I/S Midtjydsk Møbelfabrik v. N. P. Sørensen & Co.

Af Ester Bukhave

Niels Peter Sørensen er født 1910 i Grønbæk. Han blev gift 1932 i Christianshede Kirke med Anna Gjørret, datter af gårdejer og ejendomshandler Peder Gjørret, Bording

I 1930erne var han møbelhandler og møbelsnedker i Bording.

 

 

I november 1938 købte N. P. Sørensen Bredgade 30, Ikast af tømrermester Thomas Hesselvig og indrettede sig her med maskinsnedkeri og møbelforretning.

  

I februar 1943 solgte N.P. Sørensen ejendommen Bredgade 30 (med butik, værksted og beboelse) til malermester Oscar Nielsen, som herefter førte møbelforretningen videre.

Til gengæld solgte Oskar Nielsen sin villa, Sportsvej (nu Claudisvej) 9 til N. P. Sørensen.

Samtidigt hermed købte N. P. Sørensen en toetagers nedlagt tekstilfabrik på hjørnet af Fabriksvej (nu Odinsgade) og Grønnegade for 57.000 kr. af Jydsk Trikotagefabrik.
De 47.000 var for ejendommen og de 10.000 for løsøret, som bestod af det til ejendommen hørende inventar, 2 elektromotorer, aksler og brændsel.

Fabrikken blev ombygget til møbelfabrik og fik navnet I/S Midtjydsk Møbelfabrik ved N. P. Sørensen og Co.


De ansvarlige indehavere var ud over N. P. Sørensen selv, trikotagefabrikant Jens Lysholk og bankbestyrer Johs. Nygaard Christensen, begge Ikast, hvilket i august 1944 blev anmeldt til handelsregistret.


Fabrikkens speciale var store, rigt udskårne spisestuemøbler i egetræ. Det var dyre møbler. Et spisestuemøblement kostede 2250 kr. hos Oskar Nielsen i 1943. Det svarede ifølge Arbejdsgiverforeningens lønstatistik til ca. et halvt års løn før skat for en almindelig arbejder.

I begyndelsen af maj 1943 blev de første sæt møbler færdige fra fabrikken, og Oscar Nielsens møbelforretning indrykkede annonce i Ikast Avis.

Samtidigt skrev Silkeborg Avis 6/5 1943 om den nye fabrik:
” For en Tid siden begyndte en ny Møbelfabrik i en nu nedlagt 2-Etagers Trikotagefabrik i Ikast. Fabrikken byggedes for 14-16 Aar siden af nu afd. Fabrikant Iver Christensen, der for faa Aar siden solgte den til A/S Jydsk Trikotagefabrik.
Bygningerne købtes i Vinter af Møbelsnedker N. P. Sørensen, Ikast, der siden har været travlt optaget af at ombygge Virksomheden til en moderne Møbelfabrik, der nu er saa vidt fremme, at man i denne Uge har det første Sæt Møbler færdige fra Fabrikken. Paa nuværende Tidspunkt beskæftiges 16 - 17 Fagarbejdere, men ved fuld Produktion vil man komme op på 25 mand. Af Arbejderne er 6 gifte, og de er nu alle bosiddende i Ikast. Faget deles i øvrigt i Maskinsnedkere, Samlere og Borere. Ved fuld Produktion vil man komme op paa 2 - 3 Sæt om Ugen. Allerede nu har man 24 Sæt færdige fra Maskinerne og klar til Samling, mens andre 30 Sæt er taget i Arbejde. Den nye Fabriksvirksomhed har taget Navnet Midtjydsk Møbelfabrik.”

Måske for at skaffe bolig til de nye faglærte medarbejdere, hvoraf flere kom udenbys fra med familie, købte N. P. Sørensen i februar 1943 villaen Sportsvej 18, som han dog meget hurtigt igen solgte videre til sin svoger, Anders Gjørret.

En af de faglærte medarbejdere, som flyttede til Ikast for at arbejde på Midtjydsk Møbelfabrik, var møbelsnedker Svend Erik Petersen fra Åbyhøj.
S. E. Petersen boede til leje i villaen Sportsvej 18 indtil ca. 1950, hvor han opførte en villa ved siden af sin fabrik på Skolegade 45.

Det Kgl. Bibliotek. Luftfoto ca. 1939. Aero Ekspress
Den store toetagers bygning midt i billedet er Midtjydsk Møbelfabrik, medens den stadig var tekstilfabrik.

Fabrikkens levetid blev kort.
D. 24. februar 1945 nedbrændte Midtjydsk Møbelfabrik til grunden.

Branden opstod i lakafdelingen i forbindelse med svejsning ved installering af varmeanlæg.
Skaden beløb sig til ca. 300.000 kr. Det eneste, som ikke blev ødelagt ved branden, var et stokerfyr og nogle lagerskure.
De ca. 25 – 30 medarbejdere, hvoraf mange var flyttet til byen ved fabrikkens start et par år før, mistede deres arbejde.
Fabrikken blev ikke genopført.

I 1950 solgte N. P. Sørensen grunden med brandtomten til Johs. Nygaard Christensen for 63.544 kr.
I handlen var indbefattet brandskadeserstatningen på kr. 51.544 fra Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger.

Kort efter branden solgte N. P. Sørensen også sit hus på Sportsvej 9 og flyttede til Silkeborg, hvor han i en del år drev møbelforretningen Silkeborg Bolig Montering i Søndergade.

Malermester Oskar Nielsen solgte 1946 møbelforretningen på Bredgade 30 til Møbelpolstrer Hilmer Olesen.

Møbelsnedker Svend Erik Petersen startede i oktober 1945 sin egen Midtjydsk Møbelfabrik på Skolegade 45 i Ikast.


Det kgl. Bibliotek. Luftfoto. Sylvest Jensen 1947.
Brandtomten på hjørnet af Fabriksvej (Odinsgade) og Grønnegade.

 

Brandtomten stod ubebygget i en del år og var en yndet legeplads for områdets børn.

Først i 1970 ophævedes firmaet Midtjydsk Møbelfabrik ved N. P. Sørensen & Co. officielt, hvorefter Svend Erik Petersen overtog firmanavnet - som han i øvrigt allerede i mange år forinden delvist havde anvendt.

Anmeldelse til Handelsregistret 1970:
Firmaet Midtjydsk Møbelfabrik v/ N. P. Sørensen & Co. af Ikast kommune er hævet.
Svend Erik Petersen af Ikast kommune udøver industridrift i Ikast kommune som eneste ansvarlige indehaver af firmaet Midtjydsk Møbelfabrik v/ Svend Erik Petersen.

Politimesteren i Herning, den 16. oktober 1970.

 

Ester Bukhave
April 2018

 

Retur

                                                                                                           
Kilder:

Retten i Herning, Tinglysningen: Skøde- og servitutgenparter I (1927-1973) SG-109 og SG-113:
Skøde 14/11, tinglyst 17/11 1938 fra tømrermester Thomas Hesselvig til snedkermester N. P. Sørensen på matr.nr. 6 ak og 1 bz af Suderbæk , Bredgade 30, Ikast.
Skøde 20/2, tinglyst 1/4 1943 fra møbelfabrikant N. P. Sørensen til malermester Oscar Nielsen på matr.nr. 6ak af Suderbæk, Bredgade 30, Ikast.
Skøde 20/2, tinglyst 17/11 1943 fra malermester Oskar Nielsen til møbelfabrikant N. P. Sørensen på matr.nr. 1ks af Suderbæk, Sportsvej 9, Ikast.
Skøde, tinglyst 1/12 1943 fra Jydsk Trikotagefabrik A/S, Silkeborg v. L. Chr. Rasmussen og Jens Lysholk på matr.nr. 6di af Suderbæk.
Skøde 20/2 1943, tinglyst 20/9 1943 fra murer Henry Henriksen til møbelfabrikant Niels P. Sørensen på matr.nr. 1is af Suderbæk, Sportsvej 18, Ikast.
Skøde 27/5 1943, tinglyst 20/9 1943 fra møbelhandler N. P. Sørensen til fabriksarbejder Anders Gjørret på matr.nr. 1is af Suderbæk, Sportsvej 18, Ikast.
Skøde 23/2 1950, tinglyst ¾ 1950 fra møbelfabrikant Niels P. Sørensen, Silkeborg til fabrikant Johs. Nygaard Christensen, Ikast på matr.nr. 6di af Suderbæk.
Bording Kirkebog 1932
Skattebøger for Ikast Kommune 1940-1945
Ikast Avis. Div. annoncer.
Herning Folkeblad: 6/5 1943, 24/2 1945, 26/2 1945.
Silkeborg Avis: 6/5 1943
Anmeldelser til Handelsregistret august 1944 og oktober 1970.
Det Kgl. Bibliotek. Luftfoto. Aero Ekspress. AE_02494.tif
Det Kgl. Bibliotek. Luftfoto. Sylvest Jensen 1947. L01832-30.tif
Oplysninger fra Jørn Petersen (Søn af S.E. Petersen)