Generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling 10. marts 2022 Referat Formandens beretning
Ordinær generalforsamling 16. september 2021 Referat Formandens beretning
Ordinær generalforsamling 5. marts 2020 Referat Formandens beretning 
Ordinær generalforsamling 7. marts 2019 Referat Formandens beretning