Midtjydsk Møbelfabrik 1945-2008

Skolegade 45, Eli Christensens Vej 84
Del 1

Fabrikken er stiftet 10/10 1945 af møbelsnedker Svend Erik Petersen

Svend Erik Petersen (S. E.) er født 1/6 1916 i Aarhus. Han døde 26/9 1989.

Han var udlært møbelsnedker hos Chr. Withen, Mindegade i Aarhus med svendebrev af 30/4 1935. I 1943 flyttede han til Ikast fra Åbyhøj for at arbejde på N. P. Sørensens dengang nystartede Midtjydsk Møbelfabrik på Fabriksvej (nu Odinsgade). Fabrikken nedbrændte i februar 1945.

Skolegade 45

I oktober 1945 begyndte S.E. for sig selv i Skolegade 45 i en gammel, gul barak, som tyskerne bl.a. havde brugt i forbindelse med, at de afholdt skydeøvelser på arealet, hvor nu Stadion ligger. Bygningen var vist oprindeligt en gammel hestestald. Skødet på matrikel nr. 1g, Stensbjerg (Skolegade 45) blev tinglyst 11/2 1946.

S.E. fik næringsbrev som snedkermester 21/11 1945.

Der var kun ganske få ansatte de første år: S.E. selv, som lakerede, Peter Westergaard (senere P. Westergaards Møbelfabrik i Silkeborg) i maskinværkstedet og fra 1948 Leif Petersen som samler.

S.E.’s svigerfar, som boede på Oehlenschlægervej 26 i Åbyhøj, var snedker og hjalp til med at samle.  Møblerne blev fragtet til Åbyhøj fra Ikast og tilbage igen.

S.E.’s bror, Ludvig, kom ofte og gav en hånd med. Han boede i Århus og kunne køre gratis med toget, da han var ansat hos Statsbanerne.

I 1950 købte S.E. nabogrunden Stensbjerg Alle 56 og byggede villa her. Indtil da havde familien boet til leje på Sportsvej 18 hos N. P. Sørensen, senere dennes svoger Anders Gjørret.

Der var store problemer med brande på fabrikken i Skolegade. Den 3/5 1952 nedbrændte de gamle fabriksbygninger i Skolegade 45. Herefter blev der bygget nyt værksted. De følgende år var der ildebrand ca. 14 gange på fabrikken. Hver gang brandvæsnet rykkede ud, sagde folk i Ikast, nu brænder det igen hos snedker Petersen.

I begyndelsen bestod produktionen hovedsagelig af spisestuemøbler (borde, stole og dækketøjsskabe).

Se hele kataloget fra slutningen af 1940érne i bilag 1.


Svend Erik Petersen. Privatfoto.

Forsiden af kataloget fra slutningen
af 1940érne.

Fra o. 1950 begyndte man også at producere skriveborde, sofaborde, chatoller, skænke, kommoder/chiffonierer og hjørneskabe.
Især hjørneskabene var Midtjydsk Møbelfabrik meget kendt for, og man producerede disse til langt op i 1970erne.

Træsorterne var palisander, teak, eg, nød og mahogni og senere også palisander og teak. Fabrikkens speciale var finerede, buede fronter.

Fra slutningen af 1950erne begyndte Midtjydsk Møbelfabriks produktion gradvist at ændre sig fra de håndværksmæssigt meget fine, polerede finermøbler til industriproduktion af finerede reoler og skriveborde til det amerikanske militær i Sydtyskland – mest i teaktræ, men ofte også i palisander til officererne.

Mange af de amerikanske soldater havde deres familie med i Tyskland. De købte ofte Midtjydsk’s møbler.
Når pakkerne blev afsendt fra Ikast, blev soldaternes navn og nummer skrevet på pakkerne.

Ved hjemsendelse eller ved udstationering til andre steder, betalte den amerikanske stat for forsendelsen af soldaternes møbler til USA. Mange ordrer blev fremskyndet, når soldaterne fra Tyskland blev sendt til Vietnam.
Som noget meget specielt – og kun til USA – produceredes geværskabe. Det var glasvitrineskabe med plads og ophæng til 3-4-12 geværer, som så kunne ”præsentere” sig.

Pakkerne blev sendt med jernbane fra Ikast. Transporten ned til stationen fra Skolegade skete de første år pr. trækvogn.

Midtjydsk var ikke bare en fremstillingsvirksomhed. Den tog også reparationsopgaver ind, såsom at  lime stole sammen for Hotel Ikast, når det var gået lidt spændende for sig dernede.

Eli Christensens Vej 84

Trods tilbygninger ad flere omgange, var det efterhånden meget småt med plads på Skolegade 45.

1965 købte S. E. Petersen grunden Eli Christensens Vej 84 i Ikast. I 1965 byggedes en samlehal og i 1969 et maskinværksted her. Atter grundkøb og udvidelse 1984.

Finerafdelingen forblev nogle år endnu i Skolegade 45.

I 1970 fejrede Midtjydsk Møbelfabrik 25 års jubilæum.
Ifølge Ikast Avis d. 5/10 1970 var der da beskæftiget 25 mand på fabrikken. Ca. halvdelen af produktionen var til eksport. Skænke, skabe o. lign. til USA, England og Frankrig, resten til hjemmemarkedet.

 

1971 blev den omdannet til aktieselskabet Midtjysk Møbelfabrik A/S

Bilag 1         Katalog fra slutningen af 1940érne. Klik her

 

Retur

 

Del 2:             Perioden fra 1971 til 2008 er under udarbejdelse

Kilder:            Jørn Petersen (S. E. Petersens søn)

                      Tidligere medarbejdere:
                      Leif Petersen, Benny Søndergaard, Arne Kristensen, Hans Chr. Jeppesen og Leif Bønding.

                      Næringsprotokol 1945.

                      Samling af anmeldelser til Handelsregistrene. 1970

                      Digitaliserede Tingbøger. Midtjylland. Herning 57. Stensbjerg, Ikast. 137. Opslag 398ff

                      Ikast Avis

                      Det Kongelige Bibliotek. Danmark set fra luften før Google.

Tekst:            Ester Bukhave, marts 2020.