Ikast Avis 14. april 1967

Fra Ikast Avis, 3. april 1967

Nyheder

Program for sæsonen 2019 - 2020

Nu er Ikast slægts- og lokalhistorisk forenings program for den kommende sæson o...
Se alle nyheder

Manglende billeder

Der er igen opstået en teknisk fejl, der gør at en del artikler mangler de tilhørende billedillustrationer. 

Fejlen er anmeldt til udbyderen af vores hjemmeside, og vi afventer svar, før vi retter de sidste fejl.

 

Historien om Atena Møbler 

er fuld af ubesvarede spørgsmål.

Som det ses af ovenstående tabel kommer Atena hurtigt godt i gang og har pæne overskud de følgende år. ..... Hvad der går galt i 2001 er ikke afklaret, men selskabet går konkurs 1. maj 2002. 
Læs hele historien under "Træindustrien".

Da rock’en kom til Ikast

I starten af 1960erne mødtes en flok unge knægte i en lade i Tulstrup for at øve det, man dengang kaldte ”pigtrådsmusik”. I løbet af 1950erne ændrede musikverdenen fuldstændig karakter, da folk som Elvis Presley, Jerry Lee Lewis og senere The Beatles introducerede rockmusikken for fuld skrue.

De unge mennesker i Tulstrup var med på den nye bølge, og det gav i 1963 anledning til dannelsen af et lokalt band med det nordisk klingende navn ”Wiking Strings”. De opnåede så megen succes i datidens pop-klubber, at de var tæt på at komme i TV.

På et møde i Ikast Slægts- og Lokalhistoriske Forening den 24. oktober fortæller 4 af bandets medlemmer om ”Wiking Strings” historie, som bl.a. har resulteret i 2 revival perioder, og som den dag i dag gør, at de nogle år i træk har spillet for fulde huse i Bakkehuset.

For 80 år siden – i Ikast

Fra sognerådets møde
d. 17/7 1939:

”Da Bestyrerinden paa De gamles Hjem Frk. Anna Jepsen har faaet Plads som Bestyrerinde paa De gamles Hjem i Kerteminde og skal tiltræde denne til 1.ste August og Sogneraadet har bevilget hendes Ansøgning om Dispensation for Bestemmelsen om 3 Maaneders Opsigelse har man indkaldt Ansøgninger til Stillingen.
Der indkom 57 Ansøgninger.

Af Ansøgerne udvalgtes Diakon Poul Jensen og Hustru i Viborg, som kan tiltræde til 1. ste August.

Lønnen ansættes til 2000 Kr. + frit Ophold for det første Aar, hvorefter der tages Bestemmelse om evt. fast Ansættelse og Alderstillæg.”

Spinderokken

kan i år fejre 2 mærkedage. Det er 50 år siden den blev fremstillet og 10 år siden den fik sin nuværende placering.

Spinderokken (Foto: F. Artved, 2015)

Fabrikant Johannes Nielsen, trikotagefabrikken ANKY, lod i 1959 fremstille en spinderok i 5 gange almindelig størrelse og opstille ved fabrikken...........

Læs mere her

Se program

 

Foreningen og arkivet afholder jævnligt - ofte med kort varsel - forskellige arrangementer ud over dem, som står i programmet.

Man kan læse om disse her på hjemmesiden under: Nyheder og Kommende aktiviteter, ligesom der vil være opslag på arkivets opslagstavle herom.

Der vil blive sendt mails ud til medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsmails.

Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast lokalhistorisk arkivs udstillinger og åbne hylder er tilgængelige for selvbetjening:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10 - 17
Onsdag kl. 12 - 17
Lørdag kl. 10 - 13.

Arkivleder Carsten Jensen har betjent
åbningstid tirsdage kl. 14 - 16.

Har du spørgsmål, mangler hjælp eller gerne vil se arkivalier, som er registreret i arkiv.dk så lav en aftale med arkivleder Carsten Jensen.

Se mere under Arkiv                         

Gotisk skrift

Læsegruppe med gotisk skriftlæsning.
Mandage kl. 14.00-16.00 på Ikast lokalhistorisk arkiv. 
Kontakt: Hardy Jensen, hj@ikastsyd.dk 
Tlf. 2321 9793

Foreningen

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening er støtteforening for Ikast lokalhistorisk arkiv. 

Foreningens formand er:
Erik Hansen, der kan kontaktes på
mail: erik.grejs@gmail.com
tlf.: 8682 6936 

Mere om foreningen

Materiale til optagelse på hjemmesiden:

Læs her

Hjemmesidestatistik:

Se her

Vandtårnet

Ikast vandtårn er beliggende midt i Ikast centrum. Det blev bygget i 1948 og forsynede Ikast by med vand indtil 1987.

Tårnet rummer et lille vandværksmuseum, som fortæller om nogle af de metoder og redskaber, der blev anvendt gennem tiderne i Danmarks vandforsyning.

Det koster 50 kr. i entré at besøge tårnet. Hvis man ønsker at rapelle fra tårnet er prisen 200 kr. Henvend jer hos Ikast Bibliotek vedr. lån af nøgle til tårnet.