Volmer Linds studeforspand

Det var ikke bare i Ikast, at fabrikant Volmer Lind var kendt som en farverig personlighed, der kunne fortælles mange historier om.
Han ”optrådte” også i det nordjyske:

Vendsyssel Tidende d. 9 sept. 1944:
Dette ejendommelige Køretøj vakte ikke ringe Opmærksomhed, da det forleden kørte paa Gaden i Asaa.
Kusken er Fabrikant Volmer Lind, Ikast, der ferierer i Asaa, og han har aabenbart ræsonneret som saa: Naar man ikke kan faa en Bil, og de flotte Heste, der skulde for Landaueren, kører Fisk fra Havnen til Stationen, saa er det godt, at et Studeforspand er disponibelt. Og Turen gik udmærket. Passagereren stolede dog ikke alt for godt paa Kusken, som det ser ud paa Billedet, var han parat til hurtig Udstigning, hvis noget uventet skulde vise sig.


Foto: Vendsyssel Tidende 9. sept 1944 
(Temmelig utydeligt avisbillede)