I 1965 skriver Herning Folkeblad: 

 

Stockcar-løbene overværet af

8000 tilskuere

Weekend ‘ens stock-car løb i Faurholt ved Ikast blev en publikumssucces, begunstiget af det dejlige efterårsvejr, og de mange tilskuere fik smæk for skillingen. Mens kørerne om lørdagen i nogen grad sparede deres vogne lidt, var dette ikke tilfældet i gaar, hvor de rigtigt gik til sagen. De vogne, der ikke havde buler i forvejen, fik det til gavns.
   Ledelsen oplyser, at der i lørdags var ca. 2000 mennesker og i gaar, søndag, 6000, saa der har i alt været ca. 8000 besøg-ende.
   Fra ledelsens side var ydet et særdeles dygtigt forarbejde for at faa alt til at glide bedst muligt, og æren herfor skyldes ikke mindst varmeinstallatør Bent Christensen, Ikast, og hans energiske medhjælpere.

Resultaterne
Lørdagens løb: 1. heat: 1. Bent Larsen, København 2. Lindy Poulsen, Ikast, 3. Gunnar Damgaard, Herning.
   2. heat: 1. Kurt Jensen, København, 2. Henning Iversen, Hobro, 3. Carsten Jensen, Ikast.
   3. heat: 1. Ove Skou Andersen, København, 2. Alex Paaske, København, 3. Bjarne Carmoni, København.

   Finalen: 1. Svend Christensen, København, 2. Lindy Poulsen, Ikast, 3. Bent Larsen, 4. John Tøllesen, Lind, 5. Ove Skou Andersen. I de to første heat placeredes to jyder paa de tre første pladser, og i tredje heat var det københavnere. I gaar klarede Lindy Poulsen, Ikast, sig fint.
Søndagens Løb
1. heat: 1. Ib Augustesen, København, 2. Eddy Knudsen, København, 3. Gunnar Damgaard, Herning. 2. heat: 1. Allan Ljungstrand, Sverige, 2. Svend Larsson, Sverige, 3. Johan Larson, Sverige.

Finalen: 1. Lindy Poulsen, Ikast, 2. Bent Larsen, København, 3. Bjarne Carmoni, København.
   Røver-heat: 1. Bent Larsen, København, 2. Lindy Poulsen, Ikast, 3. I. Johansson, Sverige, 4. Gunnar Damgaard, Herning, 5. John Larson. Vinderne i dette løb fik i præmier overrakt sølvpokaler, mens de øvrige præmietagere fik penge.
    I 2. heat i gaar knækkede en stolpe i hegnet. Løbet standsedes omgaaende og der var omstart.
   Ledelsen udtaler at interessen for stock-car er meget stor, og man regner med, der til foraaret maaske vil være ca. 100 jydske kørere. Omkring paasketid næste aar regner man atter med at tage fat paa stock-car løb i Ikast.
   Sjældent er der vist i Ikast set saa mange biler som i gaar, og da stock-car løbet var færdigt, og der samtidigt kom en strøm af biler fra blomsterudstillingen i Herning, saas i en halvanden times tid én uendelig række af biler, der næsten gjorde det umuligt i alt fald for fodgængere at komme over hovedvejen gennem Ikast.
   Ved fodgængerovergangene maatte adskillige springe for livet. I krydset ved Bredgade og hovedvejen er det i høj grad tiltrængt med lyssignaler!

(Afskrift af Herning Folkeblad 25. okt. 1965)

Se billeder fra banen her 

Husker du noget, så hører vi gerne. Send en mail til: f.artved@mail.dk

Retur