I forbindelse med Nytåret 1909 skrev:

Morsø Folkeblad
Morsø, den 6. Januar 1909

En frygtelig Letsindighed.

I ”Hern. Dgbl.” fortælles:

En Flok Karle kom Nytaarsaften ud i Ole Jensens Gaard i Ikast, hvor de afskød Geværer og afbrændte Fyrværkerisager. Derefter gik de ind i Karlekamret, hvor der stod en Margarinebøtte med et halvt Pund Krudt. De hældte noget af Krudtet ud paa bordet og brændte det af.

Gaardens Karl, Johansen, kom imidlertid til og vilde forhindre dem i at brænde mere Krudt af; men en af Karlene stak en glødende Tændstik ned i Bøtten, hvad der havde til Følge, at Krudtet antændtes og eksploderede op i Ansigtet paa Johansen, der blev frygtelig forbrændt, samtidig med at der gik Ild i hans Hue.

Han blev straks kørt til Lægen, men henligger stadig i stærk lidende Tilstand. Ansigtet og Øjenpartiet er saa ophovnet og forbrændt, at Lægen endnu ikke kan afgøre, om han har mistet synet.

Bem.: Historien kom ikke kun til Morsø Folkeblad, men kom bl.a. også i:
Viborg Stifts Folkeblad, Skive Folkeblad, Silkeborg Avis, Vejle Amts Folkeblad, Næstved Tidende, Lolland - Falsters Stifts-Tidende,
Ringsted Folketidende og Hejmdal (dansksindet avis i Sønderjylland).

Retur