IfS 1945

Her vil der blive lagt billeder og tekst op vedr. IfS 1945.

Indhold:
1. IfS 10-års jubilæum
2. Referat af årets generalforsamling

 

1. IfS 10-års jubilæum

Ikast Avis 30. november 1945

IfS-Jubilæet søndag aften på Hotel Ikast fik et helt igennem vellykket forløb.

Om de festligt pyntede borde sad bænket 180 deltagere, da aftenens konferencier, fabrikant Adolf Hansen gav ordet til formand Brammer Jensen. Denne bød forsamlingen velkommen, udtalte håbet om en festlig aften og sluttede med at udbringe et nifoldigt leve for kongen.

Efter suppen tog formanden på ny ordet og redegjorde i en velformet tale for foreningens historie gennem de 10 år og for de tre sammensluttede sportsforeningers tidligere historie. Han takkede stifterne, mange af de senere bestyrelsesmedlemmer og den nuværende bestyrelse for godt samarbejde og takkede ligeledes sognerådet, borgerforeningen og andre, der har gjort en indsats til sportens fremme.

Senere talte Chr. Jørgensen og overbetjent Andersen specielt for skytterne.

Harry Ottesen overrakte på 96 tidligere og nuværende spilleres vegne formanden en mappe med 400 kr. for hvilke man ønskede at anskaffe en foreningsfane.

Konferencieren oplæste de indløbne telegrammer, og der blev afsunget en række festlige sange. Indimellem blev der talt af dir. V. Siefert, bødkermester Axel Jensen og forretningsfører Axel Rasmussen.

Førsteholdsspillerne stillede i et telegram forslag til en række lovændringer, der ville lette arbejdet under spillet. Man ønskede banen afkortet til det halve, målmanden ønskede nettet flyttet om foran og angriberne ønskede modstandernes mål udvidet betydeligt i højde og bredde.

En sang for damerne på en smuk vifte vakte ligeledes megen munterhed.

Efter middagen blev salen ryddet til dans, mens der dækkedes op til kaffe i sidesalene. --- Louis Thomsens Orkester fra Herning spillede såvel under middagen som til dansen.

 

2. IfS Generalforsamling 1945

Tid og sted:

3/12 1945 på Hotel Ikast

Formandsberetning:

Formanden, bankkasserer Brammer Jensen omtalte i sin beretning foreningens10 års vellykkede stiftelsesfest søndagen forinden. Der havde om sommeren været afholdt en vellykket indsamling til en sportshal og en overdækket tribune på Stadion. Han omtalte endvidere sommerens sportsdage, stiftelse af en bokseafdeling og træning med unionstræneren Poul Jensen og anskaffelse af en foreningsfane.

Sekretæren Børge Hansen aflagde beretning om turneringen: Mellemrække 1 lå som nr. 1 i rækken, mens Mellemrække 2 var placeret på femtepladsen.

Regnskab:

Kasserer  Aage Møller Nielsen oplyste, at driftsregnskabet balancerede med 41.099 kr. og sluttede med en kassebeholdning på 743 kr. Årets bazar havde kun givet et overskud på 3.026 kr. Sportsdagen havde givet 1.806 kr. og desuden havde kommunen givet et tilskud på 1.000 kr.

Udvalg:

Fodbold:

Genvalg: Børge Hansen, Ejnar Østergaard og Vilhelm Nielsen

Skydning:

Chr. Jørgensen

Festudvalg:

Aage Sørensen, Ejnar Østergaard og Albeck Fenger,
mens Hans Fenger nyvalgtes i stedet for H. Facius, der var fraflyttet Ikast

Boksning:

Aage Sørensen, Arthur Vistisen og Georg Jensen

Bordtennis:

Fabrikant Adolf Hansen, Ths. Jensen og Kn. Frandsen

Valg:

Formanden, Brammer Jensen genvalgtes med akklamation.
Der var genvalg af begge revisorer

Eventuelt:

Ved et fælles kaffebord aflagde formanden beretning fra delegeretmødet.

Kilde:

Ikast Avis 7/12 1945