Historien om Niels C. Christensen

Niels Christen Christensen (NC) blev født den 30. august 1914 i Skjern som søn af maskinarbejder Claus Christensen og hustru Mette Marie. De fik i alt 6 børn med Niels som den ældste, og de gav dem en stærk missionsk opvækst.

Niels blev konfirmeret i Skjern kirke i 1928 og fik siden en Præliminæreksamen. Herefter kom han i tømrerlære hos tømrer Mikael Vestergård i Skjern, hvor han blev udlært i 1935.                                                                                                                                                          

De følgende år arbejdede han om sommeren for at tjene penge til sin videreuddannelse. Om vinteren læste han på Haslev Håndværkerskole, hvor han efter 5 år bestod konstruktøreksamen i 1940.

Herefter arbejdede N.C. forskellige steder bl.a. hos arkitekt Poulsen i Herning, til han slog sig ned som selvstændig tømrer den 1. oktober 1944. Han fik værksted på Møllegade 2, Ikast, i den gamle mølles lagerbygning. Her havde han værksted frem til 1950, hvor han byggede nyt værksted på Møllegade 7, Ikast.

I 1945 blev Niels C. Christensen og sygeplejerske Anna Margrethe Olsen, ”Grethe”, fra Ringkøbing, gift i Ringkøbing Kirke. Sammen fik de 3 børn: Vibeke i 1946, Birthe i 1951 og Claus i 1955.

Næringsprotokol Herning Politikreds 8. marts 1947

I 1947 løste Niels næringsbrev som snedker og tømrermester, så nu udførte han både tømrer og snedkerarbejde.

I 1958 og i 1960 annoncerer han i Ikast Avis både med tømrer og snedkerarbejde:

   

Pladsen blev efterhånden for trang i Møllegade 7, så i 1962 erhvervede N.C. en grund mellem Eli Christensens Vej og Vestergade på 1.990 m2.

På denne grund blev der nu bygget en værkstedsbygning på 545 m2 og en privat bolig på 148 m2. Møllegade 7 blev solgt til Brugsen.

Nybyggeriet betød en stor udvidelse af værkstedskapaciteten. I 1965 tog han lågeproduktion op sideløbende med det traditionelle tømrer og snedkerarbejde, der hidtil havde været beskæftigelsen.
Det blev nu nødvendigt med yderligere ansættelser og en lang række investeringer i specialmaskiner til lågeproduktionen. I 1971 blev det traditionelle tømrer og snedkerarbejde helt droppet, og virksomheden producerede nu udelukkende låger.

Kun nogle få år efter denne beslutning kom energikrisen i 1973/74. Det var naturligvis ikke klart, hvad den ville betyde for firmaets fremtid. Der gik imidlertid kun få år, før efterspørgslen igen var steget, så det blev nødvendigt med flere ansættelser og investeringer i maskiner.
 

I 1976 blev der foretaget en tilbygning på 144 m2. Her blev der investeret i bedre forhold for den øgede
medarbejderstab, der kom et nyt lakrum mv., lagerfaciliteter og en varemodtagelses- og forsendelses – afdeling.

Lågeproduktionen var under fortsat udvikling. Man producerede standard låger i standardmål, men hovedparten af produktionen var kundespecifikke ordrer. Det betød, at man ikke kunne konkurrere på prisen, men at man leverede i den udførelse og kvalitet som kunderne ønskede, hvilket var dyrere end standardprodukterne. Ud over lågerne leverede man også det tilbehør, der naturligt fulgt f.eks. skuffeforsider, gavle, lister mv.

I 1978 havde virksomheden en omsætning på 3,5 mill. kr. og i 1983 var den steget til 5,9 mill.kr.

Virksomheden havde nu nået en størrelse, hvor Niels Christensen fandt at yderligere ekspansion var nødvendig. Han fyldte 70 år i 1984, og ønskede at trappe lidt ned. Hverken børn eller børnebørn ønskede at gå ind i virksomheden. Det var derfor nødvendigt at finde andre alternativer.

I 1970'erne og 1980’erne blev forskellige former for medarbejder medejerskab af virksomhederne (ØD) diskuteret. Det lykkedes aldrig at få et konkret forslag gennemført. Tankerne om ØD gled ud i slutningen af 1980'erne, og de er ikke siden blev genoptaget.

I lyset af disse tanker tilbød Niels Christensen at omdanne sin personligt ejede virksomhed til et aktieselskab, hvor medarbejderne kunne få 50 % medejerskab. 7 medarbejdere tog imod tilbuddet.

Den 10. oktober 1983 blev N.C. PRODUKTION, LÅGER & FINER A/S stiftet. Kapitalen var på 600.000 kr., der blev indskudt dels kontant og dels i værdier.

Niels Christensen trak sig fra den daglige drift, men blev formand for bestyrelsen, der herudover bestod af de 7 medarbejdere, der havde taget mod tilbuddet. Som direktør blev bogholder Peter Just Holm udpeget.
(Se selskabets videre historie under ”Historien om N. C. Produktion Låger og Finer A/S”, der pt. er under udarbejdelse)

Niels Christensen har, udover at have drevet sin virksomhed, også været aktiv i sit fags organisationer. Han har siddet i bestyrelsen for Ikast og Omegns Mesterforening i 25 år, heraf 11 år, fra 1963 til 1974, som formand. Han var i amtsbestyrelsen for Ringkøbing Amts Mesterforening i mange år, heraf fra 1967 til 1975 som formand. Derudover var han i 8 år både i Jydsk Afdelings og i H.O.s bestyrelse.

Ud over sit bestyrelsesarbejde har Niels også siddet i Fagkomiteen på Herning tekniske Skoler i 15 år, været mæglingsmand i ca. 20 år og været skuemester for tømrerfaget i knap 30 år.

I 1988 udtrådte N.C. af bestyrelsen i N. C. Produktion og flyttede fra privatboligen til en villa på Grønlandsgade. Her boede han med sin hustru ”Grethe” til dennes død i 2002, hvorefter han flytter i lejlighed. Her klarede han sig selv, til han i 2011, som 97 årig, kom på plejehjemmet Dybdalsparken i Engesvang.

I foråret 2014 faldt han og brækkede lårbenet. Det kom han sig ikke over, men døde i maj måned kun godt 3 måneder før han kunne være blevet 100 år.  

 

Tekst og tegninger:                     F. Artved, feb. 2022

Kilder:                                          Arkivalier online: Kirkebøger, Ikast, Skjern og Ringkøbing Sogne
                                                    Arkivalier Online: Folketælling 1916 og 1930 Enghavevej 1, Skjern
                                                    Næringsprotokol, Herning Politikreds
                                                    Weblager.dk: Ikast-Brande, Eli Christensens Vej 13 - 15
                                                    CVR: N.C. PRODUKTION, LÅGER & FINER A/S
                                                    Ikast Avis: Annoncer 24.01.1958 og 28.03.1960
                                                    Ikast Avis: Artikler 29.08.1984 og 27.05.2014
                                                    Ikast Avis: Navnestof 28.08.1989, 26.08.1994 og 21.05.2014
                                                    Danmarkshistorien.dk: Økonomisk Demokrati

 

Retur