Møller arrangeret skiftende udstillinger på arkivet – bl.a en udstilling for forbindelse med afleveringen fra Vestre skole. Tak til Hanne for juleudsmykningen og til Søren for det fine juletræ.

Sidste år kunne jeg på generalforsamlingen konstatere, at vores boghandel var gået konkurs, og at den næppe ville overleve. Det gjorde den så heller ikke, og det har selvfølgeligt sat os i en svær situation m.h.t. salg af vores udgivelser. Vi har gennem opslag på arkivet fortalt, hvordan og hvor man kan købe vores bøger. Vores hjemmeside, som bliver benyttet rigtig meget, har også oplysninger om vores bøger.

I den forbindelse vil jeg gerne rette en tak til Ester Bukhave og Frank Artved for deres arbejde med vores hjemmeside. Det er en meget vigtig funktion for foreningen, og det kan konstateres, at hjemmesiden som nævnt har mange besøgende.

I de senere måneder har vi kunnet udnytte de desværre tomme forretninger på Strøget, og i samarbejde med Vores Ikast har vi i tre forskellige lokaler haft billedudstillinger, hvor vi så har haft en reol med dels Egnsbøgerne, dels vore egne publikationer, og det har givet et ganske pænt salg, som vil fremgå af kassererens beretning. Men vi savner naturligvis en boghandel.

Det har dog ikke afholdt os fra at være med i en lille publikation, som blev udgivet i anledning af morgensvømmernes 50 års jubilæum. Heftet kan i dag købes hos os og i Ikast Svømmecenter.            

Sidste år blev det som nævnt drøftet, hvad vi skulle bruge vores formue til, og det har vi taget til efterretning bl.a. ved, at de fleste arrangementer i dag er gratis for vore medlemmer. Det må være dem, der skal have glæde af vores ”velstand”. Vi skal ikke puge penge sammen. Uden at foregribe regnskabsfremlæggelsen vil jeg godt sige, at vi som forening ikke behøver at have overskud i kassen hvert år.

Til slut vil jeg gerne, som jeg altid plejer at gøre, rette en tak til pressen for den velvilje, vi altid modtager, når vi indsender pressemeddelelser.    

P.S Greta Bækgaard har for et par uger siden meddelt, at hun af personlige grunde trækker sig fra bestyrelsen. Som suppleant indtræder Hardy Jensen derfor i hendes sted i bestyrelsen.              

Nyheder

Eigil Nielsen

Eigil Nielsen har under "Træindustrien" levende og spændende  fortalt "Mit liv p...

Tulstrup Skole

Under fanebladet "Ikasthistorie/artikler" har Jens Jørgen Skjærbæk og Jørgen Rii...
Se alle nyheder

Vedr. projektet "Træ- og møbelindustrien i Ikast"

I onsdags bragte Ikast Avis vores pressemeddelelse om statusmødet i januar. Det er vi naturligvis glade for. Vi har fået 2 nye medlemmer i gruppen, der har været et øget antal besøg på hjemmesiden ikasthistorie.dk, og et medlem har spurgt, om der har været et møde, han er gået glib af.
Al omtale er god omtale.

Naturligvis helt uden sammenhæng med dette kom der torsdag et nyt Tibergaard skrivebord til salg på den amerikanske hjemmeside 1stdibs.com. Se foto. Skrivebordet står i Wien, Østrig og er sat til salg for EUR 1.400 (ca. 10.500 kr.). Der er nu i alt 6 Tibergaard skriveborde til salg på hjemmesiden til priser fra EUR 1.300 (ca. 9.750 kr.) til EUR 2.916 (ca. 21.900 kr). Der er altså stor interesse internationalt for Tibergaards møbler.

Vi synes fortsat, at vi, når vi i Ikast gør noget for kulturen, bør satse på et helt lokalt design ikon som Tibergaard.

(Se mere under "Træindustrien/Ikast Møbelfabrik")

Slægtsforskertræf 2018 - 2019

Slægtsforskertræf er for folk med interesse for slægtsforskning – uanset hvor i landet, de kommer fra.

Her er god mulighed for at snakke med andre slægtsforskere: Dele erfaringer, få hjælp, hente inspiration - eller bare få en hyggesnak med andre med samme interesse – uanset om man er nybegynder eller har beskæftiget sig med det i mange år.

(Foto: Hanne Gjesse)

Det er gratis at deltage i slægtsforskertræf, og alle er velkomne, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Tid:

29. september 2018 kl. 10.00 – 12.00

27. oktober 2018      kl. 10.00 – 12.00

24. november 2018  kl. 10.00 – 12.00

26. januar 2019        kl. 10.00 – 12.00

23. februar 2019       kl. 10.00 – 12.00

Sted:

Ikast lokalhistorisk arkiv, Ikast Bibliotek, Grønnegade25, 7430 Ikast.

Gotisk skrift

Læsegruppe med gotisk skriftlæsning.
Mandage kl. 15.00-17.00 på Ikast lokalhistorisk arkiv. 
Kontakt: Hardy Jensen, hj@ikastsyd.dk 
Tlf. 2321 9793
Gotisk læsening starter igen mandag 1. oktober 2018

Foreningen

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening er støtteforening for Ikast lokalhistorisk arkiv. 

Foreningens formand er:
Erik Hansen, der kan kontaktes på
mail: erik.grejs@gmail.com
tlf.: 8682 6936 

Mere om foreningen

Materiale til optagelse på hjemmesiden:

Læs her

Program

Henter begivenheder...

Se program

 

Foreningen og arkivet afholder jævnligt - ofte med kort varsel - forskellige arrangementer ud over dem, som står i programmet.

Man kan læse om disse her på hjemmesiden under: Nyheder og Kommende aktiviteter, ligesom der vil være opslag på arkivets opslagstavle herom.

Der vil blive sendt mails ud til medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsmails.

Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast lokalhistorisk arkivs udstillinger og åbne hylder er tilgængelige for selvbetjening:

Mandag og onsdag kl. 13-18,
Tirsdag og torsdag kl. 10-18,
Fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-13.

Arkivleder Søren Møller træffes på arkivet alle

tirsdage kl. 13-16  og torsdage kl. 10-12.

Har du spørgsmål, mangler hjælp eller gerne vil se arkivalier, som er registreret i arkiv.dk så lav en aftale med arkivleder Søren Møller

Se mere under Arkiv                         

Vandtårnet

 

Ikast-tårnet og vandværksmuseet.
Ikast vandtårn fra 1948 blev i 1989 indrettet til museum om vandforsyning og udsigtstårn.
 
Nøglen til tårnet kan lånes på Ikast Bibliotek i den betjente åbningstid for 50 kr. (200 kr. når tårnet bruges til rapelling).
Der bruges sundhedskort ved nøgle-lånet.