Ikast sogneraad
for 100 år siden:
Uddrag af Ikast sognerådsprotokol den 30/1 1919:

Socialdemokratisk Forening og Fagforeningen for Ikast og Omegn henstiller til Sogneraadet at lade Annonser om forsk. Arbejder og Licitationer vedr. Kommunen samt Sogneraadsmøderne referere i Herning Socialdemokrat.

Man vedtog at faa oplyst hvor mange Holdere Bladet har i Kommunen og hvad Bladet vil have for Averteringer.
--- 

Kr. Lund Hansen Engvang andrager om af Kommunekassen at faa Kørepenge for Kjørslen med Jordemoderen 2. Gang for Kr. Jakobsens Hustru.

Kunde ikke imødekommes.

Uddrag af Ikast sognerådsprotokol den 26/2 1919

Nationalforeningen for Tuberkulosens Bekæmpelse sender Andr. Om Bidrag.

Bevilgedes 10 kr.
--

Kresten Pedersen (Svendsen) Lille Nørlund andrager om Alderdomsunderstøttelse.

Bevilgedes 15 Kr. fra 1ste April 1919.
--

Kirkebestyrelsen sender ved Pastor Krarup Anmodning til Sogneraadet om at ville betale 2 Alterlys 18 Kr. og 2 Kirkebøger 66 Kr. som der af samme er købt til Ikast Kirke.

Vedtages at betale.

Nyheder

Gotisk skriftgruppe

Gotisk gruppe holder sommer pause, starter igen den 7. Okt. kl. 15 til 17
Se alle nyheder

Møde om Barn og ung i Ikast

Tiden er inde til en ny statusaften vedrørende vores projekt med barndomserindringer fra Ikast-området. Hvis der er nogen, der har noget, de vil læse op for os, er det fint. Jeg regner selv med at tage et uddrag frem af en eller to af de historier, som jeg har fået.

Vi mødes på Ikast Bibliotek den 15. maj kl. 19.00. På gensyn

Venlige hilsner

Erik Hansen

Spinderokken

kan i år fejre 2 mærkedage. Det er 50 år siden den blev fremstillet og 10 år siden den fik sin nuværende placering.Fabrikant Johannes Nielsen, trikotagefabrikken ANKY, lod i 1959 fremstille en spinderok i 5 gange almindelig størrelse og opstille ved fabrikken...........

Læs mere her

Se program

 

Foreningen og arkivet afholder jævnligt - ofte med kort varsel - forskellige arrangementer ud over dem, som står i programmet.

Man kan læse om disse her på hjemmesiden under: Nyheder og Kommende aktiviteter, ligesom der vil være opslag på arkivets opslagstavle herom.

Der vil blive sendt mails ud til medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsmails.

Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast lokalhistorisk arkivs udstillinger og åbne hylder er tilgængelige for selvbetjening:

Mandag og onsdag kl. 13-18,
Tirsdag og torsdag kl. 10-18,
Fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-13.

Arkivleder Søren Møller træffes på arkivet alle

tirsdage kl. 13-16  og torsdage kl. 10-12.

Har du spørgsmål, mangler hjælp eller gerne vil se arkivalier, som er registreret i arkiv.dk så lav en aftale med arkivleder Søren Møller

Se mere under Arkiv                         

Foreningen

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening er støtteforening for Ikast lokalhistorisk arkiv. 

Foreningens formand er:
Erik Hansen, der kan kontaktes på
mail: erik.grejs@gmail.com
tlf.: 8682 6936 

Mere om foreningen

Materiale til optagelse på hjemmesiden:

Læs her

Hjemmesidestatistik:

Se her

Vandtårnet

Ikast vandtårn er beliggende midt i Ikast centrum. Det blev bygget i 1948 og forsynede Ikast by med vand indtil 1987.

Tårnet rummer et lille vandværksmuseum, som fortæller om nogle af de metoder og redskaber, der blev anvendt gennem tiderne i Danmarks vandforsyning.

Det koster 50 kr. i entré at besøge tårnet. Hvis man ønsker at rapelle fra tårnet er prisen 200 kr. Henvend jer hos Ikast Bibliotek vedr. lån af nøgle til tårnet. 

Gotisk skrift

Læsegruppe med gotisk skriftlæsning.
Mandage kl. 15.00-17.00 på Ikast lokalhistorisk arkiv. 
Kontakt: Hardy Jensen, hj@ikastsyd.dk 
Tlf. 2321 9793

Gotisk gruppe holder sommer pause
Starter igen : Mandag den 7. Oktober
Som sædvanlig kl 15 til 17