Et julebrev fra 1948

Ved en gennemgang af arkivalsk materiale fra den tidligere overbibliotekar, Bernhard Larsen, dukkede der et julebrev op skrevet i 1948, som giver en hel del interessante detaljer om situationen i Ikast de første år efter besættelsen.

 

Julebrev fra Bernhard Larsen:

                                                                                                                                                                                                                                Ikast, den 18. december 1948

Kære Familie i Kalifornien

Vi takker mange gange for de dejlige Pakker, I har sendt os. For flere Uger siden modtog vi to Pakker Tøj, og i Tirsdags, den 14. ds. kom Pakker med Kolonialvarer. Petra var meget begejstret og vi andre ikke mindre. Vore Venner og Bekendte er helt misundelige på os for de sjældne Varer. Petra er særligt begejstret for Svedsker og Abrikoser. Sidstnævnte kan ikke købes her i Danmark. Af Svedsker skulle vi hver især have haft en lille Ration til Jul. Vi får også en lille Chokolade- og Risration. Kaffen er det jo også stadigt småt med – et Par Hundrede Gram til Personer over 6 År. Børn får Kakao. Men det går sagtens alt sammen. Under Krigen fik vi jo intet af alle disse udenlandske Herligheder, der var en Selvfølge i ”gamle Dage”, så vi synes jo, det er ingen Sag nu.

Vi har det godt i vort lille Land, men vi frygter jo lidt for, at Inflationen skal blive værre. Priserne stiger stadigt lidt. Arbejderne her i Byen kan tjene 150 Kr., og op til 200 Kr. om Ugen på Fabrikkerne, men mange Faglærte må nøjes med 120 Kr. Vi har nu over 300 Kr. om Ugen. Jeg får godt 200 Kr. på Sygekassekontoret, og vi får i Fællesskab ca. 60 Kr. om Ugen for at passe Bibliotek. Desuden tjener jeg ca. 50 Kr. ved at være Lokalmedarbejder til Herning og Silkeborg Aviser. Det gælder jo om at skrive lidt eller helst meget Bynyt hver Dag til Bladene.

Også Skatterne er steget. I Fjor skulle vi betale ca. 1700 Kr., men mere i Aar. Vi skal jo have de 8 Milliarder Kroner betalt, som Tyskerne stjal her i Danmark de fem Besættelsesår. Tøj har det været småt med, men også det bliver bedre. Vi var så heldige, vi, der havde lidt med Våbennedkastningerne at gøre, at kunne dele Faldskærmene. Jeg fik også enkelte par sokker gennem Luften fra England. Af Faldskærmene syede Petra Skjorter og en Kjole til sig selv. Jeg har de sidste Par År presset på for at få noget Tøj og har i Sommer været heldig at få to Sæt. Skræddersyet koster 450-500 Kr., men jeg har fået et godt Sæt gråt Tøj, færdigsyet til 225 Kr. og Far (Svigerfar, min egne Forældre er døde for 12-13 År siden) er Andelshaver i Grindsted Klædefabrik og skaffede sig Stof for 50 Kr., så jeg nu skal have syet et Sæt dagligt Tøj, syet efter Mål i København for 150 Kr. Det lyse Sommertøj, I sendte, kan vist passe, når jeg får det lagt lidt ud, så I kan forstå, at vi sulter ikke, når jeg er sværere end George. Af Kjolerne kan Petra med lidt Omforandring passe de to. De øvrige skal vi søge at dele mellem Familien efter bedste skøn. Vi takker også på deres vegne.

I Fjor købte vi en Opel Six 1936, en tysk Vogn, I vel ikke kender i USA. Vi gav 6700 Kr. for den og solgte den for 9300 Kr. efter 9 Mdrs. Forløb. Ford, Chevrolet o.s.v. 1935-36 har kostet 12-16.000 Kr., men er nu falden i Pris til 9-12.000 Kr. Forleden var jeg lige ved at købe en ”Morris” Varevogn, ny, 9020 Kr. Vi håber at kunne få en vogn til Sommer, og vi glæder os til at I kommer til Danmark, så vi kan køre rundt og vise jer nogle af de kønne Partier. Heromkring er jo ikke kønt, det er fladt gammelt Hedeland, der dog nu omtrent er opdyrket overalt.

Vi håber, dette Brev kan nå jer til Jul. Petra har travlt med Juleforberedelserne, og hun og Bedstefar bad mig hilse mange Gange og ønske jer alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår med mange tak for det gamle. Mon I har modtaget Bogen ”Denmark, Places and Pictures”. Jeg har tænkt at købe en lignende bog, men med dansk Tekst, den hedder ”Danmark set fra luften”. Børnene glæder sig rigtigt til Jul. Bodil og Bent har lige hjulpet mig at sætte Fod på Juletræet, lille Elin er jo kun et halvt År, så hun kan jo ikke være med endnu. Far var i Krusbjerg en hel Uge til Begravelse. En af hans gamle venner, Jens Simon Nielsen, blev begravet. Bodil og Chr. Nielsen og to af deres voksne Børn, Harriet og Niels, der har tjent i Norge, var hernede i deres bil og besøge os. Harriet og Niels var, som jeg måske skrev, ”Fremmedførere” for os i Norge i Sommer. I Aften skal vi til stor Fest hos sagfører Vork sammen med dem, der var med i Holland i Maj.

Til slut mange, mange Hilsener til jer alle og Tak for alt.

Petra og Bernhard

 

P.S. Gør nu Alvor af Turen til Sommer.

 

Retur