IFS 1947

Her vi der blive lagt billeder og tekst op, der vedrører IFS i 1947.

Juniorholdet, der blev jysk mester 1947.

               
Bagest fra venstre:
Knud Estrup Andersen, Sv.Erik Nielsen, Chr. Mosegaard, Arne H. Sørensen, Harry Nielsen, Erik Jørgensen, Østergaard, Niels Mosegaard, Carl Egon Jørgensen, Oscar Knudsen, Sv. Erik Lauridsen.
Yderst til højre formanden Brammer Jensen og til venstre træneren, Frederik Larsen.
Drengen i hvid skjorte ved siden af Brammer J. er Børge Mosegaard (reserve)

IfS Generalforsamling 1947

Tid og sted:

2/12 1947 på Hotel Ikast.

Dirigent:

Trafikassistent Villadsen indviede ny dirigenthammer, der var blevet skænket af sportsforeningerne i Ikasts finske venskabsby, Torneå i forbindelse med deres besøg i byen denne sommer.

Formands-beretning:

Brammer Jensen berettede om forskellige møder angående nyt stadion og tennishal, men forhandlingerne med sognerådet havde endnu ikke ført til noget positivt resultat. Der var udarbejdet tegninger til et udmærket klubhus på Stadion, men byggestoppet havde stillet sig hindrende i vejen for arbejdets udførelse. Nu spekulerede man på at erhverve en flygtningebarak.

Der havde været store udgifter til nye tennisbaner, anlæggelse af kloakledninger m.m.

Sportsdagen gav på grund af regnvejr et større underskud, mens den nyligt afholdte bazar derimod gav et godt overskud.

Der blev rettet en tak til juniorholdet, der havde vundet Ikasts første jyllandsmesterskab, og til seniorspillerne og deres træner, Fr. Larsen, der havde kæmpet sig ind i Mesterrækken. Og så var der også en tak til Pressen for den udviste interesse.

Regnskab:

Kassereren, lagerforvalter, Aage Nielsen aflagde det reviderede regnskab, der balancerede med 51246,84 kr.

Valg:

Formand:

Brammer Jensen havde bebudet, at han efter at have bestridt posten i en årrække ville trække sig tilbage, men lovede efter kraftige opfordringer at fortsætte, indtil man til foråret på en ekstraordinær general-forsamling ville udpege en ny formand.

Fodbold:

Genvalg:
Børge Hansen, Ejnar Østergaard og Vilhelm Nielsen.

Boksning:

Genvalg:
Aage Sørensen, Arthur Vistisen og Georg Jensen.

Festudvalg:

Genvalg:
Egon Engedal, Ejnar Nielsen, Hans Fenger og Albæk Fenger.

Nyvalg:
Jens Jensen.

Revisorer:

Genvalg:
Assistent Villadsen og Direktør Knud Christjansen

Ved kaffebordet gav formanden for tennisafdelingen, bademester Christensen beretning om afdelingens arbejde. Der var i alt 74 medlemmer. I klubturneringen vandt damerne, fru Astrid Skovdahl og frk. Ruth Sørensen. Bankdirektør Stephensen vandt klubmesterskabet for herrer. I b-rækken vandt handelslærling Egon Linnebjerg. De fire nævnte fik overrakt smukke præmier.

Kilde:

Ikast Avis 5/12 1947