Historien om Laurids Pedersen, Ikast A/S 

af Frank Artved


Laurids Bak Pedersen er opvokset i Skygge, Engesvang. Han blev uddannet indenfor snedkerfaget og fik som 29 årig næringsbrev indenfor handel, håndværk og industri i 1974.

Hvor han er uddannet, har arbejdet og hvad han lavet efter han fik næringsbrev er ikke afklaret.
Han overtager muligvis produktionen efter Kristian Skjærbæk, da denne blev blind og måtte opgive sin virksomhed i 1976(?).

Han får værksted i lejede lokaler hos Zülau på Grøddevej 25E, her bor han i nogle år, inden han i 1987 flytter til større lokaler på Højris Alle.

 

 

 

I 1987 stifter han også Laurids Pedersen, Ikast A/S og lejer sig ind på Højris Alle 89, i hallen bagerst th. på 1.895 m2. Her HAMO netop er flyttet ud. Produktionen består af reoler i fyrretræ, og andre hermed beslægtede produkter.

Laurids Pedersen, Ikast A/S får ret hurtigt fat på markedet, så aktiviteterne udvikler sig positivt. I løbet af få år får selskabet behov for mere plads. I 1992 bliver der derfor bygget en helt ny fabrik på Smedevej 14, Ikast. Her bygges produktionshal, lager, personalerum og administration i alt næsten 4.700 m2.

I 1993 etableres et nyt selskab ”Handelsselskabet af 1/9 1993 ApS”, hvis aktivitet er engroshandel med træ, trælast og byggematerialer.

Produktionen består stadig af reoler i fyrretræ, og andre hermed beslægtede produkter. Der er to meget betydningsfulde kunder Åge Schultz i Silkeborg og virksomheder i Tvilum-Scanbirk koncernen. Den positive udvikling fortsætter. Der er pæne resultater (se bilag 1) og medarbejderstaben kommer op på 20 mand. Der bygges løbende yderligere produktionhaller og lager til, så der i 2001 er over 7.200 m2 bebygget

KB Danmark set fra luften. Højris Alle 89, 1978I årene omkring årtusindeskiftet er fyrretræsbranchen inde i en krise. Det betyder at Laurids Pedersen, Ikast A/S medarbejderstab og resultater falder. Selskabet har to år med underskud. Situationen retter sig, så der kommer et par år med lidt bedre resultater.

I 2006 er det galt igen. På grund af markant stigende priser på træ, som det først forskudt var muligt at overvælte på salgspriserne, kommer selskabet ud af året med underskud.

I begyndelsen af 2007 så det igen bedre ud for firmaet, omsætning og salgspriser udviklede sig positivt. Markedet udviklede sig imidlertid stærkt negativt, og firmaet mistede de to mest betydningsfulde kunder i løbet af året. Det betød at produktion og omsætning forsvandt, og at varelagrene ikke længere havde den samme værdi, så man måtte nedskrive dem med betydelige beløb. Man kom derfor ud af året med et stort negativt resultat, og egenkapitalen var næsten helt væk.

Et forsøg på at rette situationen op med tilgang af nye kunder lykkedes ikke og aktivitetsniveauet og resultaterne i 2008 var ikke tilfredsstillende. Der blev derfor afsagt et konkursdekret i 2009 og selskabet blev endeligt opløst i 2010.

Selskabets ejendom på Smedevej 14, Ikast, blev i 2010 overtaget af et finansieringsselskab, der udlejer ejendommen til erhverv.

 

Bilag 1 viser årets resultat og antal ansatte grafisk 1992/94 - 2007.

 

Tekst:                Frank Artved, april 2020
Fotos:               KB Danmark set fra luften

Kilder:               CVR registreringer og regnskaber
                         Byggesager i weblager.dk
                         tinglysning.dk
                         Arkivalier online: Kirkebøger
                         Telefonbøger fra perioden
                         Herning Politikreds: Næringsprotokol B409
                         Ikke offentliggjort notat fra Erik Larsen, Ikast

Retur

Bilag 1: