Til gavn og fremgang for Ikast
Under dette motto arbejdede Ikast Haandværker og Borgerforening gennem mange år. I anledning af at foreningen her i juli 2018 kunne have fejret 100 års jubilæum fortæller Erik Hansen om foreningen.
læs her

Ikast sogneråds arbejde 1918

Under Ikasthistorie/Artikler fortæller Erik Hansen om de opgaver sognerådet måtte løse i 1918.

Her et par uddrag:

Ikast sogneråd var i 1918 domineret af Indre Mission, og det kom til udslag på en række områder. Der var f.eks. i marts måned en forespørgsel fra Mundeling fra Vildbjerg, som ønskede en bevilling til at forevise levende billeder en aften hver uge i Ikast. Det kunne sognerådet ikke anbefale. Til gengæld kunne man anbefale, at Christian Husted Møller fik bevilling til at drive gæstgiveri og beværtning uden ret til udskænkning af stærke drikke.

 

En mere kompliceret sag handlede om en anmodning sendt fra Korsør Arbejdsanstalt i juli måned om at hjemtage Jakob N. Hvis man fremdeles ønskede, at han blev der, blev dagsbetalingen fra 1.juli 2 kr., fra 1. oktober 2,50 kr. Sognerådet besluttede at hjemtage pågældende person den 1. oktober. Sådan kom det ikke til at gå, da Arbejds- og Tvangsanstalten i august meddelte, at den ”indsattes” mentale tilstand nu var sådan, at han ikke længere kunne blive på anstalten, hvorfor man foreslog ham hjemsendt. Sognerådsformanden Niels Mosegaard valgtes til at hente vedkommende.  

Læs her 

 

En sommerhilsen fra formanden

Oven på årets maj måned bliver det svært at få en sommer, der overgår vores sidste forårsmåned. Men alligevel vil jeg ønske alle – både medlemmer og andre – en god sommer, som ikke nødvendigvis behøver at blive så varm som maj måned.

Vores program for 2018-19 er for længst på gaden, og der er meget at glæde sig til i den kommende sæson. Vi ser frem til at møde vores trofaste medlemmer til nogle gode og fornøjelige timer.

Men byder også velkommen til alle, der måtte være interesseret, idet vore møder er åbne for alle. Det kan faktisk godt betale sig at blive medlem, idet der de fleste aftener er gratis adgang for medlemmer.

Alle vore registrerede medlemmer har i maj fået tilsendt en mail i forbindelse med den nye persondatalov. Husk endeligt at melde tilbage til Charlotte, idet I ellers vil blive slettet af vores mailliste.

I februar havde vi et indledende møde om projektet ”Barn og ung i Ikast” – sagen er ikke opgivet, og der vil i løbet af kort tid på hjemmesiden blive indkaldt til et opfølgende møde for at se, om folk er kommet i gang. Så hold øje med hjemmesiden.

 

De bedste sommerhilsner

Erik Hansen

Nyheder

Ingen nyheder pt.

Slægtsforskertræf 2018 - 2019

Slægtsforskertræf er for folk med interesse for slægtsforskning – uanset hvor i landet, de kommer fra.

Her er god mulighed for at snakke med andre slægtsforskere: Dele erfaringer, få hjælp, hente inspiration - eller bare få en hyggesnak med andre med samme interesse – uanset om man er nybegynder eller har beskæftiget sig med det i mange år.

(Foto: Hanne Gjesse)

Det er gratis at deltage i slægtsforskertræf, og alle er velkomne, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Tid:

29. september 2018 kl. 10.00 – 12.00

27. oktober 2018      kl. 10.00 – 12.00

24. november 2018  kl. 10.00 – 12.00

26. januar 2019        kl. 10.00 – 12.00

23. februar 2019       kl. 10.00 – 12.00

Sted:

Ikast lokalhistorisk arkiv, Ikast Bibliotek, Grønnegade25, 7430 Ikast.

Gotisk skrift

Læsegruppe med gotisk skriftlæsning.
Mandage kl. 15.00-17.00 på Ikast lokalhistorisk arkiv. 
Kontakt: Hardy Jensen, hj@ikastsyd.dk 
Tlf. 2321 9793
Gotisk læsening starter igen mandag 1. oktober 2018

Foreningen

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening er støtteforening for Ikast lokalhistorisk arkiv. 

Foreningens formand er:
Erik Hansen, der kan kontaktes på
mail: erik.grejs@gmail.com
tlf.: 8682 6936 

Mere om foreningen

Materiale til optagelse på hjemmesiden:

Læs her

Program

Henter begivenheder...

Se program

 

Foreningen og arkivet afholder jævnligt - ofte med kort varsel - forskellige arrangementer ud over dem, som står i programmet.

Man kan læse om disse her på hjemmesiden under: Nyheder og Kommende aktiviteter, ligesom der vil være opslag på arkivets opslagstavle herom.

Der vil blive sendt mails ud til medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsmails.

Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast lokalhistorisk arkivs udstillinger og åbne hylder er tilgængelige for selvbetjening:

Mandag og onsdag kl. 13-18,
Tirsdag og torsdag kl. 10-18,
Fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-13.

Arkivleder Søren Møller træffes på arkivet alle

tirsdage kl. 13-16  og torsdage kl. 10-12.

Har du spørgsmål, mangler hjælp eller gerne vil se arkivalier, som er registreret i arkiv.dk så lav en aftale med arkivleder Søren Møller

Se mere under Arkiv                         

Vandtårnet

 

Ikast-tårnet og vandværksmuseet.
Ikast vandtårn fra 1948 blev i 1989 indrettet til museum om vandforsyning og udsigtstårn.
 
Nøglen til tårnet kan lånes på Ikast Bibliotek i den betjente åbningstid for 50 kr. (200 kr. når tårnet bruges til rapelling).
Der bruges sundhedskort ved nøgle-lånet.