Ordinær generalforsamling den 9. marts 2023

Formandens beretning 

Min formandsberetning skal i dag starte med en af de meget glædelige begivenheder, som vi har været igennem i det forløbne år. Det lykkedes langt om længe at få afholdt vores 40 års jubilæum. Det skete den 11. november, hvor vi heldigvis kunne kombinere festlighederne med udgivelsen af erindringsbogen ”Barn i Ikast”, som har været undervejs i flere år. Der blev i dagens anledning serveret kagemænd og -koner lange baner, og det var en fornøjelse at se så mange mennesker og opleve den stemning, der var under udgivelsen. Folk blev simpelthen siddende. I øvrigt kan jeg fortælle, at bogen har solgt rigtigt godt, og der er ikke ret mange eksemplarer tilbage. 

Min beretning bliver lidt kortere i år, idet jeg kun vil omtale, hvad der er sket i 2022, da vi nu kører program for et sammenhængende år. Tidligere var vores skillelinje m.h.t. program vores generalforsamling.

Endnu en gang må jeg sige, at vi har haft et tilfredsstillende år, hvad angår fremmødet til vores møder. På sidste generalforsamling, hvor formanden var Corona ramt, var der efter generalforsamlingen et indlæg fra Carsten Rasmussen, der fortalte om sit liv og virke i Ikast.

Vi indledte efterårssæsonen i september med et foredrag af vores arkivleder, Carsten Jensen, som med udgangspunkt i sin bog om hverdagskunsten i Ikast fortalte om kunsten i Ikast med særlig vægt på hele kunstdiskussionen om Højrisparken.    

I oktober havde vi besøg af Kristine Holm Jensen, fra Tekstilmuseet i Herning. Hun fortalte om tekstileventyret i Hammerum Herred.

I begyndelsen af november havde Ester og Frank indkaldt til statusmøde i deres arbejde med trævareindustrien i Ikast-området. Mødet blev indledt med et oplæg af Bent Kildsgaard, som fortalte om sin karriere indenfor trævareindustrien. Ester og Frank har meddelt, at dette var det sidste møde i deres projekt. Så må vi se, om det holder stik.

Den 11. november fejrede vi så som nævnt foreningens 40 års jubilæum, og vi må sige, at vi fik en meget fin dækning af begivenheden i den lokal presse. Om det så var i Midtjyllands Avis, så blev vi nævnt.  Det har givet vis været en god reklame for vores bogudgivelse. 

Da jeg opdagede, at Torben Petersen trådte tilbage som præst ved Fonnesbech kirke, skyndte jeg mig at ringe til ham, og han mødte op til vores møde i november, hvor han fortalte om sit liv og noget om præstegerningen. Siden har det jo vist sig, at det ikke er så let at få lov til at holde helt op.

Traditionen tro blev der afholdt julehygge i december med gløgg og småkager. Som underholdning havde vi besøg af Erik Cavin fra Isenvad, som gav os en spændende gennemgang af Isenvads udvikling. Der blev sunget et par julesange og afsluttet med en julehistorie.

Som I vil have bemærket, har vi i år flyttet vores møder til den store sal. Det er der flere grunde til: 1) vi ved aldrig, hvor mange der møder frem  2) det er praktisk, når der ofte vises PowerPoints 3) rart for køkkenet, at man i fred og ro uden at forstyrre kan forberede kaffe og kage.            

I årets løb er der sket mange ting på arkivet, hvilket skyldes Carsten Jensen store indsats. Og det er også lykkedes at få flere frivillige knyttet til arkivet. Det er vigtige ting, der bliver reddet på den måde. Derfor en tak til Carsten for et uproblematisk samarbejde.

En anden vigtig person for os er Frank Artved, som gennem flere år har været vores web-master. Jeg ved, at han godt ville have mere at lave, så hvis nogen ligger inde med noget, så send det til Frank.

Traditionen tro vil jeg slutte med at sende en tak til pressen, som faktisk behandler os vældig godt.