Atena Møbler

af Frank Artved

Atena Møbler A/S blev etableret den 1. april 1996. Det overtager ved etableringen ejendommen Saturnvej 5, Ikast, nogle aktiver, noget gæld samt forpligtelser vedr. nogle medarbejdere. PEA Møbler I/S, der hidtil havde ejet ejendommen, er samtidig lukket, så det er rimeligt at antage at Atena Møbler fortsætter PEA Møbler I/S aktivitet. Selskabets bestyrelse består af Svend Østergaard Pedersen, Jan Laurids Bek og Birthe Kirstine Petersen, og direktør er Jan Laurids Bek.

Aktiviteten er fra starten produktion og salg af møbler samt i begrænset omfang lønarbejde. Selskabets første årsregnskab udviser et underskud, hvilket er forståeligt, når det skal have organisation, produktion og salg etableret.

Regnskabsoversigt:

 

1/4 1996

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Bruttofortjenste

 0

3.276

8.673

11.952

14.990

18.003

?

Konkurs

Resultat før skat

0

-98

1.006

1.592

2.478

2.987

?

 
                 

Anlægsaktiver

3.500

4.887

6.030

6.877

14.407

15.983

?

 

Omsætningsaktiver

1.210

3.789

5.973

8.510

12.675

13.679

?

 
 

4.710

8.676

12.003

15.387

27.082

29.662

?

 

Egenkapital

800

702

1.332

2.440

4.127

6.260

?

 

Hensættelser

0

0

335

465

1.056

1.442

?

 

Langfristet gæld

2.400

4.166

4.621

5.084

8.390

7.123

?

 

Kortfristet gæld

1.510

3.808

5.715

7.398

13.509

14.837

?

 
 

4.710

8.676

12.003

15.387

27.082

29.662

?

 

Antal ansatte

20

31

39

43

44

?

 

 

Som det ses af ovenstående tabel kommer Atena hurtigt godt i gang og har pæne overskud de følgende år. Atena Møblers produktion består af vitrineskabe, spisestuemøbler, bogreoler, pc-borde og stereoborde i massivt fyrretræ. Møblerne sælges som saml-selv møbler. Med en omsætning på ca. 60 mill. kr. var der opbygget en eksport på 75 pct. til primært Norge, Sverige og UK. I 2000 har de et overskud på næsten 3 mio. kr., en egenkapital på 6,3 mio. kr. og 44 ansatte.

Atena har produktion på flere adresser:

 Adresse By Startdato  Aktivitet
Saturnvej 5 Ikast 12.08.1996 Produktion
Grøddevej 14 Ikast 10.10.1999 Produktion
Merkurvej 6 Ikast 01.01.2000 Lager Forsendelse
Rømersvej 13 Ikast 01.03.2001 Produktion
Trøstrupvej 1  Videbæk 01.07.2001 Produktion

 

Som beskrevet startede Atena på Saturnvej, men allerede efter 3 år blev der i 1999 etableret produktion på Grøddevej, og der blev dette år investeret ca. 8,5 mill. kr. i maskiner og inventar. I år 2000 blev lager og forsendelse flyttet til Merkurvej. Så sent som 1. juli 2001 etablerede man en produktion i Videbæk.

De år var meget vanskelige for fyrtræsindustrien, og mange fyrtræsproducenter gik konkurs. Mange af dem havde dog en nedtur, der varede nogle år inden konkursen.

Hvad der går galt i 2001, efter at selskabet har udvidet 2 gange, er ikke afklaret, men der må være tale om en dramatisk nedtur, for selskabet går allerede  konkurs 1. maj 2002.  Bygningen sælges til Midtjysk Trædrejeri A/S (Johnny Rune), møbelfabrikken Al-Ke A/S i Horsens købte Atena navnet, goodwill, ordrebeholdning og varelager, medens maskiner og inventar blev solgt på Herning Maskinauktion den 2. juli 2002. Nogle af funktionærerne blev tilbudt job i Horsens, og nogle timelønnede overvejede det, men hvad der blev resultatet, er ikke afklaret.

 

Den 4. januar 2007 blev selskabet endeligt opløst efter konkursen.

                                                    …………………………o……………………………….

I historien er der mange åbne spørgsmål. Det er endnu ikke lykkedes for os at komme i kontakt med nogen, der kan hjælpe med at besvare dem.
Kan DU hjælpe, har du billeder, informationer eller andet fra Atena, så hører vi meget gerne fra dig.

                                                           …………………………o……………………………….

 Retur

 

Tekst:                Frank Artved

Kilder:               Artikler i Ikast Avis, Herning Folkeblad og Berlingske Business fra perioden.
                         CVR registeret
                         Den digitale tingbog