Erik Larsen/Ikast pladeopskæring

 

af Erik Larsen

 

Jeg er født 1934. I 1957 flyttede jeg til Ikast og arbejdede nogle måneder som tømrer for William Larsen. Herefter arbejdede jeg på Grønland i 4 år.

I januar 1962 kom jeg tilbage til Ikast og fik arbejde hos William Larsen og senere hos Sibo-Svendsen.

Erik Larsen

Den 1/10 1962 startede jeg for mig selv. Det første, jeg lavede, var et parcelhus, Linde Alle 13. Herefter lejede jeg nogle lokaler til værksted, dels i Danmarksgade, siden Villavej 20, Ikast.

 

Den 1/12 1963 købte jeg et hus i Hestlund på Bordingvej. I 1964 byggede jeg et værksted her

og drev en blandet tømrer- og snedkerforretning. Det var kun meningen, at der skulle være en eller to ansatte. I 1969 var vi 21.

 

Den 1/10 1971 overtog jeg en tømrer og snedkerforretning på Søbjergvej 31 i Tulstrup, som Ikast Sparekasse havde overtaget ved Martin Møllers konkurs. Min plan var at køre det som en kombineret tømrer- og snedkerforretning samt en produktion af vinduer og døre.

Vi begyndte med at lave vinduer og døre uden for standardmål til Hamo Vinduer, men gik ret hurtigt over til egen produktion.

Kunderne var vinduescentre i mange større byer. Vi havde selv forretning, Feldborg og Co. A/S i Odense.

 

I slutningen af 1970erne indtraf en alvorlig krise i byggebranchen. Så det hele endte foråret 1982 i en konkurs for mig på grund af store debitortab.

Min gode ven og kollega Poul Erik Thomsen købte hele boet. Han syntes ikke forretningen skulle spredes for alle vinde. Han købte på de betingelser, at jeg skulle blive boende i ejendommen og passe forretningen, indtil jeg kom på fode igen og atter kunne overtage.

 

Efter Poul Erik Thomsens pludselige død i 1984 nedlagde hans kone Maja firmaet. Jeg overtog igen Søbjergvej 31.

Vi oprettede et selskab Erik Larsen, Ikast ApS med 4 anpartshavere. Herefter omlagde jeg hele produktionen til rent underleverandørarbejde til møbelfabrikanter og lign. 

 

I april 1989 opstod en brand i værkstedet og de fleste af maskinerne tog skade. I løbet af sommeren fik vi anlægget genetableret og kunne arbejde videre.

 

I august 1991 fik vi endnu en brand. Det skyldtes en kortslutning i en maskine. Det halve af bygningerne nedbrændte, og maskinerne blev totalt skadede. Heldigvis blev et opskæringsanlæg, som stod i en anden bygning, ikke berørt heraf, så driften stod ikke stille.

 

Omkring december 1991 stod en bygning klar med nye, helt moderne maskiner. Jeg valgte at sælge min andel til min søn Per og blev ansat i firmaet. Dette var starten på Ikast Pladeopskæring.

 

Som navnet siger, pladeopskæring var plader i alle afskygninger (spånplader, MDF og krydsfiner), som blev forarbejdet, skåret, fræset, boret, kantlimet osv. Det var betydelige mængder, der blev forarbejdet. Mellem 5-30 t. pr. døgn. Kunderne var store tømmerhandler, møbelfabrikker, køkkenfabrikker o. lign. Det var alt sammen lønarbejde. Der blev arbejdet i toholdsskift. Der var beskæftiget 6-8 mand.

 

Efterhånden blev pladsen Søbjergvej 31/Ny Bangsvej 32b for trang. Per købte 1998 den nedlagte foderstofforretning på Nedre Hestlundvej 1b i Tulstrup og flyttede hertil med de store maskiner. De små maskiner blev på Søbjergvej 31.

 

I 2003-2004 opstod igen krise i møbelbranchen. Fabrikkerne enten lukkede, trak lønarbejdet hjem eller udfasede produktionen til Østen.

I august 2004 erklærede Per sig personligt konkurs om formiddagen. Om eftermiddagen stillede Nordea med en køber og solgte. Jeg kunne ikke få lov at købe.

 

Min søn arbejdede som ansat et par steder til sin død i 2006.

 

I 2010 solgte jeg fabriksbygningerne på Ny Bangsvej 32b og opløste selskabet Erik Larsen, Ikast ApS. Den nye ejer solgte maskinerne og etablerede en fabrik, som lavede norske træhuse. Efter 2 år gik de konkurs. I dag ejes bygningen på Nedre Hestlundvej 1b af en landmand, som udlejer dem til Ikast Design Doors.

        

Jeg bor stadigvæk på Søbjergvej 31, hvor jeg i dag bare har et hobbyværksted.

 

Retur

 

 

 

Tekst: Erik Larsen 

Foto: Frank Artved, Marts 2017