No. 4.                                                                                             
Syv og Tyve Rigsbankskilling Navneværdie
Betales med 41 Skilling                        

Anden Classe for Sum fra 300 til 400 Rbd. N. V. incl.                     

1815

Fledførings-Contract!

Oprettet imellem underskrevne Mette Pedersdatter, enke efter afgangne Jørgen Jensen af Siighuuse i Tulstrup Bye, Ikast Sogn og Selveiergaardmand Peder Jensen Harridschou af Nederhold i Ikast Sogn, saaledes som følger:

1. Jeg Mette Pedersdatter overdrager herved til min kiere Brodersøn Peder Jensen Harridschou af Nederhold, til fuldkommen Eiendom og Raadighed, alle mine Eiendele uden Undtagelse, og hvorunder i særdeleshed indbefattes mit iboende Sted udi Siighuuse i Tulstrup Bye, Hartkorn 4 Skp 2 Fdk  2 7/10 Alb. med iværende Besætning og Boehave af Levende og Dødt, imod at han forpligtes at udbetale min retmæsige Gield og indtil min Død at underholde mig med behørende Føde, Klæde, Opvartning og Huusværelse.

2. Jeg Peder Jensen Harridschou lover og indstaar at forsyne min Faster Mette Pedersdatter med alt Nødvendigt til hendes nødtørftige Underholdning saa længe hun lever, saa og at betale den Gield hun beviislig maatte have, imod at nyde, som forommeldt hendes samtlige Efterladenskaber. Ligeledes forsyner jeg hende med behørende Opvartning i Sygdom og Alderdoms Tilfælde, samt efter hendes dødelige Afgang, besørger og bekoster hendes Jordefærd paa forsvarlig Maade efter Egnens Skik og Brug.

Denne Contract som er grundet paa giensidig Hengivenhed og oprettet i overensstemmelse med Lovens 5te Bogs 1ste Kapitel 9de Artikel stadfæstes med vore Underskrivter i Vitterligheds-Vidners Overværelse.

 

Tulstrup i Ikast Sogn den 12te Februar 1815

 

Peder Jensen Harridschou                                Mette Pedersdatter

med ført pen                                                      som Lauværge

                                                                              Knud Hold

Til Vitterlighed                          Jep Overgaard

                                                    Niels Jensen Siiggaard

                                                    med ført Pen

 

Læst i Retten paa Hammerum Herreds Ting Løverdagen den 4de Martii 1815 og protocolleret Folio 300 i Skiøde og Panteprotocollen No 5. Hvorfor er betalt.

Gebyhr                                       2 Rbd 15 Sk

Justitsfondet                             2           9

2 Rbd. 3 Mark 8 Sk.  S. V. eller 4 Rbd.  5Mark 2k. N. V.  Skriver fire Rigsbankdlr. fem Mark, to Skilling Navne Værdie

 

Møller            

 

Retur