Formandens beretning på den ordinære generalforsamling den 5. marts 2020

Som de fleste nok ved, så er et af vores forenings mål at være støtte for vores lokalhistoriske arkiv. Og da der er sket store ting på dette område, vil jeg starte min beretning her.

I løbet af det forløbne år har arkivet fået ny leder, idet Carsten Jensen fra 1. august blev udnævnt om ny arkivleder. Og der har været vist stor og rosværdig aktivitet fra Carstens side. Dels er der blev foretaget en grundig oprydning, der er blevet kasseret utidssvarende materiale fra arkivet, der er sket forbedringer i selve arkivets ydre rammer.

Samtidig har Carsten gjort en stor indsats for at synliggøre arkivet. Det er bl.a. sket gennem udnyttelsen af de tomme butikker på Strøget. Der har været temaudstillinger om bl.a. Vestre Skole og IFS, og der har været udsalg af de bøger, som foreningen råder over. Det er jo et stort problem, at der ikke mere er nogen boghandel i Ikast.

På arkivet har der været afholdt  møde med gamle IFS’ere, hvor Carsten og Jens Sandal har været tovholdere. Alt sammen har været med til at sende signaler ud i byen m.h.t. arkivet. Der skal lyde en stor tak for dette arbejde.

Herefter vil jeg, som jeg plejer, sige lidt om årets møder. Som vores medlemmer nok har bemærket, har vi nu stort set hver gang gratis adgang til vore møder. Et andet formål for foreningen er, at indtægterne skal være til gavn for vore medlemmer, og jeg kan ikke se nogen mening i, at foreningens formue stiger år efter år.

I september startede vi sæsonen med et besøg i Adventistkirken på Brandevej, hvor der var rigtig mange deltagere, og hvor vi fik bevægelsens historiske baggrund, men også en indføring i adventisternes mere religiøse tanker og ideer. Om de fik nye medlemmer, ved jeg ikke noget om.

Oktobermødet mente formanden var det store scoop med besøg af medlemmer af den berømte popgruppe ”Viking Strings”. Det blev en munter aften – dog med et noget skuffende fremmøde. Sådan er livet i vores forening – man ved aldrig, om der kommer 20 eller 80 eller 100 gæster.

Novembermødet var lagt i hænderne på Niels Laurits Thygesen, og med en af de lokale koryfæer er man sikker på godt fremmøde. Det blev en interessant aften med en af byens kendte personligheder.

Traditionen tro var vores julearrangement et fortsat samarbejde med Familie og Samfund fra Tulstrup-Faurholt. Der var gode indlæg om julen i en købmandsfamilie ved Birgit Ranch og julen på en gård ved Erik Lund Nielsen.

Da jeg havde et længere sygdomsforløb i denne periode, måtte bestyrelsen træde til overtage mine normale pligter, og det har de gjort rigtigt godt. Jeg fik bekræftet, at ”ingen er uundværlig”. Tak til bestyrelsen for deres gode arbejde i forbindelse med de to arrangementer.

I januar var der statusmøde over det store træprojekt, som Ester og Frank har i gang. Der deltog o. 60 mennesker i aftenens møde, som med to indlæg gav en meget detaljeret gennemgang af en trævarevirksomhed i området. Tak til Ester og Frank for deres store arbejde, som vist langt fra er færdigt.

I anledning af 75-året for besættelsens ophør arrangerede vi den 18. februar et møde med forfatteren Birgithe Kosovic, som har skrevet et stort to-binds værk om Erik Scavenius, hvis rolle under besættelsen har været meget omdiskuteret. Da det var et noget dyrere arrangement end de sædvanlige 2 flasker rødvin, var vi den aften nødt til at afkræve entrè for alle – også for medlemmerne. Vi havde 64 betalende gæster til en rigtig god og morsom aften.

Generelt kan vi se tilbage på vores arrangementer med tilfredshed. Der har været et tilfredsstillendefremmøde.

Kort kan det nævnes, at der stadigvæk er gang i et projekt under titlen ”Barn og ung i Ikast.” Det har ligget stille p.g.a. min sygdom, men det er ikke glemt.

Jeg vil gerne rette en tak til Hardy for hans arbejde med mandagsholdet i gotisk skriftlæsning, som nu har kørt i nogle år. Jens Sandal er i gang med et meget stort materiale fra IFS – tak for det. En tak til Frank Artved, som er vores webmaster, og jeg kan sige, at vores hjemmeside faktisk er meget benyttet. En tak til pressen for deres velvilje i forbindelse med pressemeddelelser.    

Efter mange år i bestyrelsen har Hanne Gjesse besluttet at træde ud. Du har været igennem meget sygdom, men har sejt kæmpet videre. Du bliver svær at undvære, for du har været en meget vigtig person i vores forening. Som kasserer har du meget omhyggeligt holdt styr på vores økonomi og på næsten mirakuløs vis altid kunne præsentere et overskud.

Samtidig har du gennem mange år lavet klippearbejde fra aviserne – et arbejde, som er uvurderligt for den lokalhistoriske forskning. Vi håber, at du fortsat kan have kræfter og tid til lidtklipperi om tirsdagen. Tak for en fantastisk indsats gennem årene.

 

Retur