IFS 1942

Her vil der blive lagt tekst og billeder op, der vedrører IfS i 1942.

Generalforsamling 1942

Tid og sted:

9/12 1942 i Aksel Jensens Sal

Antal mødte:

Ret god tilslutning

Formandsberetning

Formanden omtalte blandt andet, at der ville blive skydning i Hotel Ikasts sal efter nytår og at der fortsat ville blive skydning på 50m-bane om sommeren

Regnskab

Pænt overskud og kassebeholdning på 760,47 kr.

Udvalg

Fodbold:

Adolf Hansen fremhævede mellemrækkeholdets fine indsats og udtrykte sit håb om, at mesterrækkeholdet ville klare sig godt igennem turneringen. Han påtalte ligeledes vanskeligheder med at skaffe modstandere til træningskampe.

Inden valgene redegjorde Charles Bech for den kritik, der i Ikast Avis var blevet rettet mod fodboldudvalget og fremhævede det kedelige i, at vedkommende ikke havde sat sit navn under artiklen.

Valgt til fodboldudvalget:
Vagn Iversen
Ejnar Østergaard
Lærer Lysholt

Oldboys:

Valgt:
Magnus Pårup
Malermester Johs. Holdgaard
Adolf Hansen

Skydning:

Valgt:
Kristian Jørgensen
Gustavussen
Dollerup Jensen

Festudvalg:

Valgt:
Aksel D. Nielsen
Politibetjent Johs. Andersen
Aage Sørensen
Aa. Nielsen

Valg:

Formanden genvalgtes med akklamation, og takkede derefter for den tillid, der vistes ham

Eventuelt:

Det vedtoges at oprette en atletikafdeling, og der nedsattes et udvalg bestående af H. Thorhauge, Johs. Holdgaard og lærer Lysholt.

Formanden tildelte derefter Thomas Hedegaard og Regnar Højtorp hver et par fodboldstøvler for ,,eksemplarisk opførsel i enhver henseende’’.

Kilde:

Ikast Avis 11/12 1942