IfS 1946

Her vil der blive lagt tekst og billeder op, der vedrører IfS i 1946.

 

IfS Generalforsamling 1946

Tid og sted:

December 1946 på Hotel Ikast.

Antal mødte:

Bedste tilslutning i mange år, men salen var kun halvt fyldt.

Dirigent

Albæk Fenger

Formandsberetning

Brammer Jensen berettede blandt andet om aflysning af sportsugen, der skulle have været afviklet i juni. Man havde forsøgt at få den kendte træner Aksel Larsen til Ikast, men her kom unionens plan på tværs. I stedet fik man Viggo Rasmussen fra Herning herud, og takket være hans energiske træning vandt 1. mellemrækkehold kredsen. Desværre tabte holdet (,,lidt ufortjent’’) til Skive, så det blev ikke til noget mesterrækkehold i denne omgang.

Bestyrelsen havde nedsat et forretningsudvalg, da det var for tungt at samle hele bestyrelsen. Udvalget bestod af Brammer Jensen, Aage Nielsen, Axel D. Nielsen og Børge Hansen.

Tennisafdelingen var udvidet betydeligt, og der var nu flere tennisspillere end aktive fodboldspillere. En påtænkt udvidelse var strandet på grund af de høje jordpriser.

Til fremtidens opgaver hørte en udvidelse af tennisbanerne og dræning af arealet, ligesom man havde køb af en ,,motorslåmaskine’’ på programmet.

I eftertåret tiltrådte en ny træner, Larsen, Helsinge, som præsterede så fint arbejde, at 1. mellemrækkeholdet vandt kredsen.

Bokseafdelingen havde haft en god sæson. Poul Jensen, Aarhus havde fungeret som træner, men der var desværre for dårlig tilslutning.

Til Dansk Idrætsforbund skænkedes 50 kr.

Økonomisk set havde sæsonen ikke været god.

Fodbold havde givet 6000 kr. i underskud.

Boksning 1000 kr. og stadion 1400 kr. i underskud. Tennis havde dog et overskud på 300 kr.

Underskuddet blev dækket af mange gaver til bazar og tombola.

Regnskab

Kassereren, Aage Nielsen aflagde det reviderede regnskab, der balancerede med 50118 kr.

Netto Driftunderskud androg 1300 kr.

Regnskabet sluttede med en beholdning på 2446 kr.

Udvalg

Fodbold:

Genvalgt: Ejnar Østergaard, Vilhelm Nielsen og Børge Hansen.

Skydning:

Udvalgets formand, Chr. Jørgensen oplyste, at der nu var udsigt til at få nogle geværer.

Festudvalg:

Nyvalg: Ejnar Nielsen og Harry Ottesen

Øvrige valg var genvalg.

Valg:

Til revisorer genvalgtes Knud Kristjansen og Axel Villadsen.

Formanden, Brammer Jensen genvalgtes med akklamation.

Kilde:

Ikast Avis