Ove Hvergel A/S

af Frank Artved

Selskabet Ove Hvergel A/S er stiftet af Ove Bjerregaard Hvergel.
Han blev født i Ølgod 1942 som søn af slagtermester Peder M. Hvergel og hustru Astrid Bjerregaard Nielsen. Ove voksede op i Ølgod, hvor han i 1956 blev konfirmeret.

I starten af 1970’erne var Ove Hvergel flyttet til Ikast. Her etablerede han sig som selvstændig tømrer med maskinsnedkeri i Ikast. De første år på privatadressen, men fra midten af 1970’ erne havde virksomheden adresse på Industrivej 20, Ikast.                                                         

I begyndelsen af 1982 overtog Ove Hvergel ejendommen Grøddevej 27 på tvangsauktion. Det var oprindeligt en landbrugsejendom, men var omdannet til industri, og både Dubo Huset I/S og Regner Madsens Logi Døren havde haft til huse her. Ved overtagelsen udgjorde det bebyggede areal 2.210 m2, hvoraf privatboligen udgjorde de 210 m2.

I 1982 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab med navnet Ove Hvergel A/S.

I 1983 erhvervede Ove Hvergel A/S en nabogrund, hvor man ønskede at udvide for at kunne producere limtræ til vinduesfabrikkerne.

I 1983 blev der bygget 316 m2 til på den eksisterende produktionshal. (Det lyse tag i forlængelse af hallen). I 1985 blev der bygget en ny produktionshal på 1.160 m2 på den tilkøbte nabogrund. (Det store lyse tag)

Ove Hvergel A/S lagde stor vægt på kvalitet og leveringssikkerhed. Virksomheden var ordreproducerende, og produktionen igangsattes først efter, kunden havde godkendt arbejdstegninger og modeller.

Ove Hvergel A/S investerede i et helt moderne produktionsanlæg med maskiner til forarbejdning af massivt træ. 

For at sikre en høj kvalitet havde man tidligt investeret i CNC styret og CAD/CAM programmerede overfræsere, computerstyrede afkortningsanlæg og et elektronisk styret befugtningsanlæg. Det sikrede en konstant luftfugtighed i hele produktionen. De 9 spindlede kehlere med hydroophængte værktøjer sikrede en opretning og profilering indenfor små tolerancer.

Produkterne var næsten alt indenfor massivt træ. Låger, døre, skuffer, kasser, spejlrammer og meget andet. Der blev arbejdet i mange træsorter f.eks. eg, teak, ahorn, rødel og bøg.

Ove Hvergel A/S havde kun få, men store kunder. En af dem var TM i Randers, der købte mange låger bl.a. skydelåger på 50 og 60 cm. i massiv fyr og teak. En anden var Invita Køkkener i Bording, som købte bl.a. låger og formspændte, buede lyslister til overskabe. Herudover blev der leveret udvendige døre til HAMO. Næsten 20 % af produktionen gik til eksport, hvor Norema i Norge var den absolut største.

Ove Hvergel A/S oplærte mange lærlinge. Hans Jørgen Børsting, der varetog uddannelsen af lærlinge, fortæller:
”Det kunne give mange udfordringer, men også mange sjove oplevelser. Jeg fik 10 kr. ekstra i timen for at tage mig af lærlingene, og jeg var også med, når de på Teknisk Skole præsenterede deres svendeprøve for skuemestrene.”

Over årene kom der mere og mere fokus på sikkerhed på arbejdspladserne. I starten var det usædvanligt, hvis nogen gik med høreværn. Det skete også, at nogen mistede en finger. De sidste mange år blev de store maskiner pakket ind i bull-huse, og mange mindre maskiner fik mere afskærmning. Der kom forskellige kemikalier og væsker i produktionen.  Når der var behov for det, blev der anskaffet det sikkerhedsudstyr, åndedrætsværn mv., der skulle bruges. Ove Hvergel A/S lagde stor vægt på at passe på sine folk.

 


 Ikke målfast skitse medio 1980érne, Henning Frier og Hans Jørgen Børsting 2019


Ikast telefonbog 1977


Luftfoto 1985 (KB, Danmark set fra luften)Forside profilbrochure ca. 1985 (Se bilag 1)Luftfoto 1989 (KB Danmark set fra luften)

Afdeling 02 Produktion  
01 Trælager a  Afkorter f Rundsav
02 Produktion b  Knuser g Tapmaskine
03 Produktion c  Multisav h Punkt til punkt
04 Samle d  Båndsav i Parallelsav
05 Pak/forsend e  kehler j Bor før gearing
06 Kontor f  Oplægning k Afkortersav
07 Privat g Trekantpres l Fræser
08 Personale h Laminering m Båndpudser
09 Fyr/silo i Aut. afkorter n Båndsav
10 Filtre j Rundsav o Afretter
11 Cykler k Grovpuds p Tykkelseshøvl
12 Smede l Fyldningopsk q Overfræser
13 Slibeværkt m Tap/dyvel r Kædestram
14 Sprinkler n Fræsere s Isæt dyvler
15 Beslag    
16 Transformat. 03 Produktion 04 Samleværk
17 Mellemg. a Pudser a Presse/
       lågesamler
18 Mødelokale b Dobbelttap b Rammepres
19 Garage c Fræser  
  d CNC 05 Pak/forsend
  e Båndvask Trekantpres/
        lågesamler

I midten af 1980’erne var der både i Danmark og i Norge afmatning på markedet. På trods heraf havde man i 1988, med ca. 50 ansatte, en omsætning på 34 mio. kr. og et overskud på ca. 2 mio. kr.

Selskabet videreudviklede løbende sine produkter. Bl.a. blev en massiv trædør beklædt med aluplader ind- og udvendigt for, at sikre at døren var vandtæt.

I årenes løb blev der bygget næsten 3.400 m2 produktionsareal til af i alt 5 gange, så virksomheden i slutningen af 1980érne rådede over ca. 5.500 m2.

I 1988 stiftede Ove Hvergel et nyt selskab O. H. Industri A/S, der overtog produktionen af døre. De omkring 10 medarbejdere fra Ove Hvergel A/S, der hidtil havde stået for dørproduktionen, blev ansat i det nye selskab.

I 1989 overtog Junkers Industrier A/S ejerskabet af Ove Hvergel A/S. De havde et datterselskab, Skouhus og Junge A/S i Hammel, som producerede finerede låger og havde en eksport til England på ca. 70 %. De to virksomheder ville supplere hinanden godt. Det blev forventet at produktionen i Ove Hvergel A/S kunne øges med bl.a. eksport til England og at beskæftigelsen på ca. 50 mand kunne opretholdes. Bestyrelsen blev udskiftet og direktøren fra Skouhus og Junge Henrik Felding overtog ansvaret som direktør.

I 1990 blev Ove Hvergel A/S og Skouhus og Junge A/S fusioneret med Skouhus og Junge som det fortsættende selskab, og selskabet Ove Hvergel A/S eksisterede ikke længere.

Produktionen fortsatte her til det i 1998 blev optaget som datterselskab i Stones Invest koncernen, der var Steen Gudes holdingselskab. I 1999 blev selskabets navn ændret til Skouhus A/S.

                         

Tekst:                                          Frank Artved, 2019

Fotos:                                          Det kongelige Bibliotek: Danmark set fra luften før Google

Kilder:                                          Samtaler med Hans Jørgen Børsting og Henning Frier
                                                    Ikast Avis 1983 og 1989
                                                    Ove Hvergel A/S profilbrochure.
                                                    Arkivalier Online: Kirkebøger og Tingbøger
                                                    BBR registret
                                                    CVR registret 
                                                    WEB-lager med byggesager.

 

Ovenstående beskrivelse er alene baseret på de nævnte kilder. Den kan altid udbygges, så hvis du kan give yderligere oplysninger, hører vi gerne fra dig.

Retur