Nyhedsmail

Vi vil gerne kunne sende mail ud til foreningens medlemmer om begivenheder og arrangementer i foreningen og på arkivet.
Vi afholder ofte flere arrangementer end de, der står i det trykte program. Det bliver ikke annonceret i dagspressen, kun på www.ikasthistorie.dk, på opslag i arkivet og via nyhedssmail til medlemmerne.

Ved pludselige ændringer i programmet fx på grund af sygdom, vejrlig el.lign. vil vi gerne orientere herom via mail, så du ikke går forgæves.

Hvis du ikke modtager nyhedsmails fra os, selv om du har tilmeldt dig, så send gerne en mail igen.

Hvis du som medlem ønsker at modtage vores nyhedsmail, så send dit navn og din e-mailadresse til: ch@ikast-gym.dk

Foreningen videregiver ikke din e-mail adresse til andre, den bruges kun til mails med info om foreningen og arkivet og disses aktiviteter. 
Du kan altid framelde dig igen ved at sende en mail til: ch@ikast-gym.dk