IFS 1943

Her vil der blive lagt tekst og billeder op, der vedrører IfS i 1943.

 

Generalforsamling 1943

Tid og sted:

December 1943 på Hotel Ikast

Antal mødte:

Godt 60 medlemmer

Dirigent

Assistent Villadsen

Formandsberetning

Formanden, bankkasserer Brammer Jensen aflagde beretning om årets vigtigste begivenheder

Regnskab

Efter formandens beretning oplæstes regnskabet, der balancerede med 20.798 kr. og sluttede med en kassebeholdning på 490 kr. Entreindtægterne udgjorde 3.939 kr.

 

Udvalg

 

 

 

 

 

Fodbold:

Formanden for fodboldudvalget, lærer Lysholt Hansen omtalte mesterrækkeholdets nedrykning.

,,Lykkeligvis syntes det, at fodboldspillet igen var i fremgang, hvilket væsentligt skyldtes træneren, Karl Hansens udmærkede og ihærdige arbejde’’

Oldboys:

Valgt:
Magnus Pårup
Malermester Johs. Holdgaard
Adolf Hansen

Skydning:

Kristian Jørgensen valgt

Festudvalg:

Valgt:
Aksel D. Nielsen
Politibetjent Johs. Andersen
Aage Sørensen
Ejnar Østergaard

Fri idræt:

Afdelingen ophævedes og det vedtoges at sælge redskaberne

Bordtennis:

Der nedsattes et udvalg bestående af

Adolf Hansen
Karl Hansen
Thomas Jensen.

Valg:

Formanden genvalgtes med akklamation, og takkede derefter for den tillid, der vistes ham

Eventuelt:

Man forhandlede om terrænsport, men sagen blev henlagt. Desuden gav både Knud L. Frandsen, Karl Hansen og flere udtryk for ønskeligheden af at have et klublokale, hvor medlemmerne kunne samles.

Formanden sluttede med et leve for foreningen, og efter generalforsamlingen var der fælles kaffebord.

Kilde:

Udklip antageligt fra  Ikast Avis.