Vinduesfabrikken Hamo
af Frank Artved

                                              

Vinduesfabrikken Hamo blev grundlagt af Kristian Hansen og Hardy Mogensen, efter at Kristian Hansen som tømrermester i en periode i midten af 1960érnes byggeboom havde oplevet alt for lange leveringstider på vinduer og døre. De stiftede sammen Vinduesfabrikken HAMO I/S, hvor de hver især indskød 25.000 kr.                                                                            

Fabrikken blev etableret på Højris Alle 89, hvor de opførte en produktionshal på 260 m2 med tilhørende maskiner, og Hardy Mogensen fik privat bopæl.

Hardy Mogensen 1988

 

Produktionen startede den 1. maj 1965 med 4 mand. Hardy Mogensen varetog den daglige ledelse, men deltog også i den løbende produktion. Kristian Hansen var alene passiv investor.

Produkterne, der blev tilbudt, var udover vinduer og udvendige døre også facadeelementer og almindeligt udvendigt snedkerarbejde. Man fik hurtigt fat i markedet. Til typehusfirmaet Conta i Farum leverede man 175 vinduer og 125 elementer om ugen. Herudover var de store kunder tømrere, bygmestre samt andre typehusfirmaer mv.

Der var en stor efterspørgsel, så hallen blev udvidet 2 gange op til 345 m2, inden der i 1968 blev bygget endnu en hal på 576 m2, til udvidelse af produktionen.

Der blev nu produceret 90 vinduer om dagen og beskæftigelsen var oppe på 9 mand.

I 1970 blev firmaet omdannet til et A/S med Hardy Mogensen og Kristian Hansen som ejere. De var ejere frem til 1973, hvor Hardy Mogensen overtog hele aktiekapitalen. Kristian Hansen afviklede sin tømrerforretning og koncentrerede sig fremover udelukkende om dørproduktion i Ikast Dørfabrik/IDÉ Døren.

1960érnes højkonjunkturer sluttede imidlertid efter nogle år. I begyndelsen af 1970’erne var der krise i byggeriet. Energikrisen fra efteråret 1973 gav betydelige negative konsekvenser i hele samfundet. Efterspørgsel og produktion var lav, arbejdsløsheden kom igen, og driften på mange virksomheder gav betydelige underskud.

Dette gjaldt også for Hamo, der i løbet af nogle år var ved at gå fallit. I 1975 skete der pludseligt noget positivt. De stigende energipriser betød et betydeligt fokus på hele energiforbruget. Der kom krav til isolering af nye boliger, og der blev givet tilskud til isolering af den bestående boligmasse. De mange 1 lags glasvinduer uden isolering skulle udskiftes med 2 - 3 lags vinduer.

Næsten fra dag til dag ændrede situationen sig. Der kom en stor efterspørgsel efter vinduer, der kunne opfylde de nye krav om isoleringsevne. Det betød en betydelig øgning af produktionen, så der var behov for en ny produktionshal næsten hvert andet år.

De gode år for Hamo fortsatte i 1980érne. Der var nu ca. 5.000 m2 produktionshaller, 210 m2 administration og ca. 60 mand ansat. Omsætningen var ca. 40 millioner på hjemmemarkedet og ca. 4 millioner på eksportmarkedet, hvor Norge var det største.

Efterspørgsel og produktion udviklede sig positivt, og der skabes gode resultater. Der var fortsat behov for udvidelser af produktionen, men med over 5.000 m2 bebygget på en grund på under 10.000 m2 var det ikke muligt at bygge mere på Højris Alle.

På Grøddevej var Rex gartneriernes grund på 35.000 m2 købt. Drivhusene på 2.200 m2 blev beklædt med stålplader og benyttet dels som lager og dels til samling af plastvinduer. Arealet blev solgt i 1986.

Hardy Mogensen så sig om efter muligheder for udvidelse. På Thrigesvej i Ikast fik han mulighed for at erhverve en industrigrund på næsten 40.000 m2. I 1985 præsenterede han planerne for en helt ny fabrik på ca. 8.600 m2. Projekteringen af fabrikken blev udført af arkitektfirmaet Karl V. Søndergård, Ikast og Ikast Byggeindustri stod for opførelsen.

Fabrikken blev indviet i 1986 med en reception for ca. 350 gæster og underholdning af Østjysk Musikforsyning, der tog gas på alt og alle.


Allerede i 1987 og 1988 blev fabrikken udvidet til i alt ca. 11.200 m2. Der var tale om en samlet investering i bygninger og maskiner på ca. 40 millioner kroner, der stort set blev finansieret af Hamo selv.

Hamo hørte nu til en af Danmarks største vinduesfabrikker. Der var investeret i de mest moderne produktions- og administrationsfaciliteter. Dette gav en større produktionskapacitet, hurtigere gennemløbstid og kortere leveringstider. Alt i alt en større fleksibilitet der gav Hamo en betydelig stærkere stilling på markedet end hidtil.

Ud over en effektiv produktion og administration blev der også satset på løbende produktudvikling.

Det gik fortsat godt, omsætningen nåede 65 mill. kr., der var ca. 100 mand ansat, og der blev tjent mange penge.

Presset på Hardy Mogensen blev efterhånden for stort. I marts 1989 fik han en alvorlig blodprop i hjertet. Beskeden fra lægerne var, at hvis ikke han lagde om, ville han kun have kort tid tilbage.

I løbet af 2 uger var Hardys livsværk ”HAMO Vinduer A/S” solgt.

Køberen var SDS, der også havde interesser i Miljø Vinduer i Snejbjerg. Produktionen i Ikast stoppede og blev flyttet til Snejbjerg. Bygningerne blev solgt til Brande Listefabrik. HAMO Vinduer A/S blev omdøbt til HAMO-Miljø Vinduer A/S, der fortsatte nogle få år, inden det blev fusioneret med Centrum Vinduer A/S, der så kunne fortsætte endnu nogle få år, inden hele vinduesproduktionen stoppede. Kort efter år 2000 var alle 3 selskaber likvideret. HAMO-Miljø Vinduer efter en frivillig likvidation, de to andre efter konkurs.

 

Tekst: Frank Artved, februar 2018.
Billeder: Hvor andet ikke er anført, er de private, venligst udlånt af Hardy Mogensen.
Tegninger: Frank Artved.

 

Kilder:
Samtaler med Hardy Mogensen 2018, Artikler og annoncer i Ikast Avis, Produktkatalog ca. 1987,
CVR-registret, BBR-meddelelser Højris Alle og Thrigesvej, Anmeldelser til Handelsregistret.

 

Retur

 

Bilag: Prisliste 01.09.1983