Generalforsamlinger

     
Ordinær generalforsamling 5. marts 2020 Referat Formandens beretning 
Ordinær generalforsamling 7. marts 2019 Referat Formandens beretning