Midtjydsk Møbelfabrik A/S

Efter over 25 års personligt ejerskab af virksomheden besluttede S. E. Petersen i 1971 at omdanne den til et aktieselskab med navnet Midtjydsk Møbelfabrik A/S. Aktiekapitalen blev på 900.000 kr. og bestyrelsen kom til at bestå af S.E., hans hustru Ida Schack Petersen og sønnen Gert Henning Petersen.

Det var en virksomhed med ca. 25 mand ansat, hvor 50% af produktionen blev solgt til det danske marked, og 50% blev solgt til eksport. USA var det største eksportmarked, men der blev også solgt til England, Tyskland og Frankrig.

Udflytningen fra Skolegade 45 til Eli Christensens Vej 84 var i gang. Kontor og finerafdelingen var endnu ikke flyttet. De ledige lokaler på Skolegade blev udlejet til Ikast Trædrejeri, der også blev leverandør til selskabet.

Byggeriet på Eli Christens Vej strakte sig over mange år:

Udbygning på Eli Christensens Vej 84, Ikast (Ikke målfast skitse. F. Artved mar. 2021)


I 1965 var der bygget lager og lakafdeling på 386 m2, og i 1969 var maskinafdelingen flyttet ind i en 660 m2 ny hal. Udbygningen fortsatte, så man i 1972 fik bygget 615 m2 til samle- og pakkeafdeling, færdigvarelager og forsendelse samt kontorer.

Da Midtjydsk fik flere og større ordrer, blev det nødvendigt at udvide maskinparken.

Der blev investeret i 2 dobbelttappere og vendeborde samt en gennemløbsboremaskine, så emnerne kørte automatisk ind i den og blev boret. En kombineret gennemløbsboremaskine med dyvelisætter og en stor stablemaskine var den næste investering. Senere blev der investeret i 2 ilæggere, 1 til maskingadens skæreborde og en til kantlimer gaden. Der blev også investeret i rullebaner. De blev placeret på de åbne områder, og hvor der var plads foran maskinerne.

I 1983 blev der bygget 149 m2 mellemvarelager, så maskinafdelingen var bygget sammen med de øvrige afdelinger. I 1984 blev finerafdelingen flyttet fra Skolegade til 950 m2 nye lokaler, der også husede spånpladelageret og småmaskiner. Fineranlægget bestod af en limpåsmører, en gennemløbsfinerpresser og en stablemaskine. Der var 2 mand til betjening af anlægget: 1 ved limpåsmører og 1 ved presserens indføring.


Midtjydsk Møbelfabrik A/S 1989. (KB: Danmark set fra luften)

På luftfotoet ses fabrikken fuldt udbygget i 1989.

Tegningen viser indretningen på Eli Christensens Vej 84 mod slutningen i 2008:

 

Beliggenheden på Eli Christensens Vej kunne ikke undgå at skabe problemer, da naboområdet blev udlagt til parcelhusområde. I årene 1972 til 1975 blev grundene på Lupintoften 10 – 20 udstykket og bebygget med parcelhuse. Miljøbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1974, så der kom snart klager over gener fra afbrænding af affald og efter opstillingen af en spånsilo støv- og støjgener. Virksomheden blev nægtet tilladelse til afbrænding af affald, og den blev pålagt at følge miljøstyrelsens nye anvisninger til virksomheder i et erhvervsområde om støjniveauet i nærliggende områder med åben, lav boligbebyggelse.

Der blev påbegyndt en udflytning af virksomheden til et industriområde nær motorvejen på Niels Bohrs Vej, hvor der omkring år 2000 blev bygget en lagerhal på 2.200 m2.

Ved selskabets etablering i 1971 blev der i Danmark stadig solgt en del produkter med en mere håndværksmæssig udførelse. Hjørneskabet med buet front, der havde været fremstillet i en længere årrække, var stadig et stort produkt. Hjørneskabene blev fremstillet både i teak, eg, palisander, nød og mahogni. Der var 9 forskellige modeller med i alt 24 variationer. Herudover var skriveborde også et stort produkt. (Se bilag 1)



Til USA var produktionen i det væsentligste maskinelt producerede plademøbler i teak. DECO 25 reolvæggen blev et stort produkt. Det blev designet i begyndelsen af 1970érne som en løsning, hvor hylder, træ- eller glasdøre, skuffer, bordplader mv. fleksibelt kunne placeres i en enkelt eller dobbelt basissektion efter individuelle behov. Udover teak kunne den også leveres i palisander og valnød. (Se bilag 2). Den blev fra starten i mange år frem solgt gennem den amerikanske agent Ed Johnssons DECO INC., San Diego, California, USA.

En anden agent var MidtFurn, 45 Bennet Street, Atlanta, Georgia, USA:


Her var det primært reolsystemer/audio-video enheder og soveværelsesmiljøer i teak eller eg. (Prisliste  se bilag 3)

På de amerikanske baser i Tyskland var det selskabet Guild Hall der i 1970érne solgte for Midtjydsk Møbelfabrik.

Salget til USA blev herudover varetaget af Gert Petersen til de store kæder Storehouse og Interline og fra 1991 Michael Petersen til de øvrige kunder gennem salgsselskabet M-Furn.

M Furn serierne bestod af skriveborde, reoler, skabe m.m. og de blev leveret i både teak, palisander, kirsebær samt sort- eller hvidlakeret. (Se bilag 4)

I 1989 dør S. E. Petersen 73 år gammel. Sønnen Gert Petersen, 47 år, bliver direktør. Han havde hidtil været prokurist og var eksponent for den positive udvikling af virksomheden. Han varetog både produktudvikling og salg, hvor han stod for gennembruddet på det amerikanske marked på såvel øst- som vestkysten. Der var tale om langvarige kunderelationer.

Ved firmaets 50 års jubilæum i 1995 var der 30 mand ansat. USA var blevet, det alt dominerende marked, der aftog 80 % af produktionen.

Den store afsætning til USA betød, at udviklingen i kursen på den amerikanske dollar fik stor betydning for selskabets økonomi. Kursen svingede i perioden fra primo 1970érne til efter årtusindeskiftet op og ned nogle gange fra et niveau under kr. 600 til over kr. 1.000 for 100 USD. (Se bilag 5).

Omkring årtusindeskifter topper kursen endnu en gang. Da det efterfølgende kursfald falder sammen med en faldende efterspørgsel i USA, bliver det vanskeligt at opretholde omsætning og indtjening.

Da selskabets største kunde går konkurs i 2005/06, er en hensættelse til imødegåelse af tab og nedskrivning varelager på i alt 1,9 mio. kr. nødvendig.

Selskabets situation er nu så vanskelig, at man må træffe en beslutning om afvikling af produktions-aktiviteten. Ejendommen på Eli Christensens Vej samt maskiner og varelager blev solgt med en gevinst på 3,9 mio. kr. Afviklingen betød, at de ca. 20 ansatte mistede deres job, men de havde alle fået nyt arbejde i løbet af få uger. Afviklingen betød ikke tab for firmaets øvrige samarbejdspartnere.

Selskabet blev omdannet til et ApS, formålet blev ændret til handel og investering, og navnet blev ændret til M-Furn ApS. I 2011 ophørte selskabet endeligt.

 

Bilag:                                  1: Prisliste 1969 med fotos.
                                           2: Fotos DECO 25 systemet
                                           3: Fotos Midtfurn Collection
                                           4: Fotos M-Furn
                                           5: USD kursudvikling 1970 til 2008
Alle bilag: Klik her

NB: På www.ikasthistorie.dk Træindustrien er de første år af Midtjydsk Møbelfabriks historie fortalt, ligesom både Benny Søndergård, Hans Chr. Jeppesen og Leif Petersen har fortalt deres historier om arbejdet på Midtjydsk Møbelfabrik.

Retur

 

Tekst:                                          F. Artved, 28. mar. 2021

Foto:                                            Ole Misfeldt (Midtjydsk Møbelfabrik A/S M-Furn)
                                                    Hammerschmidt Foto, CCO-licens
                                                   

Kilder:                                          CVR: Selskabsregistreringer og årsrapporter
                                                    Weblager: E. Christensens Vej 84 og Niels Bohrs Vej 2, Ikast
                                                    Hans Chr. Jeppesen: Notat og tegning offentliggjort på www.ikasthistorie træindustrien.
                                                    Artikler i Ikast Avis den 9.10.1970, 30.06.1989, 27.09.1995, 13.01.2013.
                                                    Michael Petersen: Notat om salgskanaler mv. i USA
                                                    https://fx.sauder.ubc.ca/etc/USDpages.pdf