Formandsberetning den 16. september 2021

Beretningen fra formanden bliver her i år den korteste nogen sinde. P.g.a. covid 19 har som bekendt alt været lukket ned, og nu må vi se at komme i gang igen for alvor. Selv må jeg nok indrømme, at jeg har haft svært ved at komme i gang igen.

Men det er godt, at vi nu med nogle måneders forsinkelse kan få afholdt vores generalforsamling.

Vi nåede lige inden lukketid at få afholdt generalforsamlingen i 2020 og ved den lejlighed tog vi afsked med vores kasserer gennem mange år – Hanne Gjesse. Desværre var hendes sygdom så fremskreden, at hun i november 2020 afgik ved døden. Hanne spillede en stor rolle foreningen dels gennem sin meget pligtopfyldende kontrol med foreningens finanser, dels med sit arbejde på arkivet. Skal vi lige rejse os – og mindes denne ildsjæl i foreningen.  

På generalforsamlingen den 5. marts havde vi som altid et lokalhistorisk indslag. Ester Bukhave fortalte om Fonnesbækkerne.

Vores nye program blev voldsomt påvirket af coronaen. Vi havde lagt op til et par jubilæumsforedrag – dels om Ikast efter befrielsen i 1945, som vi aflyste. Dels om Genforeningen. I  november var situationen lidt bedre, så Carsten Dalgård kunne holde sit foredrag om Genforeningen i 1920 og Grænseforeningen, men folk var nervøse, så fremmødet var sparsomt. Derfor besluttede vi at aflyse resten af årsprogrammet.

I januar 2021 kunne foreningen faktisk have fejret sit 40 års jubilæum. Det kunne heller ikke lade sig gøre. Vi finder nok et andet tidspunkt at fejre det.

Det har gjort det lidt lettere at lægge program for den kommende sæson, idet vi har gentaget programmet fra 2020-21.

 Kort kan det nævnes, at der stadigvæk er gang i et projekt under titlen ”Barn og ung i Ikast.” Det har ligget stille p.g.a. coronaen, men det er ikke glemt. Vi skal se at samles i oktober måned.

P.g.a. sygdom har Hardy valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Jeg vil gerne rette en tak til Hardy for hans arbejde med mandagsholdet i gotisk skriftlæsning, som nu har kørt i nogle år. Og Hardy håber, at han kan fortsætte. Det håber vi også og ønsker dig god bedring.. En tak til Frank Artved, som er vores webmaster, og jeg kan sige, at vores hjemmeside faktisk er meget benyttet. En tak til pressen for deres velvilje i forbindelse med pressemeddelelser.    

Hermed vil jeg slutte min korteste årsberetning nogen sinde. Vi regner med, at det hele efterhånden kommer i omdrejninger som før 12. marts 2020.