Fam. Hansen: Træmænd i 3 generationer

Elvin, Kristian samt Benny og Bjarne Hansen.  IDÉ Døren og Ikast Design Doors

Af: Frank Artved

Elvin Hansen

Elvin Hansen blev født i Grødde i 1902 som barn nummer 11 i en børneflok på 12. Faderen var landpost og husmand. Elvin kom tidligt ud at tjene, bl.a. tjente han 6 år på en gård i nærheden.

Det var dog ikke landbruget der havde Elvins interesse. Som 19-årig kom han i lære hos Martin Larsen, Ikast, der både havde møbel-, tømrer- og snedkerværksted, så her fik han en alsidig uddannelse. Herefter arbejdede han forskellige steder bl.a. som tømrer nogle år hos Thomassen i Hjøllund.

I 1927 blev han blevet gift med Anne Christine, og de overtog på det tidspunkt Elvins fødehjem i Grødde med 3 tønder land. De fik 3 børn, hvor Kristian var den ældste.

Elvin startede for sig selv i 1930 som snedker og tømrer i et mindre værksted, han havde indrettet på ejendommen. Det blev udbygget ad flere gange både i 1930- og i 1950’erne. En spindel ned gennem værkstedet trak båndsav, rundsav mv.

Elvins første ordre var en lade på den gård, hvor han havde arbejdet i mange år. Siden byggede han mange landejendomme og villaer i Ikastområdet. Han påtog sig normalt ikke mere arbejde, end han kunne klare det selv, men havde dog af og til en enkelt svend ansat.

Priserne var lave den gang. Tømrerarbejdet på en nybygning kostede normalt omkring 500 kr. I stille perioder producerede han vinduer og døre og lavede reparationsarbejder for bønderne.

I 1963 overtog sønnen Kristian værkstedet, men Elvin fortsatte med at arbejde for ham på timebasis.

Efter at han stoppede med at arbejde for sønnen, indrettede han et lille hobbyværksted med nogle få maskiner, hvor han lavede børnemøbler mm. til familien og til videresalg.

Elvin Hansen var aktiv i værkstedet indtil få uger inden sin død som 89 årig i 1991.

Kristian Peder Hansen

Kristian Hansen blev født i Grødde i 1930, som ældste barn af Elvin og Anne Christine. Han kom i lære som snedker og tømrer og arbejdede herefter nogle år i Herning.

I 1953 blev han og Ellen Medum Lauridsen gift. De fik børnene Benny i 1954, Bjarne i 1958 og Helle.

Kristians ønske var at blive selvstændig. Han nedsatte sig i 1963 som snedker og tømrer i
farens værksted i Grødde, som han lejede. Ellen passede regnskaberne, faren blev svend på timebasis og Jens Nørholm blev ansat som lærling.

Opstarten var naturligvis svær, men ret hurtigt blev der ansat flere medarbejdere. Allerede omkring 1965 erhvervede han en nabogrund på Højris Alle, hvor der opføres et værksted på 300 m2.

I samarbejde med en cementstøber i Kølvrå gik han ind i industribyggeri og bygning af industrihaller med cementspær.

For at udnytte 1960érnes byggeboom stiftede han sammen med ungdomsvennerne ingeniør Erik Trond Hansen, malermester Robert Bundgaard Nielsen, murermestrene Gunner Jensen og Leonard Christensen, I/S Trondex-Huse, der byggede et stort antal villaer især i Østjylland. I Ikast byggede de i Grønlandsgade kvarteret op mod 100-150 villaer.


(Foto: Frank Artved)


Elvin Hansen


Elvin Hansens gård i Grødde
(KB Danmark set fra luften)

    

    


Kristian Hansen
(Foto: Jens Anker Tvedebrink)


Annonce Ikast Avis 31. december 1965

I midten af 1960érnes byggeboom blev der leveringstid på døre og vinduer. Kristian Hansen og Hardy Mogensen gik derfor sammen om at etablere en produktion af industrivinduer og udvendige døre i HAMO Vinduer A/S.

Efterhånden så Kristian Hansen en god forretning i at producere døre, som han herefter fokuserede på. Han overtog produktionen af døre fra HAMO Vinduer. Jens Nørholm, der havde overtaget ledelsen af hans tømmerafdeling, overtog denne og startede for sig selv. Det gav grundlag for at Kristian Hansen i 1972 kunne etablere A/S Ikast Dørfabrik, der senere blev til IDÉ-Døren A/S. (Se nedenfor.)

Kristian Hansen var direktør for IDÉ-Døren frem til 1991, hvor sønnen Benny Hansen overtog jobbet, men han fortsatte som bestyrelsesformand frem til sin død som næsten 71-årig i 2001.

 

Ikast Dørfabrik A/S - IDÉ-Døren A/S

I 1972 omdannede Kristian Hansen sin hidtil personligt drevne dørproduktion til A/S Ikast Dørfabrik. Der var to mindre haller, et maskinværksted og en samlehal. Her arbejdede to mand på maskinværkstedet og 7-8 mand i montage- og finishafdelingen. Produktionen bestod af udvendige døre, fordøre, bagdøre, terrassedøre og hæve skydedøre.

Kristian Hansen etablerede et hyggeligt og familiært arbejdsklima på værkstedet. Han tog sig tid til at sætte sig på høvlebænken og få en øl og en snak med medarbejderne.

Han var også hurtig til at træffe beslutninger. Han holdt fast på dem, men kunne også indrømme, når han havde taget fejl. Op gennem 70erne og først i 80erne udviklede virksomheden sig kraftigt. Der blev flere ansatte, og der blev bygget nye haller hvert eller hver andet år på Højris Alle 87.

Sønnen Benny Hansen, der var uddannet civilingeniør, blev ansat i 1980 og stod for produktion og indføring af EDB. Den anden søn Bjarne Hansen, der var uddannet indenfor salg og trælast, varetog jobbet som salgschef.

Da man byggede nyt kontor på Højris Alle lavede man som forsøg nogle indvendige fyldningsdøre. De blev monteret i firmaets nye kontor. En bygmester, der var kunde til de udvendige døre, så de indvendige fyldningsdøre. Han blev så begejstret, at han ville købe dem til de huse, han byggede. Den første ordre var på 300 styk. Så skulle en præstegård renoveres, og her ville man også have døre, der så ud af lidt mere. Så var man i gang, og efterhånden producerede man udelukkende indvendige fyldningsdøre. Produktionen af udvendige døre stoppede helt i 1982.

Som start på et generationsskifte mellem Kristian Hansen og de 3 børn blev selskabet IDÈ-Døren A/S etableret i 1982. Navnet opstod, da Ikast Dørfabrik ofte blot blev kaldt ID Døren, så det var naturligt, at det nye selskab kom til at hedde IDÉ-Døren. IDÉ-Døren og Ikast Dørfabrik blev senere fusioneret.

Virksomheden voksede til stadighed.

Omkring 1983 var den vokset ud af rammerne på Højris Allé, så der blev bygget en hal på Navervej. Udvidelserne fortsatte, så man i 1986 byggede hal 2 og senere kom der et nyt råvarelager samt en ny lak- og lagerhal.

På Højris Alle 87 var der ca. 4.600 m2 bebygget og på Navervej 18-20 var der ca. 7.400 m2 bebygget. I alt havde man ca. 12.000 m2 produktionshaller mm. under tag. Grunden på Højris Alle 87 var på ca. 9.600 m2, så den var fuldt udbygget, men på Navervej havde man i alt ca. 44.000 m2 grund, så der var gode udvidelsesmuligheder.

Der var nu på det højeste ca. 160-170 medarbejdere i firmaet.

Produktionen bestod af fyldningsdøre først i lamineret fyrretræ og grantræ, senere døre der var beklædt med finer og massive kantlister, mest i eg og bøg, og sidst massive døre beklædt med 8 mm. MDF plader, der blev forarbejdet på en CNC fræser. Man lagde stor vægt på dørenes finish, så pudsning og lakering var af høj kvalitet.

I stille perioder producerede man limtræ til møbelindustrien, bl.a. Randers Møbler.

Træ- og møbelindustrien er ofte belastet af mange brande. Det har der ikke været tale om på IDÉ-Døren. Der har altid været stort fokus på oprydning, rengøring og vedligehold. Det er muligvis det, der har betydet, at der kun har været en større brand på fabrikken. En el-tavle på Navervej brød i brand, med det resultat at der stod flammer op over taget.

Kristian Hansen var direktør for IDÉ-Døren frem til 1991, hvor sønnen Benny Hansen overtog jobbet, men han fortsatte som bestyrelsesformand frem til sin død i 2001.

              

I starten blev der udelukkende solgt til Danmark. Efterhånden kom eksporten i gang, hovedsagelig til Vesttyskland, Schweitz og Østrig. Eksport-andelen kom på det højeste op på ca. 80%. Den største kunde var byggemarkedskæden Praktiker med 60-70 byggemarkeder i Vesttyskland. IDÉ-Døren blev den største producent af fyldningsdøre i Danmark.

Efter murens fald gik eksporten til Tyskland støt tilbage dels på grund af usikkerheden i den tyske økonomi, men også at markedet for standarddøre i både Tyskland og Danmark efterhånden blev oversvømmet af billige importerede døre. Det var især fabrikker i Slovenien og Tjekkiet der, på grund af det meget lavere omkostningsniveau, kunne levere til langt lavere priser. At kvaliteten heller ikke var den samme, betød nu mindre. Der var ikke længere den store efterspørgsel på de kvalitetsdøre, som IDÉ-døren producerede.

Efter nogle års underskud og forgæves forsøg på at sælge af virksomheden, besluttede bestyrelsen i december 2007 at lukke. Udsigten til at produktionen igen kunne blive rentabel blev anset for meget lille, hvorfor bestyrelsen fandt, at beslutningen om lukning var den eneste ansvarlige.

Der var på det tidspunkt ca. 75 medarbejdere - hvoraf flere havde været ansat i over 30 år - som så måtte ud og finde nyt arbejde.

Virksomheden havde en pæn egenkapital, der gjorde, at virksomheden kunne overholde alle sine forpligtelser. Lukningen blev derfor planlagt som en kontrolleret nedlukning med færrest mulige gener for kunder og medarbejdere. Alle indeværende ordrer blev leveret på normal vis.

Ved udgangen af marts 2008 var igangværende ordrer leveret, der var ryddet op i lagervarer, der blev sat til salg engros, og maskiner og udstyr var demonteret.

Med lukningen af IDÉ-Døren mistede Ikast en af sine helt store arbejdspladser, der i perioder havde beskæftiget over 150 mand, og derigennem havde stor betydning for økonomi og udvikling i hele Ikastområdet.

Dørproduktionen stoppede dog ikke helt. IDÉ-Dørens mangeårige salgschef Bjarne Hansen så et marked for en mindre dørproduktion af kvalitetsdøre til det danske marked, og han startede derfor Ikast Design-Doors.
Se nedenfor.

I dag - 2017 - er der ingen træproduktionen i hallerne på Højris Alle. Ejendommen på Navervej er solgt til Sontex DK, der har installeret 80 strikkemaskiner i hallerne. Selskabet IDÈ-Døren A/S er et ejendomsselskab, der fortsat ejes af Kristian Hansens 3 børn, og selskabet ejer en del af de tidligere produktionsbygninger, som bliver lejet ud.

 

Kilder:          Samtaler med Bjarne Hansen, Benny Hansen og Knud Larsen.
                    AO: Ikast Kirkebog.
                    CVR registret: Registreringer og regnskaber.
                    Ikast Avis: Omtaler ved mærkedage, nekrologer samt diverse artikler.
                    Ugens Erhverv 4. dec. 2007.
                    Tegning af Trondex-Hus 1964.

 

Ikast Design Doors A/S

Da IDÉ-Døren stoppede, startede Bjarne Hansen op for sig selv. Han var salgschef på IDÉ-Døren og havde mange kontakter, så han så et marked i Danmark for eksklusive, indvendige døre i individuel stil.

Med Bjarne Hansen som direktør og sælger, Helmuth Lauridsen som ansvarlig for indkøb og produktion, en kontordame til internt salg og bogholderi og ca. 3 i produktionen, der alle kom fra IDÉ-Døren, startede Ikast Design Doors op den 1. april 2008. Fra starten med en professionel bestyrelse med viden om produktion og salg.

Ikast Design Doors blev etableret i lokaler lejet af IDÉ-Døren på Højris Allé 87 og med udstyr overtaget fra IDÉ-Døren. I starten gik det fint. Da det første regnskab blev gjort op efter 6 måneder, var der trods startomkostninger mv. et mindre overskud.

Tidspunktet for start syntes rigtigt. Det danske marked boomede, efterspørgslen og priserne på boligmarkedet havde aldrig været højere.

Om efteråret hørte man om et bankkrak: ”Men hvad kommer det os ved, det sker jo af og til”.

Ingen havde set finanskrisen komme, men den kom med fuld kraft fra efteråret 2008. Det betød, at markedet blev svært med dårlige resultater til følge. Efter nogle svære år er markedet oppe igen, og Ikast Design Doors har siden 2014 haft pæne resultater.

I 2013 flyttede Ikast Design Doors til lejede lokaler på Nedre Hestlundvej 1B. Her har man kontorer og et værksted med en traditionel maskinpark men også med CNC styrede overfræsere.

Der udvikles og fremstilles individuelle, indvendige døre i høj kvalitet. De har en god lyddæmpning og har et design, der giver dørene deres helt eget præg. Der kæles for alle detaljer med respekt for træ, og der gås ikke på kompromis med kvaliteten. Dørene kan være med træoverflade eller behandlet med almindelig eller højglans lak. Det er døre, der kan holde til daglig brug i mange år og er smukke at se på.

Dørene afsættes mest på markedet for eksklusive privatboliger. Det kan være nybyggede villaer eller til renovering af boligblokke i de større byer. Der leveres dog også til andre. I 2017 er der leveret special- designede branddøre til det nye bunker museum TIRPIZ ved Blåvand.

Ikast Design Doors producerer efter ordre. Én ordre er typisk på indvendige døre til én villa. Ved renovering af boligblokke med mange lejligheder kan ordren være på op til få hundrede døre.

Det direkte salg går via trælasthandel og byggefirma/tømrer til bygherren. Markedsføringen sker på nettet og er rettet mod arkitekter og byggerådgivere. Det er vigtigt altid at være højt placeret ved Google søgning på indvendige døre.

Bjarne Hansen blev 59 år i 2017. Hvad der skal ske med firmaet, når han - måske i løbet af 5 - 10 år - ønsker at trække sig tilbage, ved han ikke. Han håber naturligvis, at der dukker en op, der vil føre firmaet videre.

Kilder:           Samtale med Bjarne Hansen juli 2017
                     Ikast Design Doors brochure og hjemmeside
                     CVR-registret

 

Retur