Lidt om Ikast slægts- og lokalhistorisk forening

Bernhard Larsen, der var leder af Ikast bibliotek 1931-1966, var også en ivrig lokalhistoriker. Han indsamlede et stort materiale, der bl.a. blev brugt i hans store sognehistoriske bog "Ikast Sogn", som Ikast sogneråd udgav i 1967.

I 1979 blev hans materialer samlet i et kælderrum i biblioteket, der lå i Bakkehuset på Strøget, og arkivet blev meldt ind i Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver. Bibliotekar Søren Møller blev leder.

I 1981 flyttedes biblioteket til den tidligere Volmer Linds fabrik i Grønnegade, og her blev der indrettet et bedre lokale til arkivet. Tidligere viceskoleinspektør Ditlev Andersen havde sammen med Rotary også indsamlet et stort lokalhistorisk materiale, som nu blev overført til arkivet, og pensioneret stenhugger Louis Lund skænkede et stort kartotek med personstof.

12. januar 1981 stiftedes Ikast slægts- og lokalhistorisk forening som en støtteforening for arkivet.

Foreningens første formand var Gunnar Jacobsen, der i 1987 blev afløst af Erik Hansen.

Foreningen afholder hvert år arrangementer med forskelligt indhold. Arrangementerne er normalt gratis for foreningens medlemmer, medens gæster normalt betaler en mindre entré, der også dækker kaffe og brød.