Foreninger i Ikast 1948

Foreninger i Ikast kommune i Ringkjøbing Amt (Ikast St.)

(Efter Henst. Fra Centralb. Udarbejdet af Ikast Bibl. 1. juli 1948

 

  Formand
1)      Andelsboligforening, Ikast-    Baneformand Riisberg, Kildevej 36
2)      Aldersrenteforening H. P. Henriksen, Rom, Ikast
3)      Arbejdernes Bibelkreds Postbud Marinus Jensen, Enghavevej 1
4)      Arbejdernes Radioklub Osvald Kirkeby, Frisenborg Alle
5)      Arbejdsmændenes fagforening Niels Hartvig Jensen, Tulstrupvej
6)      Arbejdsteknisk Skoles Elevforening  Chr. Jensen, Villavej
7)      Bank, Ikast Handels- og Landbrugs-  Direktør Jens Nielsen, Østergade 20
8)      Bank, Folkebankens Ikast Afd. Hovedafd. I Herning
9)      Biavlsforening, Ikast  Murermester M. Hansen, Nygade 2
10)   Biblioteksforening, Ikast-    Viceinsp. D. Andersen, Skolen
11)   Billiardklub, Ikast- Bogholder C. G. Borup, Østergade
12)   Blaa Kors Overlærer Nygaard Nielsen, Sjællandsg.
13)   Borgerforening, Ikast Haandværker &  Murerm. M. Hansen, Nygade 2
14)   Brevdueforening, Ikast Væver Dumont Knudsen, Grønnegade 3
15)   Brugsforening Fhv. Gdr. Karl Jensen, Nygade 22
16)   Brændselsnævn Direktør V. Siefert, Østergade 1
17)   Bygningskommission, Ikast- Arkitekt H. P. Jensen, Villavej 13
18)   Dansk Arbejde Fabr. Carl Nyvig, Kildevej 17
19)   Danske Kvinders Beredskab, DKB  Lærerinde Frk. A. Dybdahl, Enghavevej 8
20)   Dansk socialdemokratisk Ungdom DsU Typograf Arthur Vistisen, Sportsvej
21)   Elektricitetsværk, Ikast- Snedkerm. M. Larsen, Bredgade 62
22)   Transformatorforening, Faurholt Gdr. Chr. Vestergaard, Faurholt
23)                      ”                Grødde Gdr. Jens Flensborg, L. Remme
24)                      ”                Isenvad Fabrikant Tobias Nielsen, Isenvad
25)                      ”                Frølund-Ravnsvad Gdr. J. Kjærgaard, Lindbjerg, Hammerum
26)                      ”                Lægdsgaard  Gdr. Peder Mørup, V. Isen
27)                      ”                Over Isen Fhv. Gdr. J. P. Larsen, Isenvad
28)                      ”                Tulstrup Smedem. J. C. Mikkelsen, Tulstrup
29)   Elevforening, Ikast Handels-&T. Skoles Chr. Thøgersen, Frisenborg Alle
30)   English Club Thorkild Kristensen, Kildevej 38
31)   Farveri, Midtjysk Fabr. Civiling. R. J. Spalk, Kirkeg. 7
32)   Faurholt Boldklub Gdr. Thomas Hedegaard, Hedegaard, Ikast
33)   Frivillig Drengeforbund: FDF. Ikast  Fabr. Jens Lysholk, Villavej 16
34)                      ”                Faurholt  Gdr. Anders Søndergaard, Faurholt, Ik
35)                      ”                Isenvad -  Viggo Larsen, V. Isengaard, Ikast
36)   Fjerkræklub, Ikast og Omegns- Strikker Karl Nørgaard, Fynsgade 17
37)   Foderstofforening, Ikast Sogns Gdr. Sigvald Gjesse, Tulstrup
38)   Foredragsforening, Ikast og Omegns Viceinsp. D. Andersen, Skolen
39)   Forældreraad, Ikast Pastor N. Chr. Johansen, Præstegaarden
40)   Frihedskæmperes Fond, Ikast  P. Ammundsen, Magnolievej, Birkerød
41)   Frimærkeklub, Ikast  Postmester M. N. Madsen, Posthuset
42)   Frugtavlskreds, Dansk F. f. Hammerum Herred Skoleinspektør J. J. Krogh, Skolen
43)   Gamle Danses Værn Vognmand Mads Thoustrup, Nygade
44)   Gjellerup-Ikast Hesteavlsforening   Gdr. Bækgaard Hagelskjær, Gl. Hagelskjær
45)   Gymnastikforening, Ikast Skytte, G. & Idrætsf. Montør Sven Nielsen, Kildevej 21
46)   Gødningsforening, Ikast lokale  Gdr. Chr. Larsen, V. Isengaard
47)   Handelsstandsforening, Ikast Kbm. M. Beck, Bredgade 25
48)   Handels- og Kontormedhjælperforening, Ikast Manufakturkommis Hans Møller, Bredg. 25
49)   Haveselskab, Jysk, Ikast Afdeling Forretningsfører Dus. Sørensen, Kildevej
50)   Hedebruget, Isenvad Afd. Fhv. Gdr. Søren A. Christensen, L. Nørlund
51)   Hesteforsikring, Ikast Sogns Gdr. Kr. Poulsen, Gl. Kongevej
52)            ”               for smaa H. Ldm. Poul Christensen, Grødde, Ikast
53)   Hotel Ikast A/S Snedkerm. Martin Larsen, Bredgade 62
54)   Husholdningsforening, Faurholt- Fru Lærer Meinild, Faurholt, Ikast
55)                        ”            Isenvad-   -  Gdr. Peder Jørgensen, Toftlund, Ik.
56)                        ”            Tulstrup-  Lærerinde Frk. Anna Kallesøe, Tulstrup, I
57)   Husmandsforening, Ikast-  Ldm. Husted Jensen, Tulstrup, Ikast
58)                      ”          Isenvad-  - Viggo Poulsen, L. Nørlund, Ikast
59)   Husmandskredsforening, Ikast  Søren Sørensen, Ringkjøbingvej
60)   Hundeførerforening, Ik. Civile Politib. Axel Poulsen, Grønnegade 5