Nyhedsmail

Vi vil gerne kunne sende mail ud til foreningens medlemmer om begivenheder og arrangementer i foreningen og på lokalhistorisk arkiv.
Vi afholder – ofte med meget kort varsel - arrangementer (udstillinger, mini-introer til forskellige lokal- og slægtshistoriske emner, juletræspyntning, osv.) der ikke står i det trykte program. Det bliver ikke annonceret i dagspressen, kun på www.ikasthistorie.dk, på opslag i arkivet og via nyhedssmail til medlemmerne.

Ved pludselige ændringer i programmet f. eks. på grund af sygdom, vejrlig etc. vil vi gerne orientere herom via mail, så du ikke går forgæves.

Hvis du ikke modtager nyhedsmails fra os, selv om du har tilmeldt dig, så send en mail igen, så det kan blive bragt i orden.
Vi vil helst have det på mail, da mailadresser efter hukommelsen - eller håndskrevne - ofte giver anledning til problemer.

Hvis du som medlem ønsker at modtage vores nyhedsmail, så send dit navn og din e-mailadresse til: ch@ikast-gym.dk

Foreningen videregiver ikke din e-mail adresse til andre, den bruges kun til mails med info om foreningen og arkivet og disses aktiviteter. 
Du kan altid framelde dig igen ved at sende en mail til: ch@ikast-gym.dk