Generalforsamlinger

Ekstraordinær generalforsamling     
Ordinær generalforsamling 09. marts 2023 Referat Formandens beretning
Ordinær generalforsamling 10. marts 2022 Referat Formandens beretning
Ordinær generalforsamling 16. sept.  2021 Referat Formandens beretning
Ordinær generalforsamling 05. marts 2020 Referat Formandens beretning 
Ordinær generalforsamling 07. marts 2019 Referat Formandens beretning