O. H. Industri A/S
af Frank Artved

 

O. H. Industri A/S (OH) blev startet af Ove Hvergel i 1988. Han drev i forvejen Ove Hvergel A/S, der producerede låger mv. på Grøddevej i Ikast. Ove Hvergel blev selv direktør og sad i bestyrelsen sammen med hustruen Bente og sønnen Lars.

OHs aktivitet var produktion og salg af døre og dermed beslægtede produkter. I løbet af få år oparbejdede OH en position som hovedleverandør til langt de fleste vindues- og dørfabrikker i Danmark samt til en lang række enkeltkunder i Norge, Island og Estland.

På Smedevej 17 i Ikast blev der bygget ca. 1.500 m2 til produktion, lager og administration.

O. H. Industri A/S logo (April 2020)

Luftfoto O. H. Industri 1989 
(KB: Danmark set fra luften før Google)


Ikast Avis 9. januar 1998

Efter 8 år var der ca. 20 ansatte og der var investeret 12 mio. kr. i maskiner og bygninger.

 I 1999 overtog sønnen Lars B. Hvergel og Jørn Bjerg Christensen ansvaret som direktører i selskabet. De overtog ved samme lejlighed ejerskabet af OH i deres fælles holdingselskab Jørn Christensen og Lars Hvergel Holding ApS.

Der blev bygget meget de år, det gjorde at over de næste 5 år steg antal ansatte til over 60, og der blev løbende foretaget betydelige investeringer i bygninger og maskiner.

I 2005 blev selskabet overtaget af VKR koncernen. De nye ejere indsatte en ny bestyrelse og efter 2 år ligeledes en ny direktion.

Selskabets aktivitet blev nu ændret til at udvikle, producere og sælge dørpladekomponenter til industrielle kunder i Nordeuropa.

Store investeringer i endnu en produktionshal med robotter og andet moderne udstyr gav en øget kapacitet. Produktionen af dørplader og fyldinger skete nu i hver sin afdeling. Disse tiltag gav en højere leveringssikkerhed og kortere leveringstider, hvilket var med til at forbedre markedspositionen.

Tegning af Smedevej 17, Ikast efter tilkøb af naboejendommen.

 (Ikke målfast skitse. F. Artved, april 2020)


Der skete løbende en betydelig produktudvikling. De næste år viste man en række nyheder, som gav øget indtjening til OHs kunder i vindues- og dørindustrien.

På OHs hjemmeside OH-Industri.com vises en lang række produkter og produktdetaljer. Her et lille udsnit fra hjemmesiden:

 

På den baggrund kunne mange vindues- og dørproducenter i løbet af få år, vise et bredere sortimentet af facadedøre. I Danmark blev 9 ud af 10 pladedøre lavet på basis af sandwichkonstruktionen fra OH.
 
Organisationen voksede nu til over 70 mand.

Som noget nyt blev der ansat en salgschef. Han skulle rådgive kunderne og styrke dialogen med dem. Den nye teknik gjorde, at det blev vigtigt med en grundig rådgivning om, hvad OH nu kunne levere, så kundens eget sortiment og identitet blev styrket.

I 2016 overtog OH virksomheden Partas, der ligger i Salling. Med 34 ansatte, producerer Partas halvfabrikata til vindues og byggeindustrien. Partas og OH har helt forskellige sortimenter, så de supplerer hinanden godt.

I 2018 fusionerede O. H. Industri A/S med de to datterselskaber Partas A/S og KUHR INVEST ApS med OH som det fortsættende selskab.

I dag (maj 2020) udvikler, producerer og sælger OH isolerede dørplader og sandwich fyldninger til producenter af udvendige døre og vinduer i hele Nord- og Østeuropa. Produktionen er i høj grad automatiseret. Der er løbende investeret i nye maskiner og installeret robotter. Dette er med til at sikre en høj og ensartet kvalitet i processen.

Virksomheden fremstår som en moderne og effektiv enhed, med en stabil ledelse, velkonsolideret, god indtjening og et stabilt ejerskab i VKR-koncernen.

 

 

Bilag 1:                                     Resultat efter skat, medarbejdere og investeringer vist grafisk

 

 

Tekst ……………..………….......:       Frank Artved, april 2020

Kilder ………………….………...:       Wood Supply, 22.12.2005
                                                          Limfjordsupdate.dk 22.06.2016
                                                          Mestertidende.dk 27.06.2016
                                                          weblager.dk: Ikast Brande kommune Smedevej 17
                                                          BBR: Smedevej 17, 7430 Ikast
                                                          CVR: registreringer og årsrapporter
                                                          www.oh-industri. com

 

Retur

 

Bilag 1:

Nøgleoplysninger fra O. H. Industri A/S årsrapporter

 

                                                                                                                                                                                                              

Kilde:          CVR-registret: Årsrappporter

Bem.: 2018 og 2019: Efter fusion incl. Partas A/S.