Niels B. Møbler

Niels Børge Sørensen arbejdede omkring 1967 som pudser på Ikast Møbelfabrik samtidigt med, at han i sin fritid lavede bl.a. borde. Han etablerede en lille og for længst glemt møbelfabrik på Navervej 1. Suppler gerne de oplysninger vi har og læs dem her.

Find vej.

”Isen – Fonnesbæk – Bjødstrup Vejen No. 14”

Hvor gik den i deklarationen omtalte vej? Eksisterer vejen eller dele af den endnu?

Er der billeder af vejen – også nutidige?
F.eks. nævnes, at den i en vinkel bøjer mod nord – er dette sving der endnu?

Er der nogen, som kan udrede og dokumentere forløbet – både før og efter omlægningen i 1883 - vha. gamle matrikelkort, geodætiske kort eller lignende til brug på hjemmesiden her?

I så fald udlover Ikast slægts- og lokalhistorisk Forening et stk. gratis medlemskab af foreningen for sæsonen 2020-2021.

Kontakt Ester Bukhave på mail ebukhave@mail.dk

I.s.F arrangerede ringridning: 

Ringridning i Ikast 1930
Hanne Gjesse har været i:

Ikast Avis den 14. august 1930 

Man siger,

at 3-400 Mennesker var gratis Tilskuere til Ringridningen og Dragonernes Opvisning i Ikast forleden Søndag. Naar man betænker, at Festens Overskud skulde gaa til et Lystanlæg til Pryd og Glæde for Sognets og Byens Beboere, synes man, at det maa have været en noget blandet fornøjelse at være ”Plankeværkstilskuer”.

Det er en meget vanskelig Sag for Kontrollen at forhindre Folk, der vil unddrage sig Betaling, i at komme til at se, men vi synes, at hvis Publikum gerne vil se en Ringridning og en smuk Dragonopvisning, bør de heller ikke unddrage sig at give Betaling derfor, særlig da Overskudet tænkes anvendt til et saa smukt og nyttigt Formaal, som Tilfældet var her.

Vil man ikke betale en Krone for at se, maa man hellere blive borte.

Det er jo en altid gældende Regel, at ”vil man nyde, maa man ogsaa yde”.

                                                              Blyanten.

For 200 år siden:

Jens Thygesen - En Ikastmatador

Indsamlet og redigeret af Hanne Gjesse

I skøde og panteprotokollen for Hammerum Herred støder man i perioden fra 1820erne til 1850erne ofte på navnet Jens Thygesen (Tøgersen), Remme i Ikast sogn.


Hanne Gjesse har læst protokollerne igennem, og har samlet en lang række
tinglysninger. Læs hele samlingen her

BM Møbelindustri

Vi har nu en første skitse til historien om BM Møbelindustri.
Der er nu korrigeret i teksten og tegningen er revideret med tekst om produktion og maskiner i de fleste haller. Vi søger stadig svar på de åbne spørgsmål.
  
"BM fik en betydelig produktion, så man i løbet af få år fik behov for mere plads. I 1993 overtog BM ejendommen Rømersvej 15, Ikast. ... Ejendommen var genopbygget efter Viking Møbler A/S brand i 1988 og Systema Ikast A/S havde senest ejet den..." Læs hele historien her 

På grund af den igangværende Coronakrise, marts 2020, er der kilder, der ikke har kunnet benyttes. 
Vi kan ikke mødes med folk.
Vi kan ikke komme på arkivet mm.
Teksten må derfor kun betragtes som foreløbig.
Vi modtager gerne yderligere oplysninger, hjælp til indretningen af produktionen mm.

Deklaration fra 1883 vedr. omlægning af 2den Klasses Regulativvejen 
”Isen – Fonnesbæk – Bjødstrup Vejen No. 14”. 

Underskrevne Lodsejere ........

deklarere herved, at vi i Aaret 1883 have tilladt Ikast Sogneraad at foretage følgende Omlægning af 2den Klasses Regulativvejen ”Isen – Fonnesbæk – Bjødstrup Vejen No. 14”.

Denne Vej, som hidtil løb skraas over Matr. No. 2a af Fonnesbæk i Retning af mit, Rasmus Christian Jensens Sted og derefter over min Ejendom Matr. No. 5a af Hesselbjerg til Regulativvejen No. 19, er med vort Minde omlagt saaledes:

At den, efter at have fra det østlige Skjel af Matr. No. 2a af Fonnesbækgaarde fulgte den gamle Vejs Retning i Vest 315 Alen og da i en Vinkel bøjer mod Nord langs med Mark(v)ejen over bemeldte Matr. No. 2a indtil Skjellet mellem Matr. No. 5a af Hesselbjerg og Matr. No. 1a af Uhrgaarde, i Fremtiden maa følge Skjellet imellem i disse sidstnævnte 2de Matr. No. .... Læs videre her 

                ------ --:--  -----


Hvis du kan dokumentere, hvordan vejen gik både før og efter omlægningen, kan du vinde et gratis medlemsskab af foreningen.
Se andet sted her på forsiden.


Slægts- og lokalhistorisk forening 
har gode tilbud på sine bøger: 

Se meget mere HER

 

Arkivet lukket

Coronakrisen holder arkivet lukket. 
Se alle nyheder

Programmet for sæson 2019/2020 er afsluttet.

Programmet for sæson 2020/21 offentliggøres i løbet af få måneder. 

Foreningen og arkivet afholder jævnligt - ofte med kort varsel - forskellige arrangementer ud over dem, som står i programmet.

Man kan læse om disse her på hjemmesiden under: Nyheder og Kommende aktiviteter, ligesom der vil være opslag på arkivets opslagstavle herom.

Der vil blive sendt mails ud til medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsmails.

Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast lokalhistorisk arkivs udstillinger og åbne hylder er tilgængelige for selvbetjening:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10 - 17
Onsdag kl. 12 - 17
Lørdag kl. 10 - 13.

Har du spørgsmål, mangler hjælp eller gerne vil se arkivalier, som er registreret i arkiv.dk så lav en aftale med arkivleder Carsten Jensen, træffes på arkivet efter aftale.

Se mere under Arkiv                         

Gotisk skrift

Læsegruppe med gotisk skriftlæsning.
Mandage kl. 14.00-16.00 på Ikast lokalhistorisk arkiv. 
Sommerpause:
Sidste mødedag 30. marts. Starter igen 5. oktober 2020.
Kontakt: Hardy Jensen, hj@ikastsyd.dk 
Tlf. 2321 9793

Foreningen

Ikast slægts- og lokalhistorisk forening er støtteforening for Ikast lokalhistorisk arkiv. 

Foreningens formand er:
Erik Hansen, der kan kontaktes på
mail: erik.grejs@gmail.com
tlf.: 8682 6936 

Mere om foreningen

Materiale til optagelse på hjemmesiden:

Læs her

Hjemmesidestatistik:

Se her

Vandtårnet

Ikast vandtårn er beliggende midt i Ikast centrum. Det blev bygget i 1948 og forsynede Ikast by med vand indtil 1987.

Tårnet rummer et lille vandværksmuseum.

Det koster 50 kr. i entré at besøge tårnet.  Henvend jer hos Ikast Bibliotek vedr. lån af nøgle til tårnet.