Slægtsforskning

Slægtsforskning

Interessen for at kende sin familiebaggrund er steget betydeligt inden for de senere år i takt med, at de væsentligste arkivalier er lagt ud på nettet.
Ikast slægts- og lokalhistorisk forening vil gerne fremme interessen for denne dejlige og spændende hobby. Vi afholder derfor:

Kurser og mini-introer
Foreningen afholder med jævne mellemrum begynderkurser for at vise, hvor let det er at komme i gang, ligesom vi også tilbyder mini-introer inden for forskellige slægts- og lokalhistoriske områder.
Emneudvalget spænder bredt både indholds- og tidsmæssigt, og vi lægger ofte op til anvendelse af lidt mere ukendte kildetyper.

Aftenåbent arkiv
I forbindelse med aftenåbent arkiv vil der ofte også være et lille arrangement med et slægts- og/eller lokalhistorisk relevant emne.

Mini-arrangementer
Vi afholder jævnligt et lille mini-arrangement, hvor vi f. eks. kan hjælpe hinanden med at finde ud af nyheder indenfor området.
Disse arrangementer afholdes ofte med meget kort varsel, så hold øje med vores hjemmeside og/eller arkivets opslagstavle.

Slægtsforskertræf
Slægtsforskertræf afholdes den sidste lørdag i månederne september, oktober, november, januar og februar kl. 10.00 – 12.30 på Ikast lokalhistorisk arkiv.
Mød op og del erfaringer, få hjælp, inspiration osv. i forbindelse med slægtsforskning – eller blot en hyggesnak med andre med samme interesse.
Slægtsforskertræf henvender sig såvel til lokalt interesserede, som til folk med aner i andre dele af landet og såvel til nybegyndere som til mere erfarne slægtsforskere.
Medlemmer af foreningens bestyrelse vil som regel være til stede med råd og vejledning.
Tag gerne din egen PC med.

Til arrangementerne er alle velkomne, både medlemmer og ikke medlemmer.
Slægtsforskertræf, mini-arrangementer og aftenåbent arkiv er gratis for alle, kurser og mini-introer er gratis for foreningens medlemmer.

Læs nærmere herom på hjemmesidens mødeoversigt, i foreningens program og på Ikast lokalhistorisk arkivs opslagstavle.

Links:
Der findes et stort antal private hjemmesider, hvor slægtsforskere og lokalhistorikere kan finde oplysninger, der kan være relevante for dem. 
Da vi ikke kan påtage os, at kontrollere om disse hjemmesider fungerer og ikke har ulovligt eller stødende indhold, har vi valgt ikke at linke til private hjemmesider. 

www.sa.dk
Statens Arkivers hjemmeside.
Herfra kan man via Daisy søge og bestille arkivalier i Statens Arkivers samlinger. Man kan også søge og se indscannede arkivalier som f. eks. lægsruller, realregistre m.m. samt søge i arkivalieronlines kirkebøger, folketællinger m.v.

www.ddd.dda.dk
Dansk Demografisk Database, hvorfra man kan søge efter personer i indtastede folketællinger (og enkelte kirkebøger).
Henvisninger til andre databaser, bl.a. ind- og udvandrer-databaser, faldne sønderjyder i 1. verdenskrig, dannebrogsmænd etc.
Databasernes indhold er ikke originalkilder, men gode hjælpemidler til søgning i de originale kilder. 

www.arkiv.dk
Søgbar oversigt over de lokalhistoriske arkivers indhold – herunder visning af billeder.

 www.slaegtogdata.dk
DIS-Danmarks hjemmeside. (DIS = Data I Slægtsforskning).
Siden rummer bl.a. et slægtsforskerforum og giver adgang til mange digitale kilder, en stor linksamling, medlemmers hjemmesider og mange andre ting.
Man skal være medlem for at få fuldt udbytte af hjemmesiden.