SGS-Doors A/S
af Frank Artved

 

Leif Pedersen er født og vokset op i Tulstrup. Efter skolen kom han i lære hos Viking Møbler,
hvor han afsluttede uddannelsen som maskinsnedker i 1979. Herefter aftjente han sin værnepligt.

I 1980 stiftede han SNEDKERGÅRDEN V/LEIF PEDERSEN på privatadressen i Tulstrup, som
træemballagefabrik. I starten med forskellige former for dreje og snedkerarbejde. I perioder
arbejdede han også i tekstilindustrien.

I 1988 får Leif arbejde hos Ove Hvergel, senere Skouhus på Grøddevej, hvor han kehler frem til 1995.

 

Nørremarksvej 10, Sunds
KB: Danmark set fra luften

Leif Pedersen arbejder herefter fuldtid i sin virksomhed. Produktionen af køkkenlåger startede så småt med køkkenvis leveringer af laminatlåger med massive kanter. Der blev løbende investeret i maskiner, bl.a. i 2004 et pladeopskæringsanlæg, så der altid var en god maskinpark. Investeringen i pladeopskæring medførte tilgang af flere store kunder.

Virksomheden blev i 2007 omdannet til et aktieselskab med navnet Snedkergården Sunds A/S. Der var på det tidspunkt op til 10 mand ansat. Navnet er siden ændret til SGS-Doors A/S.

Ved udgangen af 2008 overtog SGS-Doors A/S fabrikken på Thrigesvej 8-16  i Ikast, hvor både Skovhus Fronts, Brande Listefabrik og oprindeligt HAMO Vinduer har haft adresse. Her overtog man bygninger på 11.500 m2, indrettet med store haller. Med en grund på knapt 39.000 m2 kan der bygges mindst det samme igen. En samlet investering i grunde, bygninger og maskiner det år på over 20 mio. kr.

Der blev ansat 5 mand, og så var SGS klar til produktion af malede mdf låger, samtidig med at produktionen af laminat- låger fortsatte i Sunds. Det blev dog hurtigt klart, at produktionen skulle samles på en adresse, så allerede senere i 2009 blev produktionen fra Sunds flyttet til Thrigesvej.

 

Thrigesvej 14, Ikast

Virksomheden har siden gennemløbet en kraftig udvikling, så der i 2014/15 var ansat ca. 40 mand.

Forretningsideen er at producere kundespecifikke låger samt specialprodukter til andre  indretningsopgaver. Princippet om produktion efter ordre til det enkelte køkken, der leveres  “just-in-time”, er fastholdt og løbende udbygget. Det giver mange små ordrer, der kræver en høj grad af automatisering, både i produktionen, så der ikke går for meget tid til omstilling, og i administrationen.  

Der produceres nu også større serier op til 2-3000 stk. enkle modeller lagerfører SGS for deres kunder.

 

Produktsortimentet omfatter blandt andet:

          Massiv låger samlet som fyldnigs låger med massiv eller fineret fyldnig bl.a. i eg.
          Laminat låger med højtrykslaminat på spånplade. Det er en meget slidstærke låge.
          MDF-låger der enten fræses af en MDF-plade, eller samles af 5 stykker, som en rammelåge.
          Finerede låger der fås enten med finerede eller massive træ kanter
          Melamin-låger der består af melaminbelagte spånplader. Det er en prisbillig låge, der fås i mange
          forskellige designs og farver.

Ud over lågerne kommer en lang række komponenter til køkken-, møbel- og inventarindustrien samt underleverandørarbejde i form af pladeopskæring, limning af laminatplader, kantlimning samt CNC-bearbejdning.Der er løbende investeret i ny teknologi:

I 2013 et pladelager der kan rumme op til 7.000 stk. råplader. Lageret forsyner en pladesav og en nesting cnc med plader, så alt manuel løft først sker efter at emnerne er færdigbeabejdet.


I 2019 en robot der føder en CNC fræser.

I 2020 blev et traverslakanlæg udskiftet, og der blev investeret i en ny rensemaskine til fjernelse af urenheder før lakering.


Antal ansatte er fortsat øget

Primo 2021 er der 75 mand ansat. 65 produktionsmedarbejdere, 6 i produktionsledelse/-teknik, 2 i salg og salgsadministration og 2 i økonomi.

Eksempler på jobannoncer:

 

 

 

SGS-Doors er blandt de førende skandinaviske producenter af køkken- og skabslåger. Der er ca. 130 køkkenfabrikker og køkkenrenoveringsfirmaer som faste kunder. Eksporten til Norge og Sverige udgør ca. 40% af den samlede omsætning. Herudover er der et mindre salg til England.

SGS-Doors er en veldrevet virksomhed. Den har hvert år siden 2007 givet pæne overskud, der fra 2017 til 2019 næsten er fordoblet. (Se bilag 1).

Det er virksomhedens mål at indføre den højest tænkelige grad af produktionsforædling, den mest avancerede form for produktion- og produktionsstyring samt den mest fremtidssikrede fysiske materialehåndtering.

 

Bilag 1: Bruttofortjeneste og årets resultat
Bilag 2: Antal ansatte

 

Retur

 

Tekst:                Frank Artved, 23. feb. 2021

Fotos:                Udlånt af SGS Doors A/S
                          KB: Danmark set fra luften.

Kilder:               Samtale med og notat fra Leif Pedersen, feb. 2021                 
                         Wood-Supply
                         CVR: Selskabsoplysninger og årsrapporter
                         Tinglysning.dk
                         www.SGS-doors.dk
                         Ikast Avis stillingsannoncer

Bilag 1:

 

Bilag 2: