Den gang var det vinter i Ikast

Henter billeder...

Barn og ung i Ikast

Det er tiden til endnu et møde i gruppen, der arbejder med erindringer fra deres barn- og ungdom i Ikast. På det sidste møde var aftalen, at vi skal mødes onsdag den 20. februar på bibliotekets læsesal.

Jeg regner med at læse et par uddrag af nogle af de rigtige gode tekster op, som jeg allerede har fået – og så skal vi ellers drøfte det videre forløb og måske også snakke om, hvor tæt på man skal gå i erindringer. De tidligere fremmødte har måske arbejdet videre - de kan i modsat fald få gode råd. Jeg vil gerne påpege områder, der kan arbejdes videre med.

Også nye deltagere er velkomne – også selv om de ikke har fået skrevet så meget. Under alle omstændighed bliver der tid til en masse lokalhistorisk snak, og sidste gang blev der fortalt mange gode historie om forskellige Ikast-borgere.

Vi ses onsdag den 20. februar kl. 19.00 på biblioteket.

 

Venlige hilsner

Erik Hansen

Slægtsforskertræf 2018 - 2019

Slægtsforskertræf er for folk med interesse for slægtsforskning – uanset hvor i landet, de kommer fra.

Her er god mulighed for at snakke med andre slægtsforskere: Dele erfaringer, få hjælp, hente inspiration - eller bare få en hyggesnak med andre med samme interesse – uanset om man er nybegynder eller har beskæftiget sig med det i mange år.

(Foto: Hanne Gjesse)

Det er gratis at deltage i slægtsforskertræf, og alle er velkomne, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Tid:

29. september 2018 kl. 10.00 – 12.00

27. oktober 2018      kl. 10.00 – 12.00

24. november 2018  kl. 10.00 – 12.00

26. januar 2019        kl. 10.00 – 12.00

23. februar 2019       kl. 10.00 – 12.00

Sted:

Ikast lokalhistorisk arkiv, Ikast Bibliotek, Grønnegade25, 7430 Ikast.

Gotisk skrift

Læsegruppe med gotisk skriftlæsning.
Mandage kl. 15.00-17.00 på Ikast lokalhistorisk arkiv. 
Kontakt: Hardy Jensen, hj@ikastsyd.dk 
Tlf. 2321 9793
Gotisk læsening starter igen mandag 1. oktober 2018

Nyheder

Ingvard Helms –
en proprietær på heden.

Den 14. februar kan man i Ikast Slægts- og Lokalhistoriske Forening blive præsenteret for en meget interessant og betydningsfuld person, som kom til at spille en stor rolle for udviklingen i Gludsted, men som samtidig var meget aktiv i landbruget på heden i slutningen af 1800-tallet.

Ingvard Helms blev født i 1852 på godset Skorupgård nord for Aarhus. Familien flyttede senere til Rørbækgård, hvor Helms nogle år slog sine folder.

Han blev senere forvalter på en række store gårde, inden han blev gift og flyttede til Gludstedgård. Det blev i det område, han kom til at virke resten af sit liv. Hans betydning for Gludsted kan ikke overvurderes, bl.a. fik han en central rolle i forbindelse med opførelsen af Gludsted kirke. Han bestred også den vanskelige opgave som bestyrer af en af Hedeselskabets forsøgsstationer.

Da Ingvard Helms blev pensionist udgav han ”Livserindringer 1852-1928”, hvor han meget velskrivende giver et yderst interessant tidsbillede af livet på de store landbrug og på hedegårdene.

Alt dette og meget mere vil blive viderefortalt af fhv. museumsinspektør, Søren Toftegaard Poulsen, som vil ledsage sit foredrag med et righoldigt billedmateriale. Mødet afholdes på Ikast bibliotek kl. 19.30. Alle er velkommen.     

Generalforsamling
T
orsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00 til 20.00 på Ikast Bibliotek

Dagsorden: 
1. Ordstyrer vælges. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassererens beretning. 
4. Valg af bestyrelse: på valg er:
    Erik Hansen, Charlotte Hauberg,
    Hardy Jensen. 
5. Valg af suppleanter. 
6. Valg af revisor. 
7. Behandling af indkomne forslag. *) 
8. Fastlæggelse af kontingent. 
9. Eventuelt. 
*) Forslag fra bestyrelse ang. ændring af vedtægterne (er udsendt til medlemmerne) Hvis dette godkendes, vil resten af generalforsamlingen blive afviklet i henhold til de nye vedtægter.

Forslag til dagsorden skal være formanden Erik Hansen, Åhavevej 30, 8600 Silkeborg, erik.grejs@gmail.com i hænde senest 21. februar.

Se program

 

Foreningen og arkivet afholder jævnligt - ofte med kort varsel - forskellige arrangementer ud over dem, som står i programmet.

Man kan læse om disse her på hjemmesiden under: Nyheder og Kommende aktiviteter, ligesom der vil være opslag på arkivets opslagstavle herom.

Der vil blive sendt mails ud til medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsmails.

Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast lokalhistorisk arkivs udstillinger og åbne hylder er tilgængelige for selvbetjening:

Mandag og onsdag kl. 13-18,
Tirsdag og torsdag kl. 10-18,
Fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-13.

Arkivleder Søren Møller træffes på arkivet alle

tirsdage kl. 13-16  og torsdage kl. 10-12.

Har du spørgsmål, mangler hjælp eller gerne vil se arkivalier, som er registreret i arkiv.dk så lav en aftale med arkivleder Søren Møller

Se mere under Arkiv                         

Foreningen

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening er støtteforening for Ikast lokalhistorisk arkiv. 

Foreningens formand er:
Erik Hansen, der kan kontaktes på
mail: erik.grejs@gmail.com
tlf.: 8682 6936 

Mere om foreningen

Materiale til optagelse på hjemmesiden:

Læs her

Hjemmesidestatistik:

Se her

Vandtårnet

Ikast vandtårn er beliggende midt i Ikast centrum. Det blev bygget i 1948 og forsynede Ikast by med vand indtil 1987.

Tårnet rummer et lille vandværksmuseum, som fortæller om nogle af de metoder og redskaber, der blev anvendt gennem tiderne i Danmarks vandforsyning.

Det koster 50 kr. i entré at besøge tårnet. Hvis man ønsker at rapelle fra tårnet er prisen 200 kr. Henvend jer hos Ikast Bibliotek vedr. lån af nøgle til tårnet.