IfS 1944

Her vil der blive lagt tekst og billeder op, der vedrører IfS i 1944.

 

IfS Generalforsamling 1944

Tid og sted:

6/12 1944 på Central-Cafeen

Antal mødte:

ca. 80 medlemmer

Dirigent

Trafikassistent Axel Villadsen

Formandsberetning

Formanden, bankkasserer Brammer Jensen, aflagde beretning og bød særligt drengene velkommen. Arbejdet på Stadion havde været overladt til een mand, Chr. Jacobsen. Han udtrykte tilfredshed med årets resultater.

Den tidligere juniorspiller, Knud Jensen, havde været på udvalgt jysk hold og ,,måtte være et eksempel til efterfølgelse for vore drenge og juniores’’.

Regnskab

Efter formandens beretning oplæstes regnskabet, der balancerede med 26.963,26 kr. og sluttede med en kassebeholdning på 718,14 kr.

Udvalg

Fodbold:

Lærer Lysholt Hansen og fabrikant Vagn Iversen frabad sig genvalg og blev afløst af Vilh. Nielsen og Børge Hansen

Oldboys:

Valgt:
Magnus Pårup
Malermester Johs. Holdgaard
Adolf Hansen

Skydning:

Chr. Jørgensen genvalgt

Festudvalg:

Nyvalgt: Hans Facius

Bordtennis:

Der nedsattes et udvalg bestående af
Adolf Hansen
Karl Hansen
Thomas Jensen.

Valg:

Formanden genvalgtes med akklamation.

Revisoren genvalgtes

Eventuelt:

Drøftelse af muligheden for at få en månedlig klubaften.

Til slut var der fælles kaffebord, hvor formanden oplæste et par småstykker for sportsfolk, og med et Hurra for IfS sluttede den velbesøgte aften.

Kilde:

Ikast Avis 8/12 1944