Ikast-hallen 50 år

I anledning af Ikast-hallens 50års jubilæum har Erik Hansen skrevet om starten:

........ Ved de to foregående byfester havde arrangørerne fået tilladelses til at sælge pilsnerøl, og det var gået uden nogen problemer. Politiet fortalte, at alt var gået fredeligt og roligt –de havde ikke haft noget besvær med gæsterne. Men efter festen i 1964 havde et af sognerådsmedlemmerne – navnet kan være lige meget - fundet en del tomme spiritusflasker i buskadserne ved Østre Anlæg, og det fik sognerådet med en Blå Kors-sognerådsformand i spidsen til at nægte en ølbevilling til årets byfest. Og uden salg af øl kunne der ikke blive nogen byfest. Der var møde med festudvalget, sognerådet og politiet, men det ændrede ikke noget......

Læs hele historien her                     

Ikast sogneraad
for 100 år siden:
Uddrag af Ikast sognerådsprotokol den 7/1 1919.

Andragende fra Metha Sørensen om en Forhøjelse af 25 Kr. aarlig for Renholdelse af Faurholt Kirke.
Bevilgedes en Forhøjelse af 4 Kr. indtil 1ste April 1919.

Vilhelm Engelbredt og Hans Jensen, Hesselbjerg andrager om at faa et Aastedsmøde afholdt fra deres Ejendomme til Fonnesbæk-Vejen.

Andragende fra 17 Beboere i Øster Tulstrup om at faa Vejen fra Tulstrup til Bording Skel (Hestlund Vejen) lavet i Stand.
Det overlodes til Søren Th. Gjesse at faa Vejen sat i Stand.

Til at undersøge Forholdet angaaende Fabrikant Hebsgaards for lidt betalte Skat til Ikast Kommune og eventuelt foretage en Ekstraligning af samme.
Valgtes Jens Holdgaard, Bager C. Høy og Niels Mosegaard.

Spinderokken

kan i år fejre 2 mærkedage. Det er 50 år siden den blev fremstillet og 10 år siden den fik sin nuværende placering.Fabrikant Johannes Nielsen, trikotagefabrikken ANKY, lod i 1959 fremstille en spinderok i 5 gange almindelig størrelse og opstille ved fabrikken...........

Læs mere her

Nyheder

Gotisk skriftgruppe

Gotisk gruppe holder sommer pause, starter igen den 7. Okt. kl. 15 til 17
Se alle nyheder

Hans Chr. Jeppesen

fortæller under Træindustrien om de 42 år, han var på Midtjydsk Møbelfabrik. Han startede som lærling og endte som driftsleder, så han kan fortælle om hverdagen på en møbelfabrik.

Læs hans historie HER 

Brande Listefabrik

blev startet af Richard Rhode Nielsen. Han skriver i sine erindringer:

"Jeg spekulerede på, hvad jeg skulle lave i disse bygninger. Jeg havde på Rationel et par maskiner, der var sat til side, da de var erstattet med nogle nye. Disse udrangerede maskiner kørte jeg til Brande, og så startede jeg Brande Listefabrik. Jeg startede op med to mand og sendte en mand ud for at forsøge at sælge lister.........."

Læs hele Brande Listefabriks historie under Træindustrien.

Se program

 

Foreningen og arkivet afholder jævnligt - ofte med kort varsel - forskellige arrangementer ud over dem, som står i programmet.

Man kan læse om disse her på hjemmesiden under: Nyheder og Kommende aktiviteter, ligesom der vil være opslag på arkivets opslagstavle herom.

Der vil blive sendt mails ud til medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsmails.

Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast lokalhistorisk arkivs udstillinger og åbne hylder er tilgængelige for selvbetjening:

Mandag og onsdag kl. 13-18,
Tirsdag og torsdag kl. 10-18,
Fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-13.

Arkivleder Søren Møller træffes på arkivet alle

tirsdage kl. 13-16  og torsdage kl. 10-12.

Har du spørgsmål, mangler hjælp eller gerne vil se arkivalier, som er registreret i arkiv.dk så lav en aftale med arkivleder Søren Møller

Se mere under Arkiv                         

Foreningen

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening er støtteforening for Ikast lokalhistorisk arkiv. 

Foreningens formand er:
Erik Hansen, der kan kontaktes på
mail: erik.grejs@gmail.com
tlf.: 8682 6936 

Mere om foreningen

Materiale til optagelse på hjemmesiden:

Læs her

Hjemmesidestatistik:

Se her

Vandtårnet

Ikast vandtårn er beliggende midt i Ikast centrum. Det blev bygget i 1948 og forsynede Ikast by med vand indtil 1987.

Tårnet rummer et lille vandværksmuseum, som fortæller om nogle af de metoder og redskaber, der blev anvendt gennem tiderne i Danmarks vandforsyning.

Det koster 50 kr. i entré at besøge tårnet. Hvis man ønsker at rapelle fra tårnet er prisen 200 kr. Henvend jer hos Ikast Bibliotek vedr. lån af nøgle til tårnet. 

Gotisk skrift

Læsegruppe med gotisk skriftlæsning.
Mandage kl. 15.00-17.00 på Ikast lokalhistorisk arkiv. 
Kontakt: Hardy Jensen, hj@ikastsyd.dk 
Tlf. 2321 9793

Gotisk gruppe holder sommer pause
Starter igen : Mandag den 7. Oktober
Som sædvanlig kl 15 til 17