Koppeattest – datidens coronapas.


I 1810 blev der indført vaccination mod kopper i Danmark.

Det var i princippet frivilligt, om man ville lade sig vaccinere. Men hvis man ikke var det, kunne man f.eks. ikke blive konfirmeret,
gift, komme i lære og fra 1831 heller ikke komme i skole.
Efter vaccinationen fik man en koppeattest som bevis for, at man var vaccineret.
Hvis man bevisligt havde haft kopper, var man immun og skulle ikke vaccineres.

Det sidste koppeudbrud i Danmark var i 1970. Det var en norsk student, som havde været i Afganistan.
I 1976 udgik koppevaccination af det almindelige vaccinationsprogram i Danmark.

Ikast lokalhistorisk Arkiv har en del gamle koppeattester, som der her vises et udvalg af.

Ester Bukhave
August 2021

 

Retur