Historien om Winge Møbler
af Frank Artved

 

Winge Møbler blev etableret af Wedel Karl Pedersen. Han blev født i Ikast i 1929 som søn af væver Ingvard Pedersen og hustru Mette. Wedel voksede op i Ikast og blev konfirmeret i 1943. I 1955 blev Wedel og Inger Margrethe Jensen fra Ingstrup i Vendsyssel gift. De fik sammen to børn en datter og sønnen Lars i 1962.

Inger døde i år 2000, og Wedel døde som 87 årig i 2017.

Wedel blev uddannet møbelsnedker og arbejdede på Ikast Møbelfabrik. I 1957 gik han med planer om at skabe sin egen møbelfabrik. På Godts Alle 3, som han lejede af Karl Jørgensen, startede han i vaskekælderen med at lave sofaborde i sin fritid. Den 1. november 1957 stoppede han på Ikast Møbelfabrik for at starte selv.

Wedel Pedersen. Privat foto

Fabrikkens navn blev en kombination af hans eget navn Wedel og hustruens Inge: Winge Møbler.                                              

Pladsen i kælderen blev hurtigt for trang, så han lejede nogle skure eller en garage på Sverigesgade 4. Her blev nu både fremstillet sofaborde og chatoller. Den officielle adresse forblev dog på Godts Allé.


 
Efter nogle år på Sverigesgade blev pladsen også her for trang. Han købte derfor en byggegrund på Præstevænget 111 og byggede en ny fabrik på 630 m2. Her flytter fabrikken ind i 1965.


Ikke målfast skitse F. Artved, 2020.

Sortimentet omfatter nu udover sofaborde og chatoller også faste reoler. Der beskæftiges 8 mand.
Der skete nu en kraftig ekspansion. Allerede få år efter var der 16 mand ansat. I løbet af 1970érne blev fabrikken flere gange udvidet ved knopskydning.

Wedel Pedersen var fra starten med i ”Møbelfabrikantforeningen”.  Da den i 1962 flyttede til København, brød han ud og stiftede sammen med en lang række andre jyske møbelfabrikker ”Dansk Møbelindustri”. I 1977 blev Wedel Pedersen formand for Dansk Møbelindustri.   

Her byder Wedel Pedersen som formand for foreningen velkommen til møbelmessen i Herning i 1982.

I 1989 var han som formand med til at fusionere Foreningen Dansk Møbelindustri og Møbelfabrikant-foreningen i Danmark. Foreningen videreførtes under navnet Foreningen Dansk Møbelindustri. Wedel fratrådte som formand 1990 eller 91.

Foto: Clausen Foto

I 1982, hvor Winge Møbler kan fejre 25 års jubilæum, er omsætningen på ca. 14 mio. kr., hvoraf ca. 2/3 går til eksport, og der beskæftiges 35 mand.

Præstevænget 111, Ikast ca. 1989.

 (Ikke målfast skitse. F. Artved april 2020.)

I 1989 er det bebyggede areal ca. 2.100 m2, hvortil kommer to telthaller og en lagerhal.

Produktionen af sofaborde og chatoller ophørte efterhånden.

I 1980érne var samfundet ude i en krise. ”Kartoffelkuren”, der blev vedtaget i 1986, virkede.  Den betød, at det blev dyrere, og der blev krævet en større egenbetaling ved lån til forbrug. Den medførte også et større krav til selvfinansiering i de første år efter køb af fast ejendom. Byggeriet faldt og efterspørgslen efter varige forbrugsgoder faldt.

Når effekterne af ”Kartoffelkuren” betød, at efterspørgslen efter varige forbrugsgoder som møbler faldt, kan det være årsagen til, at Wedel Pedersen og Winge Møbler gik konkurs i 1990/91.

Lars Wedel Pedersen og Egon Kristiansen stiftede sammen Winge Møbler I/S i 1991. De overtog ejendommen på tvangsauktion og fortsatte aktiviteten.

Det gik så godt, at der efter nogle år var behov for mere plads. På Præstevænget var det ikke muligt at udvide, så resultatet blev, at de i 1995 købte ejendommen på Eli Christensens Vej 86. Her var der tidligere tekstilfabrikker ejet af Wichman Madsen, men bygningen var oprindeligt opført som snedkerværksted af Peder Pedersen (Elite Køkkenet).

Der blev nu bygget en ny lagerhal og en ny ind-/udlevering. Lakafdelingen, samleværksted og pakkeri blev flyttet hertil.

 


 

Eli Christensens Vej 86, Ikast. (Ikke målfast skitse. F. Artved, april 2020)


Samarbejdet mellem Lars Wedel Pedersen og Egon Kristiansen ophørte i år 2000.

Lars overtog ejendommene og drev virksomheden videre under navnet Winge Møbler v/Lars Wedel Pedersen.

Aktiviteten var nu så stor, at der igen var behov for yderligere plads. Der blev derfor lejet lokaler på Rømersvej 15, Ikast, i ejendommen som BM Møbelindustri tidligere havde ejet. Her blev etableret lager samt samle- og pakkeafdeling, hvor saml-selv møbler blev pakket. Herudover var der et værksted med nogle småmaskiner, hvor der blev gennemført udviklingsprojekter.

Denne afdeling fortsatte frem til finanskrisen i 2008.

I 2002 omdannede Lars sin personligt drevne virksomhed til Winge Møbler A/S. Ejendommene forblev personligt ejede. Selskabet startede med en balancesum på 28,3 mio.kr. og en egenkapital på 14,5 mio.kr. Der var i gennemsnit beskæftiget 88 mand.

Sortimentet bestod nu efterhånden udelukkende af reoler. De kunne ses på Winge Møblers hjemmeside:

Det var plademøbler af høj kvalitet. Møblerne blev fremstillet af EUR-godkendte plader med træfinér og massive kantlister samt af malede MDF plader. Ved overfladebehandling blev benyttet miljøvenlig UV-lak. Kunderne var både på det danske marked og på eksportmarkederne.

I Danmark førte de fleste møbelhandlere Winge Møblers produkter.

Efter terrorangrebet i USA i 2001 opstod der en økonomisk krise. Efterspørgslen i USA og dollarkursen faldt kraftigt. Det betød at Winge Møbler A/S fik et meget stort underskud allerede i 2003.

I de næste år var der en del år med også ganske store underskud og kun få år med mindre overskud. Finanskrisen i 2008 betød, at møbelsalget faldt, så der kom yderligere negative resultater.                                                 

Investeringer i maskiner og udstyr var ganske små. Aktiviteten faldt så kraftigt, at antal beskæftigede, kunne reduceres fra 88 til mellem ca. 20 og 30.

De dårlige resultater betød, at Winge Møbler ikke kunne fortsætte. Der blev indgivet konkursbegæring i efteråret 2017.  

Konkursen gav mange kommentarer. En møbelhandler sagde:

Det efterlader et hul i markedet her og nu, og der findes ingen dansk producent, som laver noget lignende i samme prisklasse. Med Winge kunne man typisk tilbyde en samlet løsning til 10.000 kroner. Det nærmeste, man kommer nu, er løsninger til det dobbelte af den pris”.

En anden møbelhandler sagde:

Vi har solgt en masse Winge igennem årtierne, men ikke i de sidste 2 til 3 år. Skænke med overdele, som de var kendt for, sælger vi næsten intet af mere. Jeg synes ikke, de har produktudviklet sig ind i 2017”.

Om en anden designstrategi kunne have ændret noget for Winge Møbler, er ikke til at sige.

Efter 60 år i Ikast er en af Ikasts ældste virksomheder der ikke længere.


Tekst:      Frank Artved, april 2020

Kilder:     Arkivalier online. Kirkebøger og Tingbøger
                Weblager Ikast-Brande.
                www.winge-moebler.dk
                CVR
                BBR
                Kompas 1967
                Ikast Avis. Annoncer og telefonbøger.
                Midtjyllands Avis. Artikel
                Det fri Aktuelt. Omtale Wedel Pedersen 60 år
                konkurs.dk
                Wood Supply, Artikler
                Samtale med H. J. Kristensen
                Mail fra Træ- og Møbelindustrien, Hanne Delfs
                Telefon med Niels Holmgren Danielsen

 

Retur