En møbelsnedkers liv
Tage Holck Rasmussens liv og virke i Ikast.

 

Tage Holck Rasmussen blev født den 8. september 1920 i Sundby, Koed Sogn, der ligger i nærheden af Kolind på Mols. Hans forældre var Boelsmand Richard Valdemar Rasmussen og hustru Hansine Kirstine, født Hansen.

Landsbyen Sundby opstod i 1907, da der fra Vedø Hovedgård blev udstykket 22 husmandsbrug. Forældrene var flyttet til Sundby med deres ældste søn Arne i 1917. Her havde de overtaget et af disse husmandsbrug.

I 1922 får Tage endnu en bror, Villy. I 1932 mister Tage sin far, der kun er 47 år gammel.

 

 


Tage på sin 99 års fødselsdag den 8. sep. 2019 (Privat foto)

Tage bliver konfirmeret i Koed Kirke i 1934, og på det tidspunkt var det almindeligt, at man herefter kom ud at tjene på en gård eller fik arbejde som arbejdsdreng til man kunne komme i lære. Så det har Tage måske også gjort.

Som 16 årig kom han i 1936 i lære som snedker hos Snedkermester Thorvald Rasmussen, der havde nedsat sig som snedker i Kolind by i 1933. Tage får svendebrev som snedker den 30. oktober 1940.
I folketællingen den 5. november 1940 bor han hos sin mester.Om han har boet der hele sin læretid er ikke afklaret. Han arbejder i en periode fortsat som
svend, hvor han er udlært. En oplevelse, han huskede hele livet, var, at han i en periode arbejdede på Hvidsten Kro. Her lærte han dem at kende, der siden blev henrettet af tyskerne som sabotører. Da filmen om Hvidsten gruppen kom frem for nogle år siden, gjorde den et stort indtryk på ham.

Tages svendebrev

I Ikast etablerede N. P. Sørensen i marts 1943 Midtjydsk Møbelfabrik. Han kunne ikke få uddannede snedkere nok i Ikast, så han søgte folk fra et større område. Han startede med 16-17 mand.

Fabrikkens speciale var store, rigt udskårne spisestuemøbler i egetræ. Det var dyre møbler. Et spisestuemøblement kostede 2.250 kr. i den lokale møbelforretning. Det svarede til ca. 6 måneders løn for en almindelig arbejder.

Her får Tage arbejde. Han er den 25. marts 1943 flyttet til Ikast, hvor han bor på Bredgade 19.

Fotos fra Midtjydsk Møbelfabrik:


N. P. Sørensens Midtjydsk Møbelfabrik fik desværre kun en kort levetid. Allerede den 24. februar 1945 nedbrændte fabrikken til grunden. Ved branden mistede Tage både sit værktøj og sammen med de øvrige nu ca. 25 ansatte også sit arbejde. N. P. Sørensen genopbygger ikke sin fabrik. En af Tages kollegaer, der var kommet til Ikast fra Århus, S. E. Petersen etablerede i oktober 1945 sin egen Midtjydsk Møbelfabrik i Skolegade. Den levede til gengæld i mange år og blev først lukket i 2008 af S.E.´s barnebarn.

Tage er ved sessionen for 1942 erklæret tjenesteudygtig, men egnet til  Civil-beskyttelsestjeneste (CB). Efter flytningen til Ikast indkaldes han derfor til tjeneste ved Civilbeskyttelsen i Herning Luftbeskyttelsesområde. Han skal første gang møde på Kommuneskolen i Ikast til oplæring i 14 dage fra den 27. maj 1943. Under CB tjenesten møder han Meta Kirstine Jensen, der er Lotte. Meta og Tage bliver gift i 1948, og sammen får de 2 børn Ritha og Jørgen.

Efter Midtjydsk Møbelfabriks lukning er det usikkert, hvor Tage arbejdede. Det gjaldt for ham hele livet, at hvis han ikke kunne få arbejde som møbelsnedker, tog han arbejde som tømrer. De første måneder af 1948 boede han i Brande, hvor han muligvis har arbejdet på Brande Møbelfabrik.

I april 1948 får han arbejde på Ikast Møbelfabrik på Sportsvej 26 (nu Toftevænget 19).Her var fabrikkens speciale også store, rigt udskårne spisestuemøbler men også dagligstuemøbler i egetræ. Tage startede i maskinværkstedet, hvor han på timeløn på skift arbejdede ved alle maskinerne. Lønnen er god, den faste timeløn er på 2,95 kr. inkl. dyrtidstillæg. Iflg. Danmarks Statistik var den gennemsnitlige timeløn for en maskinsnedker i Provinsen på 2,71 kr. i 1948.

Efter 2 uger flyttede han til samleværkstedet. Her arbejdede han meget af tiden med samling af skabe. Han arbejdede også med øvrige opgaver i samleværkstedet som samling af borde og stole samt finering af skabe og bordkanter. Her arbejdede han på akkord med en samlet akkordløn på 3,15 kr./time.

I 1954 er hans timeløn steget til 3,75 kr. en stigning på ca. 27% og hans akkordløn er steget til 4,19 kr. en stigning på ca. 33% over 6 år. Ud over timelønnen er der som noget nyt kommet tillæg for både overtid, skiftehold, søgnehelligdage og værktøjspenge, så Tages samlede løn i 1954 er på 4,27 kr./time. Iflg. Danmarks Statistik var den gennemsnitlige timeløn i 1954 for en møbelsnedker i provinsen 4,00 kr.

I sin tid på Ikast Møbelfabrik arbejdede Tage det meste af tiden i samleværkstedet på akkord.

Med en pause på ca. et år, fra oktober 1948 til september 1949, arbejdede Tage på Ikast Møbelfabrik frem til udgangen af 1954.

I 1954/55 byggede Tage eget hus på Kristiansgade 18, Ikast. Her er børnene vokset op, og han boede her frem til sin død i 2020.

Hvor Tage har arbejdet efter Ikast Møbelfabrik er usikkert. Flere kilder nævner, at han i mange år arbejdede for William Larsen, som lavede både tømrer- og snedkerarbejde og havde eget maskinsnedkeri.  I 1965 lavede Tage inventar til den nye Midtbank i Bredgade for William Larsen.

Der er herudover nævnt flere mulige arbejdspladser. Både Højris Listefabrik, Tømrermester Johannes Sørensen, Tømrermester Foged på Kildevej og Arne Jensen, Hammerum Tømmerhandel er nævnt.

I 1971 etablerede Peder Pedersen Elite Køkkenet A/S, der fik adresse på Navervej 11, Ikast. Peder og Tage kendte hinanden fra Ikast Møbelfabrik, så Tage var en af de første han ansatte. Tages arbejde her var også samling af skabe, det var både garderobeskabe og skabe til køkkenet. Peder oplevede Tage som en stabil og faglig dygtig medarbejder, så han havde fast arbejde, til Elite Køkkenet lukkede i 1982.

Kristian Hansen, Idé Døren, og K. O. Svendsen, Sibo Huse, overtog bygningerne og drev Elite Køkkenet videre frem til 1984, hvor det blev overtaget af INVITA og flyttet til Bording.

Tage fortsatte under de nye ejere frem til 1985, hvor han fyldte 65 år. Hans hustru var blevet syg med Parkinson, og for selv at passe hende gik Tage på pension. Hun døde i 2003. Herefter levede Tage alene i huset på Kristiansgade.

Iflg. Tages nærmeste var han flittig, han var altid i gang med noget, hjalp gerne andre og lavede mange forskellige ting. Han var af den gamle skole, der havde oplevet mangelsamfundet, så han gemte alt og smed intet væk. Det eneste problem var, at han ikke altid kunne finde det igen.

Tage boede alene i sit hus til det sidste. Hovedet var klart, men hans bevægelsesfrihed blev nedsat efter et fald i 2017. Kort før sin 100 års fødselsdag i 2020 fik han en aften hoste/vejrtrækningsproblemer. Kl. 22,00 blev Falck tilkaldt, de kørte ham til Herning Sygehus. Her kunne man ikke komme i kontakt med ham, han var død ved ankomsten.

 

Bilag: Oversigt over løn og arbejdstid på Ikast Møbelfabrik A/S.

Retur

 

 

Tekst:                Frank Artved, 14. april 2021

Kilder:               wikipedia.org: Vedø Hovedgård
                         sa.dk: arkivalier online: kirkebøger for Koed Sogn og Ikast Sogn samt folketællinger for Koed Sogn
                         midtdjurslokalarkiv.dk: Sofie Adamsen Sørensen En selvbiografi – del 7
                         Indtegningsbevis om optagelse i Lægdsrullen
                         Mødebefaling
                         Ikast Avis: Navnestof og annoncer
                         Statistisk Årbog 1949 og 1955
                         Ikast Møbelfabrik A/S Katalog nr. 1 1949
                         Arbejdssedler fra Ikast Møbelfabrik for årene 1948 til 1954
                         ikasthistorie.dk: træindustrien:
                         Eigil Nielsen afs. 4 Ikast Møbelfabrik 1950, Midtjydsk Møbelfabrik, Midtjydsk Møbelfabrik v/N. P. Sørensen og Peder Pedersen Elite Køkkenet
                         weblager.dk: Sportsvej 26
                         Samtaler med: Jørgen Holck, Eigil Nielsen, Herluf Foghmer og Peder Pedersen marts/april 2021

 

 

 

Bilag:

Løn og arbejdstid på Ikast Møbelfabrik A/S        
                 
  1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 Total
Timelønstimer 133,0 342,0 67,5 152,5 562,0 100,0 280,5 1.637,5
Timeløn kr/time *) 2,95 2,89 2,89 3,22 3,56 3,69 3,75 ----
Timeløn i alt kr. 392,70 987,90 195,36 490,61 2.000,44 369,00 1.051,76 5.487,77
                 
Akkordtimer 1.017,0 273,5 2.218,5 1.600,0 1.844,0 2.196,5 1.997,0 11.146,5
Akkordløn kr/time *) 3,15 3,05 3,22 3,59 3,86 4,12 4,19 ----
Akkordløn i alt kr. 3.207,14 833,39 7.147,54 5.739,46 7.120,93 9.044,20 8.377,21 41.469,87
                 
Overtid/skiftehold kr. 0,00 0,00 0,00 34,25 286,82 41,68 17,99 380,74
Helligdagsbetaling kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,50 212,50
Værktøjspenge kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,96 68,96
                 
Timer i alt 1.150,0 615,5 2.286,0 1.752,5 2.406,0 2.296,5 2.277,5 12.784,0
Løn i alt kr/time *) 3,13 2,96 3,21 3,57 3,91 4,12 4,27 ----
Løn i alt kr. 3.599,84 1.821,29 7.342,90 6.264,32 9.408,19 9.454,88 9.728,42 47.619,84
*) Incl. dyrtidstillæg                
                 
Lønudvikling pr. time: 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 Total
Timeløn ---- -2,2% 0,2% 11,2% 10,6% 3,7% 1,6% ----
Akkordløn ---- -3,4% 5,7% 11,3% 7,7% 6,6% 1,9% ----
Løn i alt ---- -5,5% 8,6% 11,3% 9,4% 5,3% 3,8% ----
                 
Fordeling af timer %: 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 Total
Timelønstimer 11,6% 55,6% 3,0% 8,7% 23,4% 4,4% 12,3% 12,8%
Akkordtimer 88,4% 44,4% 97,0% 91,3% 76,6% 95,6% 87,7% 87,2%
I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%