Snedkermester Poul Erik Thomsen 

Af Maja Thomsen

 

Poul Erik Thomsen er født 6. oktober 1942 i Langelund, nær Give. Han var den ældste af en søskendeflok på 5. Familien flyttede senere til Ikast, hvor han gik på Ikast Vestre Skole, og ligeledes blev konfirmeret.

Efter skolen kom han i lære som møbelsnedker på Ikast Møbelfabrik. Efter endt uddannelse i 1962 kom han ind som soldat ved Prinsens Livregiment i Viborg, hvor soldatertiden var 16 mdr. Efter hjemsendelsen startede han 1. august 1963 på værkstedet hos Tømrermester Kristian Skjærbæk, Præstevænget 115, Ikast. Her arbejdede han indtil april 1967, hvor han startede som selvstændig snedkermester. Han fik et lille værksted på svigerforældrenes gård i den gamle hestestald, beliggende på adr. Hold, i dag kaldet Remmevej 35, Ikast.

Poul Erik Thomsen
Foto: Privat)


Hos Kristian Skjærbæk havde han arbejdet sammen med Birger Andersen, så han blev efter kort tid ansat i firmaet, og et par stykker mere blev ansat i løbet af de næste par år.

I 1969 købte han et lille nedlagt husmandssted på Præstevænget 121, Ikast, så nu blev han nabo til sin tidligere arbejdsgiver Kristian Skjærbæk. Ligeledes blev han i 1969 gift med Maja Jensen, og hun fik - som så mange andre håndværkeres hustruer - glæden af at varetage kontoret, når egen arbejdsdag var slut.

I 1968 fik Poul Erik en lidt speciel – men også spændende - opgave, nemlig at være med til at indrette en ”Western Saloon” med navnet Eldorado i Bethaniagade i Herning. Det var en udfordring, da indretningen var meget speciel, men vore medarbejdere tog godt imod opgaven, og arbejdet blev udført. Der blev arbejdet til ud på de små timer, især dagen/natten før åbningen, for at blive klar til tiden. Senere fik vi også opgaven at lave en Eldorado i Silkeborg.

I 1971 var pladsen blevet for trang i hestestalden, der var efterhånden blevet ansat 5 – 10 mand, så der blev bygget en værkstedsbygning på grunden ved siden af privaten på Præstevænget. Firmaet blev drevet med en blanding af værkstedsarbejde og udearbejde med nybyggeri og div. reparationer. Efterhånden som firmaet voksede, blev der så meget administrativt arbejde, at Maja blev fuldtids på kontoret. I 1974 blev det igen tid til at tænke på yderligere en værkstedsbygning. Medarbejderstaben var nu vokset til 17 – 20 ansatte incl. lærlinge. I mellemtiden var der også kommet et par børn til i 1973 og 1976.Produktionen på værkstedet var meget alsidig. Der blev produceret vinduer og døre, trapper, specialinventar til bl.a. restauranter, kongrescentre, skoler, frisørsaloner, oplæggerborde til tekstilindustrien og køkken-/badeværelses inventar. Korpus til inventer var som regel i melamin og lågerne var af forskellige materialer, bl.a. i finér, men der arbejdedes også meget i fyr, som var et materiale, Poul Erik holdt meget af. De sidste år produceredes der en del limtræ til møbelindustrien. De første år havde han ikke selv en finérpresser, så denne del foregik hos genboen Winge Møbler, medens udvælgelse og syning af finéren forgik på eget værksted, senere blev der investeret i en finérpresser. Sammen med Winge Møbler blev der også investeret i en gaffeltruck, så antallet af tunge løft blev reduceret. Maskinparken indeholdt forskellige maskiner, så der kunne klares mange forskelligartede opgaver.

 

Efter en konkurs hos Erik Larsen i Tulstrup i 1982 overtog Poul Erik dennes forretning, og Erik Larsen fortsatte den daglige drift.

Poul Erik skabte en god arbejdsplads og et godt arbejdsklima sammen med dygtige og trofaste medarbejdere. Det var en ret familiær arbejdsplads, hvor de ansatte altid kunne få lov at låne værkstedet efter arbejdstid, hvis de havde brug for det. Der var en stor trofast kundeskare gennem årene, og kunden kom altid først. Han sagde aldrig nej, hvis der kom en kunde med en forespørgsel, uanset om det var hverdag eller weekend.

Poul Erik sparede aldrig sig selv, og det tærede helt sikkert på kræfterne. Den 22. september 1984 deltog han i et cykelløb arrangeret af Herning Cykle Klub, hvor han tidligere havde været aktiv rytter. Under dette løb blev han dårlig og fik hjertestop, så hans liv stod ikke til at redde. Det var et hårdt slag for mange, men især for os – hans børn og kone.

I foråret 1985 afviklede Maja virksomheden, Erik Larsen overtog igen sit gamle firma, og Birger Andersen – som havde været med alle årene – startede for sig selv, og videreførte en del af forretningen.

 

Maja Thomsen
Januar 2018

 

Bilag 1 og 2: Eksempler på produkter.

(Foto: Alle fotos private, udlånt af Maja Thomsen)

 

Kilder:          De tidligere medarbejdere tømrer- og snedkermester Erik Larsen, tømrermester Birger Andersen, bygningssnedker Børge V. Madsen og
                    tømrer Gunnar Christensen har givet gode baggrundsinformationer.

 

Retur

Bilag 1.

Eksempler på produkter.

Konferencebord, trapper, døre og barindretning. Bemærk især det svungne gelænder og dreje stolpen på trappen.

 

Bilag 2.

Eksempler på indretning af en skole. Færdigvarer læsses og køres til montagepladsen.