Historien om P. K. Production A/S
Af F. Artved

 

Selskabet P. K. Production ApS blev stiftet den 19. juni 1996 af Poul Arne Kristensen. Han var tidligere en af de ansatte, der havde været medejere af N. C. Produktion Låger og Finer A/S (Se dens historie under Træindustrien).

I perioden op til starten af P. K. Production havde Poul Arne Kristensen en personlig virksomhed. Den var muligvis startet ved at Poul Arne havde overtaget hele eller dele af maskinparken fra N. C. Produktions konkursbo.

Ved stiftelsen af selskabet indskød Poul Arne sin personlige virksomhed med:

                          Maskiner mv.                                                    1,5 mio. kr.
                          Varebeholdninger                                             0,6 mio. kr.
                          Tilgodehavender fra salg                                  0,3 mio. kr.
                          Andre aktiver                                                     0,3 mio. kr.

                          Aktiver i alt                                                      2,7 mio. kr.

                          Gæld i alt                                                           2,5 mio. kr.
                          Anpartskapital                                                    0,2 mio. kr.

                          Passiver i alt                                                    2,7 mio. kr.

Selskabets aktivitet var produktion og salg af fortrinsvist låger til køkken- og møbelindustrien.

Adressen var fra starten Navervej 11, Ikast. Her havde tidligere Elite Køkkenet haft adresse. Ejendommen var ejet af Ide Døren og P. O. Svendsen.


Navervej 11, Ikast. Ikke målfast skitse efter weblager.dk (F. Artved, sept. 2022)

Allerede 10 måneder efter stiftelsen blev selskabet omdannet til et A/S med Helle Kristensen som formand for bestyrelsen og Poul Arne Kristensen og Povl Rønn Olsen som medlemmer. Selskabets kapital blev samtidig forhøjet fra kr. 200.000 til nu kr. 500.000.

De første år havde P. K. Production en kraftigt stigende aktivitet med pæne resultater til følge.
Antal medarbejdere steg fra i gennemsnit 12 det første år til over 20 i 2000/2001. 


Stillingsannoncer Ikast Avis september 1989

De gode resultater og den store øgning i aktiviteten gjorde behovet for mere plads aktuelt. Derfor købte selskabet 1. august 1999 en industrigrund på 16.850 m2 på Industrivej 33, Ikast. Her blev opført en ny fabriksbygning på 2.750 m2.

Industrivej 33, Ikast. Ikke målfast skitse efter weblager.dk (F. Artved sept. 2022)

Den nye fabrik blev taget i brug i august 2000. Investeringen i grund og bygninger blev i alt på 15,5 mio. kr.

Vurderingen var, at det ikke blev dyrere i den nye fabrik end lejeudgiften i den gamle. Til gengæld blev der forventet effektiviseringer og energibesparelser i den ny fabrik. Med en satsning på eksportmarkederne blev det forventet, at selskabet havde gode fremtidsudsigter.

Da år 2000 var gået, blev det konstateret, at de forventede effektiviseringer i produktionen ikke var opnået. Da der samtidig skete et fald i konjunkturerne i møbelbranchen, endte året med et betydeligt negativt resultat.

De følgende år fortsatte de ustabile konjunkturer med en faldende omsætning på hjemmemarkedet. Satsningen på eksportmarkederne gav dog en øget eksport. Den kunne dog ikke sikre selskabets overlevelse på sigt.

Året 2004 gav et så betydeligt underskud, at selskabet i januar 2005 trådte i betalingsstandsning og indstillede sin aktivitet. Den 30. juni 2005 var konkursbehandlingen slut og selskabet blev opløst.

Konkursboet blev overtaget af Poul Arne Kristensens tidligere handelsselskab, der havde fået navneforandring til Sportello A/S.

Det lykkedes heller ikke for Sportello at vende de negative resultater til positive. I 2007 sælges ejendommen på Industrivej 33, og selskabet flytter til mindre lokaler i Sdr. Felding uden, at det ændrer situationen. I 2009 sender selskabet en anmodning om opløsning til skifteretten i Herning, hvor der afsiges konkursdekret i november måned.

 

Tekst:                Frank Artved, sept. 2022

 

Kilder:               CVR udskrifter for P. K. Production A/S, P. K. Holding Ikast ApS og Sportello A/S
                         Årsrapporter for P. K. Production A/S, P. K. Holding Ikast ApS og Sportello A/S
                         Tinglysning. Dk: Historiske adkomster Navervej 11, Ikast og Industrivej 33, Ikast
                         Træ Nyt nr. 6 2005

 

Retur

 

 

Bilag: