Formandens beretning på den ordinære generalforsamling den 7. marts 2019

Ser man tilbage på det forløbne år generelt, synes jeg endnu en gang, at vi har haft et tilfredsstillende år med pænt besøg til vore møder og en stigning i vores medlemstal. Jeg vil gerne sige tak til vore ”stamkunder”, som bakker foreningen rigtig godt op.

Som det fremgår af dagsordenen skal vi i år have ændret i vedtægterne. Det er da vist også første gang i foreningens 38-årige historie.

Vi er også blevet stillet overfor en problematisk situation, som jeg vender tilbage til.

Årets program:

Vi startede i september med en lille udflugt til Bording Arkiv, hvor Bent Hansen og Kurt Frost fortalte om arkivet, om Bording og viste billeder. Det var en rigtig god aften.

Med spænding afventede vi oktobermødet med Ove Nørholm, tidligere regionsrådsmedlem, lokal håndværker. Der var så godt fremmøde, at vi måtte rykke ind i salen, hvor Nørholm

imponerede ved alt det, han havde kunnet overkomme og havde været med i.

De senere år har der i programmet været en aften mere specielt for slægtsforskere. I november stod Ester Bukhave for en aften om skolearkivalier og de spidsfindigheder, der knytter sig til disse arkivalier.

Traditionen tro blev vores julearrangement afholdt sammen med Familie og Samfund i Tulstrup-Faurholt. Aftenens lokale indslag stod jeg selv for med et foredrag om Højris – bl.a. i anledning af deres jubilæum. Foredraget med optaget af noget, der hedder Kulturkanalen, så nu er jeg sandelig kommet på Youtube.

For et par år siden startede Ester og Frank et større projekt – og det bliver stort – som går ud på at samle materiale om trævareindustrien i Ikast. Der var derfor i januar indkaldt til statusmøde. Et stort scoop var, at det var lykkedes at få tidl. Brandinspektør, Steen Makne, til at komme og fortælle om brande i trævareindustrien. Det var en god aften med fuldt hus.

Sidste mødeaften var i februar, hvor Søren Poulsen fortalte om en proprietær på heden, Ingvard Helms. En spændende historie om en mand, som skabte store ting i Gludsted, men også generelt på hele egnen.

Andre aktiviteter

1) I snart en del år har vi afholdt slægtsforskertræf den sidste lørdag i måneden på arkivet. Tak til Hanne og Hardy for at holde fanen højt, men det almindelige indtryk er, at interessen er dalende, så vi overvejer at ophøre med aktiviteten. Vi har en anden i tankerne, som I vil høre mere om på et senere. Det er endnu kun en strøtanke i bestyrelsen.

2) Den gotiske skriftlæsning om mandagen med Hardy i spidsen holder vi fast ved. Tak!

3) Sidste år nævnte jeg to store arkiveringsopgaver – IFS og Vestre Skole. Sidstnævnte har Søren og jeg stort set gjort færdigt. Jens Sandal fortsætter sin maraton med sortering af de mange arkivalier fra IFS. Ordning af arkivalier tager virkeligt tid.

4) Af frivilligt arbejde på arkivet ud over det nævnte er der Hanne Gjesses utrættelige arbejde med udklipssamlingen og personkartoteket. Det er en kæmpe indsats for arkivet, ja, uvurderlig for senere lokalhistorisk forskning.

Kurt Frost kommer nu og da ind fra Bording og scanner billeder. Det er vi meget glade for.

5) Foreningen har endnu et projekt i gang. Sidste år startede vi en gruppe, som vi kalder ”Barn og Ung i Ikast”. Det appellerer til Ikastboere, som er født og opvokset i Ikast, og hvis erindringer vil gerne vil samle sammen. Vi har holdt 3 møder, og jeg må sige, at det lover godt. Allerede nu ligger 4-5 indlæg klar, som kunne blive til en udgivelse.

Vi forsøger løbende at synliggøre os via de tomme butikker på Strøget. Dels kan vi præsentere nogle lokalhistoriske billeder, dels har vi et udstillingsvindue for de bøger, som vi ikke har en boghandel til at sælge. Hanne, Svend Erik og Søren har knoklet med disse udstillinger. I den forbindelse kan jeg da fortælle, at Hardy er blevet storsælger af vore bøger via de sociale medier.

Meget vigtig for os er Franks arbejde som vores webmaster. Tak til Frank for en hjemmeside, som er velholdt og faktisk også meget velbesøgt. 

Problematiske del

Nu kommer vi så til den mere problematiske situation, som vi som forening nødvendigvis har måttet forholde os til her efter nytår. KOMMUNEN SKAL SPARE – BIBLIOTEKET SKAL SPARE!

Det har betydet, at timerne til arkivlederen er skåret ned til 5 timer om ugen. Det er et tal, som vi mener er ganske urealistisk – i hvert fald hvis man følger kommunens vedtægter for arkiver og de forventninger, der er til lederne.

Vores forening er ifølge vedtægterne støtteforening til arkivet, og derfor mener vi, at vi burde have været spurgt, inden beslutningen blev truffet. Det er ikke sikkert, det havde ændret noget, og vi er også godt klar over, at vi selvfølgelig ingenindflydelse har på bibliotekets ansættelsespolitik.

Da beslutningen blev kendt for os, tog jeg som formand en samtale med overbibliotekaren, hvor jeg fremlagde vore synspunkter om, at vi ikke mente, at arkivet kunne betjenes eller ledes med 5 timer om ugen. Martin sætter sin lid til, at frivillig arbejdskraft kan erstatte de manglende timer og i øvrigt skulle man nedsætte servicen. Mit argument var, at det ikke er så simpelt at erstatte med frivillig arbejdskraft – og at det kræver uddannelse og en tovholder til at have et overordnet overblik. Det er ikke så simpelt lige at sætte frivillig arbejdskraft ind – hvis vi kan finde den. Martin var på ingen måde lydhør overfor mine argumenter.

Fra foreningens side har vi efterfølgende sendt et brev til kulturelt udvalg ved kommunen, hvor vi har gjort rede for vore synspunkter, og hvor vi har udtrykt skuffelse over, at vi ikke på noget tidspunkt blev inddraget i beslutningen.

Foreningen er fortsat støtteforening til arkivet – og hvis det ikke kan være anderledes, må vi tænke kreativt fremadrettet, for selvfølgeligt skal arkivet gerne køre videre.

Her til sidst vil jeg gerne, som jeg plejer, rette en tak til pressen for den støtte, vi altid har fået. Nye folk er rykket ind i aviskonsortiet, men jeg har kontakt med både Laila Kempel, I.A. og Thomas Vang på HF, og specielt Thomas tror jeg, vi kan få meget glæde af.

 

Retur