Regner Madsen i træindustrien

DUBO huset, LOGI HUSE og Logi-døren

af Frank Artved

Regner Madsen blev født i Ry, Dover Sogn, den 18. januar 1942, som søn af savskærer Alfred Aage Madsen og hustru Marie Jensine. Han havde en bror, der var 11 år ældre, og en søster, der var 5 år ældre, så han var den mindste af 3 børn.

Faren var oprindeligt uddannet som gartner, men arbejdede som savskærer på Ry Møller Savværk. Det gav ikke en høj løn, så de boede i en kælderlejlighed på Enghavevej i Ry. Efter besættelsen flyttede familien til Allingevej 18 (den senere Silkeborgvej), Ry, i et hus faren selv havde bygget.
Under besættelsen var tyske tropper, der havde været på østfronten, stationeret i byen. Synet af de tyske soldater gjorde et stort indtryk på den lille dreng.


Regner Madsen, nov. 2019
(Foto: F.Artved)

Regner Madsen gik i 7 år på Ry Skole. Han vidste tidligt, at han var god til håndværk, så han havde sløjd i stedet for engelsk de sidste år i skolen.

Om efteråret gravede han have for viceskoleinspektøren, hvor han fik en løn på 50 øre i timen. Det var han ikke tilfreds med, så han krævede 1 kr. i timen – og fik det.

Senere arbejdede han efter skoletid hos to brødre Thomsen på en gård i Siim. Her var lønnen 5 kr. for en eftermiddag på 3-4 timer.

Efter sin konfirmation kom Regner til Stauning, hvor han arbejdede i landbruget i 3½ år.

Som 17 årig kom han tilbage til Ry. Nu kom han endelig i lære som tømrer. Det havde han vist, at han ville være, siden han var 7-8 år gammel. Læretiden var fra 1959 til 1963 hos tømrer Henry Hausgaard. Her var han bl.a. med til at bygge den nye skole i Ry. Undervisningen på teknisk skole foregik de 2 første år som aftenskole i Ry og de sidste 2 år som dagskole af 6 ugers varighed på teknisk skole i Århus.

 

Da han var udlært i 1963, sagde han op. Det var læremesteren ikke tilfreds med, men Regner ville til Midtjylland, hvor han vidste, at der var stor aktivitet. Han så en annonce fra Kristian Hansen i Ikast, og ringede til ham. De fik straks en aftale. Kristian Hansen havde værksted på sin far Elvin Hansens gård i Grødde. Kristian Hansen var en målrettet og meget bestemt chef. Efter en større uenighed sagde Regner op, hvorefter han fik arbejde hos Johannes Vestergaard Jensen, der havde værksted på Eli Christensens Vej. Endelig var han i en periode hos Sibo Huse.

I Ikast boede Regner på et helt lille lejet værelse på Lassonsvej ved Mikkelsen. Det kostede 60 kr. om måneden. Han spiste, sammen med 60-70 andre, hver dag på KFUM.

I fritiden fuskede han med husbyggeri sammen med Ejvind Vinter. Han byggede også hus til sig selv på Hans Egedes Vej 10, Ikast. Huset blev færdigt i 1965, samme år som Regner og Karen Marie blev gift. De fik sammen 3 piger.

I 1967 beslutter Regner Madsen og Ejvind Vinter at starte for sig selv. De registrerer Dubo-Huset v/Regner Madsen og Ejvind Vinter. Regner Madsen er tømrer og snedkermester og Ejvind Vinter er murermester. De annoncerer derfor med:
       ”Vi ordner alt i murer, tømrer- og snedkerarbejde.
        Nyt såvel som reparationer.”                                                                                      
De annoncerer også med deres eget typehus på 111 m2 + garage. Det bygges som udstillingshus på Bornholmsgade 17 i Ikast.

Dubo-Huset fik værksted i Grødde pr. Ikast, adressen bliver senere Grøddevej 27. Her flytter Regner Madsen også ind privat.

Det var tidligere en landbrugsejendom på 7 tdr. land ejet af Axel Lauersen. Senest i 1965 er den solgt til murer Bent Knudsen, der på det tidspunkt bygger et værksted på 98 m2. Han gik konkurs, så DUBO kunne overtage ejendommen i 1967. I Dubo-Husets tid udvides der nogle gange, så der i 1972 er et bebygget areal på næsten 500 m2.                                                                                              

I 1968 er der 2 mand på værkstedet. Egon Johansen stod for samling og indkøb af beslag, og Henning Frier stod for maskinafdelingen.  På byggepladserne var der 15 – 20 mand afhængigt af byggeaktiviteten.  

For byggefirmaer er 1960érne en god tid. Der er gang i husbyggeriet, så DUBO Huset fik hurtigt succes, og byggede mange huse over hele Jylland.

 I 1972 ophører samarbejdet mellem Ejvind Vinter og Regner Madsen. Regner Madsen overtager ejendommen og etablerer LOGI HUSE v/Regner Madsen.

Ejvind Vinter fortsætter i byggebranchen i Ikast og dør som 82-årig i 2017.

 

De første år fortsætter Regner Madsen aktiviteten med byggeri og leverancer til byggebranchen. Blandt de lokale kunder var Poul Erik Thomsen, HAMO og Ove Hvergel men også Hedebo Dørfabrik i Aulum, som fik dørkarme leveret. Da Hedebo lukker ned for dørproduktionen bliver der et ledigt marked, så i 1975 ændres firmanavn fra LOGI HUSE til Logi-døren. For Regner Madsen er det ikke holdbart både at bygge huse og være underleverandør til byggebranchen. Aktiviteten bliver nu renovering af døre og produktion af indvendige glatte døre med karme samt hæve/skyde døre til HAMO.

Regnar Madsen var en idérig mand. En af idéerne var ”genbrugsdøren”. 

Idéen var, at glatte døre kunne omdannes til fyldningsdøre. Kunden skulle ”blot” afmontere døren, fjerne hængsler og lås og aflevere døren hos nærmeste tømmerhandler. Så klarede LOGI resten.

I løbet af få år havde man udviklet et program med glatte celledøre, massive branddøre og fyldningsdøre samt døre i spånplade, som kunden selv kunne male. Fyldningsdørene i fyr kunne fås med op til 12 fyldninger, hertil var der vægpaneler og skabslåger, der svarede til fyldningsdørene.

Man arbejdede med mange træsorter bl.a. eg, fyr og mahogni. 

Der var 34 standard døre, hvor flere af dem kunne leveres i forskellige udførelser. Hertil kom et omfattende tilbehørsprogram.

Forsiden af brochure:

(Se hele brochuren og prislisten
i bilag 1-2)

Der skete en fortsat udvikling af virksomheden.

Der blev foretaget store investeringer i maskiner og bygninger. I 1973 blev der bygget maskinværksted og spånsilo på i alt over 350 m2 (Det mørke tag nederst tv.). Allerede igen i 1974 skete der en stor udvidelse med en hal på over 1.200 m2. (Det lyse tag øverst). I 1976 byggede man en tilbygning på ca. 140 m2 til privatboligen. Herefter havde Logi-døren 2.210 m2 under tag, og den beskæftigede ca. 20 mand.

Regner Madsen gjorde et stort markedsføringsarbejde, så produkterne efterhånden blev solgt gennem tømmerhandlere og byggemarkeder over hele landet.

Han deltog også i byggeudstilling i Bella Centret.


1979 Byggeri for milliarder i Bella Centret.
Billet og billeder fra standen

 

 

Omkring 1978 var produktionen indrettet således:


Luftfoto ca. 1986

En maskine, af de mere specielle var en beslåningsmaskine, der kunne fræse ud til hængsler og lås i en arbejdsgang. Den var udviklet i et samarbejde mellem Regner Madsen og Helmer Zülau.

Regner Madsen udtog patent på et system til udfræsning og montage af fyldninger på glatte døre.

Ikke målfast skitse (Henning Frier m.fl.)

 

Produktionen var så rationelt indrettet, at produktionen kunne fordobles med kun få yderligere investeringer og en mindre øgning af bemandingen.

Sådan gik det desværre ikke. Efter den 2. oliekrise vinteren 1978/79 kom samfundet igen ud i en alvorlig krise, byggeriet gik i stå, og mange virksomheder måtte lukke. 

Hos Logi-døren havde der kun været gode år, så da krisen kom, var der så travlt, at man ikke fik gearet ned. Marginerne faldt og omkostningerne steg, det betød, at man måtte standse betalingerne i 1979. På trods af forsøg på at redde virksomheden måtte Regner Madsen gå konkurs i 1980.

Ejendommen gik på tvangsauktion, hvor Ove Hvergel overtog den i 1982 og startede en ny produktion af komponenter i massivt træ.

Efter konkursen flyttede Regner Madsen til Tørring, hvor han siden har boet. Han arbejdede i mange år som rejsende konsulent i hårdttræ og finer for Møller og Sørensen A/S, der var en af leverandørerne til Logi-Døren, og i øvrigt er leverandør til hele den træforbrugende industri.

 
Bilag 1. Brochure ca. 1978

Bilag 2. Prisliste aug. 1978

 

 

 

Tekst:                                        Frank Artved

Fotos:                                        Hvor andet ikke er nævnt: Private fotos udlånt af Regner Madsen.

Kilder:                                        Samtaler med Regner Madsen
                                                  Brochurer og prislister venligst udlånt af Regner Madsen
                                                  Samtaler med Henning Frier
                                                  Annoncer i Ikast Avis og Ikast telefonbog
                                                  Artikel Midtjyllands Avis 25.08 1967
                                                  Artikel Folkebladets Ugeavis 07.08.1978
                                                  Anmeldelser til handelsregistret bekendtgjort i statstidende i april måned 1967
                                                  Byggesager i weblager.dk
                                                  Arkivalier online: Kirkebøger, Digitaliserede tingbøger

 

Retur