Midtjyllands avis den 5. november 1973:

Skaberen af Skelhøj Plantage fik mindesten

I Skelhøj plantage ved Ikast afsløredes lørdag eftermiddag en mindesten for plantagens stifter,

Peder Jensen, Toftlund.

Afsløringen blev foretaget af formanden for bestyrelsen, gdr. Lynge Jensen, Toftlund, der sagde, at man i dag, hvor Skelhøje plantage ligger som et udflugtsområde af stor rekreativ værdi, havde ønsket at sætte et varigt minde over den mand, der fik ideen og realiserede den for omkring 70 år siden.

Peder Jensen ydede personligt en meget stor indsats ved at samle en række hedelodder og sørge for plantning af plantagen. Det må have været et slid at få købt de mange lodder til billig penge og få organiseret sammenlægningen og tilplantningen, sagde Lynge Jensen, og for det arbejde skylder vi ham tak. Hvis Peder Jensen kunne se plantagen i dag, er der ingen tvivl om, at han ville betragte sit mål som nået og sine ønsker om at skabe noget smukt for opfyldt.

A/S Skelhøje Plantage blev stiftet i 1906. Der var tale om 240 aktier a 25 kr. stykket. Mange af de lodsejere, der afgav jord til plantagen måtte nøjes med at få aktier for beløbet, mens resten blev solgt til interesserede. Til at begynde med var der 110 tdr. land samlet af 300 hedelodder. I den mellemliggende tid er arealerne blevet udvidet, og aktieselskabet ejer i dag godt 300 tdr. land, der ved den nye vurdering er blevet sat til 470.000 kr., således at der har været tale om en god investering af de oprindelige 6.000 kr. De 300 tdr. land, som aktieselskabet ejer, ligger dog ikke alle ved Skelhøje. Man har også jord i Nørrehede, nord for Faurholt, i Lille Nørlund og i Overisen.

De mænd, der var med til at skabe Skelhøje plantage, var foruden Peder Jensen, Mads Peder Jensen, Grødde, Jens N. Thygesen, Remmegård, Niel Østergaard, Suderbæk, og Jens Lauridsen, Hagelskjær.

(Fotos: Hanne Gjesse, maj 2013)

 

Ikast sogneraad
for 100 år siden:
Uddrag af Ikast sognerådsprotokol den 30/1 1919:

Socialdemokratisk Forening og Fagforeningen for Ikast og Omegn henstiller til Sogneraadet at lade Annonser om forsk. Arbejder og Licitationer vedr. Kommunen samt Sogneraadsmøderne referere i Herning Socialdemokrat.

Man vedtog at faa oplyst hvor mange Holdere Bladet har i Kommunen og hvad Bladet vil have for Averteringer.
--- 

Kr. Lund Hansen Engvang andrager om af Kommunekassen at faa Kørepenge for Kjørslen med Jordemoderen 2. Gang for Kr. Jakobsens Hustru.

Kunde ikke imødekommes.

Uddrag af Ikast sognerådsprotokol den 26/2 1919

Nationalforeningen for Tuberkulosens Bekæmpelse sender Andr. Om Bidrag.

Bevilgedes 10 kr.
--

Kresten Pedersen (Svendsen) Lille Nørlund andrager om Alderdomsunderstøttelse.

Bevilgedes 15 Kr. fra 1ste April 1919.
--

Kirkebestyrelsen sender ved Pastor Krarup Anmodning til Sogneraadet om at ville betale 2 Alterlys 18 Kr. og 2 Kirkebøger 66 Kr. som der af samme er købt til Ikast Kirke.

Vedtages at betale.

Nyheder

Program for sæsonen 2019 - 2020

Nu er Ikast slægts- og lokalhistorisk forenings program for den kommende sæson o...

Gotisk skriftgruppe

Gotisk gruppe holder sommer pause, starter igen den 7. Okt. kl. 15 til 17
Se alle nyheder

Billeder


BEMÆRK:
En stor del af billedmaterialet i mange af artiklerne er under revision og vil derfor ikke være synligt i en kort periode.

Vi beklager.

Efterårssæsonens første programpunkt er et besøg i Adventistkirken.

Vi mødes ved kirken torsadag den 12. september kl. 19,00. 

Herning Folkeblad weekend 8/6 2019:

For 50 år siden – juni 1969

Ammunition fra krigen

Under nedbrydningen af gården Frisenborg i Ikast fandt man oppe under taget en del patroner og syv sprængblyanter, der tilsyneladende var intakte.

De farlige effekter stammer fra 2. verdenskrig, da gården en overgang var tilholdssted for modstandsfolk, som må have overset den fundne ammunition, da de ryddede et større lager af våben og sprængstoffer, som var gemt på gårdens loft.

5 Høveie

Fra Hammerum Herreds Skøde- og panteprotokol den 29. Juli 1855:

".......Alle de Høveie, som Troels Jensen har og bruger, nemlig 5, navnlig Ildsig Vei, Aalgaard Skiftevei, Brede Engvei, Smedekrogvei skal een for alle og alle for een vedblive at gaae uforandret med Undtagelse af Skidenkrogvei, som skal gaae i lige Linie fra Engen og til Fonnesbekvei,......."

Læs hele aftalen om vejret i forbindelse med udskiftningen i Vester Isen under Ikasthistorie/Kilder

 

Spinderokken

kan i år fejre 2 mærkedage. Det er 50 år siden den blev fremstillet og 10 år siden den fik sin nuværende placering.Fabrikant Johannes Nielsen, trikotagefabrikken ANKY, lod i 1959 fremstille en spinderok i 5 gange almindelig størrelse og opstille ved fabrikken...........

Læs mere her

Se program

 

Foreningen og arkivet afholder jævnligt - ofte med kort varsel - forskellige arrangementer ud over dem, som står i programmet.

Man kan læse om disse her på hjemmesiden under: Nyheder og Kommende aktiviteter, ligesom der vil være opslag på arkivets opslagstavle herom.

Der vil blive sendt mails ud til medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsmails.

Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast lokalhistorisk arkivs udstillinger og åbne hylder er tilgængelige for selvbetjening:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10 - 17
Onsdag kl. 12 - 17
Lørdag kl. 10 - 13.

Arkivleder Carsten Jensen har betjent
åbningstid tirsdage kl. 14 - 16.

Har du spørgsmål, mangler hjælp eller gerne vil se arkivalier, som er registreret i arkiv.dk så lav en aftale med arkivleder Carsten Jensen.

Se mere under Arkiv                         

Gotisk skrift

Læsegruppe med gotisk skriftlæsning.
Mandage kl. 15.00-17.00 på Ikast lokalhistorisk arkiv. 
Kontakt: Hardy Jensen, hj@ikastsyd.dk 
Tlf. 2321 9793

Gotisk gruppe holder sommer pause
Starter igen : Mandag den 7. Oktober
Som sædvanlig kl 15 til 17

Foreningen

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening er støtteforening for Ikast lokalhistorisk arkiv. 

Foreningens formand er:
Erik Hansen, der kan kontaktes på
mail: erik.grejs@gmail.com
tlf.: 8682 6936 

Mere om foreningen

Materiale til optagelse på hjemmesiden:

Læs her

Hjemmesidestatistik:

Se her

Vandtårnet

Ikast vandtårn er beliggende midt i Ikast centrum. Det blev bygget i 1948 og forsynede Ikast by med vand indtil 1987.

Tårnet rummer et lille vandværksmuseum, som fortæller om nogle af de metoder og redskaber, der blev anvendt gennem tiderne i Danmarks vandforsyning.

Det koster 50 kr. i entré at besøge tårnet. Hvis man ønsker at rapelle fra tårnet er prisen 200 kr. Henvend jer hos Ikast Bibliotek vedr. lån af nøgle til tårnet.