Fattighuse og fattiggård

Af Ester Bukhave

 

Fattighusene ved kirken

Det første fattighus blev opført senest 1818.
Det lå i retning øst og vest på kirkebolets jord øst for Ikast kirke.
5 fag lang, 10 alen dyb og indrettet med 1 skorsten, 4 stuer og 4 forgange.

Antal familier: 1821: 4, 1822: 3, 1834: 6.

I 1839-40 erstattedes det gamle fattighus af et nyt, beliggende på samme sted og stadig i retningen øst og vest.
12 fag lang, 10 alen dyb og beregnet for 8 familier.
Det nye fattighus var en gave fra gdr. Niels Christensen i Fonnesbæk. 

Antal familier: 1840: 5, 1845: 10, 1850: 10, 1855: 7, 1860: 9, 1870: 6, 1880: 8.

Fattighusets grund, matrikelnummer Suderbæk 15a, lå øst for kirken og udgjorde ca. den nordligste halvdel af den nuværende Nikolajsens Plads.
Ikast kommune solgte huset pr. 30. december 1880.

Fattighuset - eller snarere en meget kraftigt renoveret udgave - eller delvis nybygning - af samme, blev revet ned i 1960erne i forbindelse med omlægning af området omkring torv, tinghus m.v. og matrikelnummeret blev slettet.
Huset lå på adressen Møllegade 8a, senere ændret til Torvegade 2 og var midt i 1950erne kendt som kirkegårdsgartnerens hus.

 
Kommunehuset på Overgårds Mark

I 1870 købte Ikast sogneråd et hus med et mindre jordstykke, matrikelnummer Stensbjerg 3c, som lå lidt uden for byen ved den gamle Holstebro - Horsensvej til fattighus.
I 1877 rummede huset 3 beboelser og 2 skorstene.

Kommunen solgte huset igen pr. 23/12 1880.
Området, hvor huset lå, er i dag et tætbebygget industriområde omkring Neptunvej. Matrikelnummeret er for længst slettet.

 
Fattiggården i Vådde

Sognerådet købte til overtagelse d. 1. april 1880 gården Våddegård, matrikelnumrene Vådde 1b og Grødde 34.
I løbet af sommeren 1880 blev den ombygget og indrettet til fattiggård.

Den var beregnet til ca. 20 beboere. I køkkenet var det planlagt, at der skulle være 2 borde og 4 bænke, det samme i arbejdsstuerne. Der skulle laves 10 sengesteder og anskaffes 20 hold sengeklæder.
I 1896 synes fattiggården dog kun at være beregnet til ca. 12 beboere. I alt fald var her ifølge en inventarliste nu kun 12 sengesteder, 12 dyner og 12 tallerkener/kopper.

Den 12. juli 1885 slog lynet ned, og det gamle stuehus og den nye fattigbolig fra 1880 brændte. Det lykkedes at redde udhusene og det meste af indboet. Allerede i oktober samme år var de brændte bygninger genopført.

Antal beboere: 1890: 9, 1897: 6, 1901: 14, 1906: 12, 1911: 9, 1916: 4, 1925: 7, 1930: 6.

Ikast kommune solgte i november 1934 fattiggården til overtagelse den 1/12 1934.

Fattiggården lå i det nuværende industriområde i den sydøstlige del af Ikast i området omkring Navervej 11. Bygningerne blev revet ned i 1980erne.

 

Tilbage til oversigt