Ikast Golfklub - før det blev golfklub

Af Frank Artved

 

Landskabet

Mange, der kommer til Ikast Golf Klub første gang, bliver forundret over det smukke, kuperede landskab.                                                            

Forklaringen er, at golfbanen ligger på randen af Skovbjerg Bakkeø, der strækker sig fra Vesterhavet og helt ind til Ikast. Bakkeøen er dannet for over 130.000 år siden under næstsidste istid. Under sidste istid dækkede isen ikke Vestjylland, men nåede kun ind til Silkeborgegnen.  

Bakkeøen hæver sig over hedesletten og Storådalen, der ligger mod øst. De højeste punkter i området er Holtbanke på 98m. og St.Brokkensbjerg på 96 m. over havet.        

                                                                                                                                                                                                       

Overhold

Den tidligere gård Overhold er i dag klubhus, og på dens jord ligger en stor del af 18-huls banen.

Et gammelt sagn fortæller om kæmpen ”Givmand” fra Skanderborg. Han levede på den tid, hvor endnu bjergfolk og nisser spillede en rolle. Givmanden flygtede, efter kamp med en drage, med kone og børn. Hvis de nåede gennem 7 sogne, var de frelste. Givkonen og børnene klarede det ikke. Men Givmanden nåede Holdbanke. Udmattet og såret segnede og døde han her, hvor han også skal ligge begravet, og det er spået:

”En ulykke vil ramme hver den, som beskadiger nogen af disse gravhøje”.

Af en præsteindberetning til Ole Worm fra 1638 fremgår:  

”Noch østen for denne gård (Bem: Remme) ligger en anden gaard paa en stor berg, kallis Hold”.

I 1917 køber Peder Olsen gården. Han og konen Marie kommer fra Gjellerup, hvor de to første børn Hilda og Jørgen er født, medens de to sidste Erik og Harro er født i Ikast.

 

   

 Overhold ca. 1923.                                                                                       "Helligkilden" 2015                                            

 

K. Understrup skriver i 1934, at Peder Olsen fortalte, at der et stykke syd for gården i Skelhøj Plantage skulle være en hellig kilde (Bem: Neden for hul 9). Han havde hørt: ”at når folk vaskede sig i vandet, blev de helbredt for forskellige sygdomme”. Peder Olsen kunne hurtigt grave kilden fri. Kilden var godt en alen dyb og sat i en lille runddel med kampesten. I H.P. Hansens bog ”De gamle fortalte” fortæller Niels Løve: ”Hjemme på deres mark var der et sted, man kaldte ”huela’st”, hvori der var en vild (Bem: et væld, en kilde), og der skulle drengen hente vand til bedstemoderens dårlige øjne.

Det var formodentligt ikke nogen hellig kilde, men bedstemoderen anså vandet fra dette væld for lægsomt”.

På gamle kort ses, at der i 1800-tallet var 3 mindre ejendomme i området, så mon ikke kilden blot har givet godt og rent vand til et eller flere af disse småhuse?

Sønnen Jørgen Olsen overtager gården i 1960, og driver den, til den overtages af Ikast Golfklub.

I foråret 1990 fortalte Jørgen Olsen til Søren Møller(SM), Ikast Lokalhistorisk Arkiv, at han havde planer om at sælge gården. SM foreslog, at Olsen skulle sælge til Ikast Kommune til at udvide den meget besøgte Skelhøje Plantage. Nogle dage senere foreslog SM byrådsmedlem P-E. Uldum, at byrådet skulle kontakte Olsen om et muligt salg. Uldum kontaktede borgmester Broberg Lind, der ringede til SM og fortalte, at han netop hjalp en golfklub med at finde et egnet areal. Han bad SM forelægge det for Olsen, og sige, at han skulle kontakte kommunen. Det var Olsen ikke meget for. Han havde drevet landbrug på arealet alle sine dage, og golf var noget pjat. Og kommunen ville han slet ikke tale med. SM gik flere gange som diplomat til Olsen. Sagde blandt andet, at selv om man ikke selv spiller golf, eller forstår det, så ville en golfbane på hans arealer blive et plus for byen. Der ville blive en sti over arealet, som alle borgere kunne bruge. Der måtte flere besøg til. En gang hos søsteren i Møllegade, hvor Olsen gik og fejede fortovet. SM prøvede igen med alle argumenter og sagde fra Broberg Lind, at Olsen skulle besøge ham på rådhuset og få en kop kaffe og en snak. – Olsen svarede:

”Jeg er ved at feje, og jeg kan kun tænke på én ting af gangen! ”

Til sidst gav han sig og besøgte Broberg Lind, som formidlede kontakten og salget til golfklubben.

Østergård (Iversens gård)

Østergård i Grødde blev i 1895 solgt til naboen på Skovdalgård til nedrivning, men allerede 1906 opførte den nye ejer en ny Østergård ude på marken til sin søn. Sønnen sælger i 1913 gården til Marius Iversen.

Gården består på det tidspunkt af stuehuset og en stald. I 1914 bygger han en aftægtsbolig til sine forældre. Siden har han bygget en kombineret stald og lade, ”så det blev en rigtig firlænget gård”, og senere igen svinesti og maskinhus.

Marius og hustruen Marie - der er søster til Peder Olsen på Overhold -  får i alt 12 børn, hvoraf Johannes, født 1927, er den yngste. Børnene fik en god og kærlig opdragelse, klø var ikke noget, der blev brugt, de manglede aldrig noget - ”man stillede jo heller ikke så store krav dengang” - og ingen af børnene kom ud at tjene, før de var konfirmeret.

Gården blev drevet som et traditionelt landbrug med korn og roer. I engen havde de 14 tønder land med græsning. Der var 12-14 køer, 4-6 søer, så de kunne levere ca. 100 slagtesvin om året, og 2-3 heste frem til 1954, hvor de fik ”den lille grå Ferguson”.

Johannes overtager gården i 1957, og driver den i 33 år, til han sælger til Ikast Golfklub.

Borgmester Broberg Lind kom på besøg en dag i foråret 1990, han var ved at hjælpe en golfklub med at finde jord. De bliver hurtigt enige om, at Johannes skal sælge gården. Han bliver ansat som medhjælper i golfklubben og bliver herefter boende i stuehuset i 10 år.

Gården er nedrevet i 2014, en del af jorden er frasolgt, og på resten og et tilstødende areal ligger 9 huls banen.

 

Tilbage til oversigt