Vandtårnet kan fejre 30 års jubilæum som museum den 18. september 2019

Hanne Gjesse har "klippet" i avisen:

Ikast Avis 18. september 1989

Ikast er blevet en stor attraktion rigere!

Indvielsen af Danmarks første vandværksmuseum og Ikast udsigtstårnet blev vist stor interesse.

Ikast er blevet en stor attraktion rigere. Således lød det fra alle sider, da indvielsen af Danmarks første vandværksmuseum og et offentligt udsigtstårn i Sverigesgade fandt sted søndag eftermiddag. Indvielsen havde samlet stor interesse, og omkring 300 borgere deltog i begivenheden.

Mange benyttede også lejligheden til at tage trappeturen helt til tops og nyde udsigten. Trods det lidt regnfulde vejr, kunne man alligevel se langt omkring.

- På Ikast kommunes vegne vil jeg gerne takke alle de gode kræfter, der har arbejdet for, at dette museum, Danmarks første vandværksmuseum har kunnet blive til virkelighed, sagde borgmester Thomas Poulsen i sin tale, da han stod for den officielle åbning.

Der lød en tak til Ikast Vandværk stilet til formanden Aksel Niebuhr, som har stillet vandtårnet til rådighed og stået inde for et større restaureringsarbejde, og videre en tak til bibliotekar Søren Møller, der fik ideen, til adjunkt Erik Hansen, forhenværende vandværksbestyrer Sven Nielsen og slagtermester Freddy Boysen, der har været med til at samle de ting og oplysninger, som man nu kan se i og ved tårnet.

Borgmesteren nævnte, at det var museum i Ikast nr. 2, han kunne være med til at indvie inden for et år. Det første var Klosterlund Museum.

Thomas Poulsen sagde, at vandværksmuseet står ham særligt nær, ikke mindst fordi hans bedstefar var den første formand for Ikast vandværksforening, der i 1907 kunne etablere den første vandforsyning i Ikast.

Dengang kostede det hårdt, for landmændene i sognerådet, var af den opfattelse, at hvis folk i Ikast ville have den luksus at kunne tappe vand i deres huse, så måtte de selv klare det. I dag er det byfolk, der sidder i kommunalbestyrelsen, og siger, at hvis landmændene vil have vand, må de selv skaffe det.

Efter at borgmesteren havde omtalt vandet som et spændende element, sagde han at vandforsyningen til større byer via et rørsystem blev praktiseret her i landet for knap 400 år siden på steder, hvor det var muligt at lede vandet fra søer eller vandløb. Rørledninger dannedes af udhulede træstammer, og det er interessant at besøgende i dette nye museum kan se et næsten 350 år gammelt stykke vandrør ad den slags fra det gamle

København. Museet her er derfor et spejl af en del af vort daglige liv, og det er dejligt, at det har kunnet få den rigtige ramme, nemlig et gammelt vandtårn. Dets søstre og brødre er ellers forsvundet de fleste steder.

Borgmesteren takkede endnu engang for det store og idealistiske arbejde, der ligger bag museet, og erklærede efter at have taget et par tag i den gamle vandpumpe ud for indgangen, og klippet den røde snor over, Vandværksmuseet og Ikasttårnet for indviet.

Derefter blev der trængsel i tårnet, hvor man ud over at kunne nyde det lille museum og udsigten fra toppen, også kunne nyde en forfriskning fra en af de mange haner.

 

Retur

 

Fotos fra vandtårnet

(Hanne Gjesse)