Jørgen Rasmussen

Mit liv i træindustrien
Af Jørgen Rasmussen

Jeg er født 20. november 1954 i Sevel Skovby ved Ryde, hvor mine forældre havde et lille landbrug med fire køer.
Jeg var den sjette i søskendeflokken. Senere kom der tre mere til.

I 1959 flyttede vi til Feldborg til et større landbrug på 64 hektar med 23 køer. Her voksede jeg op og gik i Feldborg Skole i 7 år.

Arbejdsmæssigt var det en hård barndom. Vi brugte stadigt heste i 1959, jorden var mager, og vi avlede kartofler. Der var få penge, men vi havde det godt.

Jeg skulle hjælpe til på gården når jeg ikke var i skole, og efter konfirmationen blev jeg karl på gården. Jeg skulle være landmand.


Jørgen Rasmussen, 2019
(Foto. F. Artved)

Som 18årig kom jeg 3 måneder på Lægaard Landbrugsskole v. Holstebro. Herefter tjente jeg det næste år på en gård i Nørre Felding
med lerjord og god avl.

Jeg begyndte dog at tvivle på, om jeg nu også skulle være landmand og søgte så ind på fabrik som arbejdsmand.

Jeg kom til Aulum Maskinsnedkeri hos Kristian Armose. Her fremstillede man skrå køkkenoverskabe med skydelåger – ”tallerkenskabe”. 
Her blev jeg et par år.

I begyndelsen af 1976 lærte jeg en pige fra Bording at kende, og jeg flyttede derfor hertil. Jeg fik arbejde hos hendes far, som var murermester.
Vi boede i hendes forældres kælder i Borgergade. Da vi efter kort tid ventede tvillinger, mente hendes mor, at vi ikke kunne bo i kælderen.
Vi købte en byggegrund på Platanvej i Bording,og jeg begyndte at bygge i fritiden og i sommerferien med hjælp fra min svigerfar og svoger.
I april 1977 fik vi tvillinger,
og i efteråret 1977 flyttede vi ind i huset på Platanvej.

I 1976 kom jeg i arbejde ved Kildsgaard i Bording, som producerede fronter til køkkenfirmaer, f.eks. Invita, HTH m.fl. både i Danmark og i
udlandet. Efter kort tid fik jeg at 
vide, at det var en god ide at sige op, da jeg altid på grund af mit byggeri var meget træt på arbejde og ofte
sov over.

Jeg skiftede herefter job til Komfort i Bording, hvor vi producerede teaktræsmøbler til eksport til USA.

Omkring årsskiftet 1977/1978 flyttede jeg arbejdsplads til Kirsten Pedersen i Bording Kirkeby, hvor jeg fik arbejde i maskinafdelingen.
Der blev produceret vinduer og
døre, lofter og gulve til byggeri. Kirsten lukkede forretningen i 1979.

Jeg tog herefter på grundkurser til maskinsnedkeruddannelsen med henblik på at komme i lære. Den 2. april 1979 fik jeg job hos
Ove Hvergel på Industrivej i Ikast,
men i lære kom jeg aldrig. Det blev hele tiden udskudt pga. travlhed.

Ove Hvergel var flyttet til Ikast i 1972, hvor han startede et enkeltmandsfirma på Industrivej. Firmaet voksede og i 1977 havde han flere
tømrersvende ansat. 
Virksomheden blev udvidet med en maskinpark til snedkeriværksted, og her ansatte han flere medarbejdere bl.a. mig.

En af de første opgaver, jeg fik, var at konstruere et værktøj til kehlermaskinen, som skulle bruges til sløjfer til paneler. Jeg kendte maskinen
godt, da Ove Hvergel
havde købt Kirstens gamle maskiner fra Bording Kirkeby.

Ove Hvergels produktion omkring 1980 var ”alt i træ” til bygninger: Fodlister, skyggelister, bordplader, dørkarme, gulvbrædder, branddøre
osv. samt skydelåger
til Tage Mortensen.

Især efter at produktionen var flyttet til Grøddevej, gik produktionen mere og mere over til fronter (låger)til det engelske og norske marked
samt til Invita i Bording –
i skarp konkurrence med Bent Kildsgaard.

Herudover lavede vi bl.a. også væghængte pusleborde, som kunne sænkes ned over et badekar. 
I 1983 udvidedes på Grøddevej. Produktion af yderdøre/branddøre adskiltes fra produktion af fronter.

Jeg fik et lille hold på ca. 10 mand på aftenhold. I 1986 tog jeg VT 18 i Aarhus (Værkføreruddannelsen). Altså et par år med arbejde om
aftenen og en uge med skole
om dagen ca. hver tredje uge.

I 1988 flyttedes produktionen af døre til Smedevej (O.H.Industri) sammen med ca. 10 mand, der udelukkende arbejdede med dørproduktion.
Vi andre fortsatte
lågeproduktionen på Grøddevej.

Jeg blev værkfører for maskin- og samleafdelingen, Jens Jørgen Johansen for råtræsafdelingen og Ole Kongsted for eftergåning og forsendelse.

I 1989 solgte Ove Hvergel lågefabrikken på Grøddevej til Junkers Industrier og den blev herefter fusioneret med deres datterselskab Skouhus og Junge.

I 2005 flyttede fabrikken efter en temmelig turbulent periode med flere fusioner, hyppige skift i ledelsen og en konkurs til Thrigesvej. Jeg var værkfører her indtil 2007.

Herefter var jeg medarbejdende værkfører hos Dema Møbler i Herning, indtil de gik konkurs i 2010. De næste 4 år var jeg værkfører hos Tvilum i Hauge.

I 2015 stoppede jeg på arbejdsmarkedet efter at have arbejdet en kort periode hos Bording Fronts.

 

Jørgen Rasmussen
November 2019

Retur

 

Ikast Avis 29/4 1992