Slægtsforskning

Interessen for at kende sin familiebaggrund er steget betydeligt inden for de senere år i takt med, at de væsentligste arkivalier er lagt ud på nettet.
Ikast slægts- og lokalhistorisk forening vil gerne fremme interessen for denne dejlige og spændende hobby. Vi afholder derfor:

Kurser og mini-introer
Foreningen afholder med jævne mellemrum begynderkurser for at vise, hvor let det er at komme i gang, ligesom vi også tilbyder mini-introer inden for forskellige slægts- og lokalhistoriske områder.

Emneudvalget spænder bredt både indholds- og tidsmæssigt, og vi lægger ofte op til anvendelse af lidt mere ukendte kildetyper.

Aftenåbent arkiv
I forbindelse med aftenåbent arkiv vil der ofte også være et lille arrangement med et slægts- og/eller lokalhistorisk relevant emne.

 

 

Links:
Der findes et stort antal private hjemmesider, hvor slægtsforskere og lokalhistorikere kan finde oplysninger, der kan være relevante for dem. 
Da vi ikke kan påtage os, at kontrollere om disse hjemmesider fungerer og ikke har ulovligt eller stødende indhold, har vi valgt ikke at linke til private hjemmesider. 

www.sa.dk
Statens Arkivers hjemmeside.
Herfra kan man via Daisy søge og bestille arkivalier i Statens Arkivers samlinger. Man kan også søge og se indscannede arkivalier som f. eks. lægsruller, realregistre m.m. samt søge i arkivalieronlines kirkebøger, folketællinger m.v.

www.ddd.dda.dk
Dansk Demografisk Database, hvorfra man kan søge efter personer i indtastede folketællinger (og enkelte kirkebøger).
Henvisninger til andre databaser, bl.a. ind- og udvandrer-databaser, faldne sønderjyder i 1. verdenskrig, dannebrogsmænd etc.
Databasernes indhold er ikke originalkilder, men gode hjælpemidler til søgning i de originale kilder. 

www.arkiv.dk
Søgbar oversigt over de lokalhistoriske arkivers indhold – herunder visning af billeder.

https://slaegt.dk/  
Er Danske Slægtsforskeres hjemmeside