Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast lokalhistorisk arkiv
indsamler, registrerer og bevarer lokalhistorisk materiale fra sognene Ikast, Faurholt, Fonnesbæk og Isenvad.
Arkivet modtager meget gerne historisk materiale fra private, foreninger, institutioner og virksomheder.
Arkivet er en del af Ikast bibliotek.

Arkivets udstillinger og åbne hylder er tilgængelige for selvbetjening:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-17, onsdag kl. 12-17 og lørdag kl. 10 -13.

Har du spørgsmål eller vil se nærmere på det materiale, som er registreret i www.arkiv.dk  
så lav forinden en aftale via arkivets mail: ikastarkiv@ikast-brande.dk eller med arkivleder Carsten Jensen.
Tlf. 9960 5131, Mail cahje@ikast-brande.dk
Arkivlederen træffes på arkivet tirsdag kl. 14-16 og efter aftale.

Lånere på Ikast Bibliotek har desuden adgang ved brug af eget sundhedskort:
Mandag-torsdag kl. 7.00-21.00 og fredag-søndag kl. 7.00-17.00.

 

Ikast lokalhistorisk arkiv

Ikast bibliotek, Grønnegade 25, 7430 Ikast

Ved besøg på arkivet er det en god ide at medbringe digitalkamera/mobiltelefon/iPad til affotografering, da mange af de indbundne arkivalier ikke tåler fotokopiering.

Bortset fra udlånsbøger, skal arkivets materiale forblive i arkivets lokale.