Formandsberetning den 10. marts 2022

I dag vil jeg gerne starte min beretning med at sige nogle mindeord. Først vil jeg nævne Hardy Jensen, som sad i vores bestyrelse indtil sidste generalforsamling. Hardy led af en dødelig kræftsygdom, som han talte helt åbent om. I foreningen spillede Hardy en vigtig rolle på det mandagshold, som mødtes og øvede gotisk skriftlæsning. Hardy var også meget interesseret i slægtsforskning. Forleden var jeg til bisættelse af Vagn Laursen, som kom til at spille en vigtig rolle for vores forening. I 2009 udgav Vagn bogen om tekstileventyret i Ikast, en bog, som trods visse mangler, er et værk, som aldrig bliver lavet igen. Vagn var så venlig at lade vores forening forestå salget, hvilket har fået en afgørende betydning for vores forenings økonomi. Jeg vil gerne udtrykke et ”ære være deres minde.”

Det er jo ikke så længe siden, at vi havde den sidste generalforsamling, som var rykket p.g.a. coronaen. Vi er siden da ikke helt sluppet for aflysninger, men vi må så håbe, at det ikke udvikler sig så voldsom til efteråret, hvis det vender tilbage.

Nu vil jeg så berette lidt om det, der er sket siden september sidste år. Efter denne generalforsamling fik Ester Bukhave ordet, og fortalte spændende om fattigvæsen og om De gamles hjem i Ikast.

I oktober var det så formandens tur til at holde et foredrag om Ikast og befrielsen. Det skulle have været holdt i 75 året for befrielsen, men kom nu med et års forsinkelse. 

I november havde vi besøg af en meget farverig person, Hartmut Wehmeier, som meget levende og ærligt fortalte om sin karriere dels i Tyskland, dels i Danmark. Der var ikke så mange tilhører som forventet, men coronaen var atter blusset op. Derfor besluttede vi i bestyrelsen at aflyse vores årlige julehygge, hvor Bente Busk skulle have fortalt og sunget med os fra højskolesangbogen. Samme skæbne fik det statusmøde for trævareindustrien, Ester og Frank havde planlagt i januar. Faktisk havde vi også i foreningen en plan om at få afholdt et jubilæumsarrangement i januar, men det udskød vi. Vi skal nok huske det, for vi skal have fejret foreningens 4o års jubilæum.

Til gengæld fik vi så startet op i februar med en IFS-aften, som Jens Sandal og Carsten Jensen stod for. Vi tror, der ville være kommet flere uden truslen om coronasmitte, men der var pænt besøg, og folk fik en morsom aften.

Kort kan det nævnes, at der er gang i mit projekt under titlen ”Barn i Ikast”. Det har ligget noget stille under den nye corona nedlukning, og så har jeg nogle problemer med en gammel, syg mor, som presser mig noget. Men vi er i gang med billedindsamling.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på den fine udstilling, som Carsten Jensen har stablet på benene på arkivet med de mange flotte figurer lavet af Olaf Overgaard Olesen – de tre O’er. Tak for det gode samarbejde til dig Carsten, som i høj grad har sat dit præg på arkivet.

En tak til Frank Artved, som er vores webmaster, og det er tydeligt, at vores hjemmeside bliver benyttet. Frank vil nok gerne have flere bidrag fra folk i byen.

Tak til pressen for den velvilje, vores pressemeddelelser modtages med. Endelig en tak til bestyrelsen for godt samarbejde og gode og hyggelige bestyrelsesmøder.